ÖVERHERDEN

Predikan av Janne Ohlin – Parousia Mission 16/5-21 Göteborg
När jag nu talar om en Herde menar jag först och främst Jesus Kristus. Men det pekar även på oss både man och kvinna som går in genom dörren till fåren.

1 Pet 5:1 Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (1917 Överherden) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.

Ledare kallas här för ”de äldste” de som har växt upp och mognat och är föredömen i både lära och liv. Ingen kan vara Herde om man inte först har upplevt Jesu Kärlek och därmed älskar hans små. Därför är alltid en Herde liten och svag i sig själv men han har kunskap om Guds vägar. Han kan därför föra andra på samma väg som han själv har vandrat.

Petrus står för ett äkta ledarskap som går före och visar vägen! Här ser vi att äkta Herdar både känner Herren och hans vägar och fienden och hans listiga planer.
Guds mäktiga hand måste ödmjuka oss innan han använder oss!
Guds mäktiga hand måste fortsätta hålla oss ödmjuka!
Guds mäktiga hand kommer då att ta hand om bekymmer och omsorger!

Petrus visste även hur församlingens motståndare arbetade för att ta över församlingen.
Han smyger omkring för att leta ett hjärta att så i
Han sår i hjärtat som somnat och inte vaktar längre
Det hjärtat som slutat göra motstånd och försvarar den sanna läran (The Faith)

Petrus visste också hur ledarskapet skulle se ut om Djävulen lyckades.
Ledarskapet skulle uppträda som Herrar över hjorden
Ledarskapet skulle i högmod upphöja sig själva
Ledarskapet skulle i apati sluta att stå upp för sanningen

Paulus såg att Ormen skulle lyckas att ringla sig in mitt bland ledarskapet i Efesus och föda “Ormungar” dessa skulle döda kärleken och orsaka “Splittring” och få lärjungar att följa dem (Apg 20:25-32) Nytt ledarskap med en ny väg är inte detta något vi känner igen i kristenheten de senaste 30 åren? Om ledarskapet nu uppträder som “Herrar över fåren” och kallar sig för Apostlar och Profeter hur blir då deras frukt?

Sven Reichmann sa en gång att om ledarskapet gör som Mose och sätter på sig “Ett täckelse” framför ansiktet kommer snart hela församlingen att försöka göra så. (2 Kor 3) Vad symboliserar egentligen “Täckelset” ? Läser du om Mose ser du att “Herrens ansikte skyms” Hebreiskan avslöjar här att det starka ledarskapets roll upphöjs (4 Mos 20:10) Vilket fick till konsekvens att Mose kom inte in i löfteslandet.

Om vi skulle göra denna liknelse levande i kyrkan idag så skulle Jesus säga: Ni kommer inte in i Himmelriket på denna väg! Ser ni nu vad jag ser?
Ett ledarskap kan antingen skymma Herrens ansikte! (2 Kor 3)
Ett ledarskap kan uppenbara Herrens ansikte! (2 Kor 4)

Herrens ansikte symboliserar alltså vem en person verkligen är.
Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Jag har ju berättat för er att den dag vi åkte på mötesserie talade Herren personligen till mig om plantan. Han sa: Precis så här växer jag upp ur och fyller era liv också! Paulus säger att kunskapen om Gud strålar fram ur hans ansikte! Problemet blir nu att vi måste acceptera hela evangeliet även det som är stötande för att komma in i himmelriket.

Ett starkt ledarskap kommer alltid att “täcka över” den stötande delen av evangeliet. Men om det är porten in så kommer man ju automatiskt att välja en annan port.

1 Pet 2:1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god.
4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Plantan växer upp genom den rena andliga mjölken.
Vi byggs upp till ett andligt hus av Herren
Vi kan förakta stenen eller bli uppbyggda på den.

Av sammanhanget kan vi förstå att om vi skäms för evangeliet kastar vi bort hörnstenen (Jesus Kristus) Inte bara det vi föraktar den lilla porten in till himmelriket. Det gör vi genom att “Täcka över hans ansikte” och upphöja ett starkt ledarskap.

Den lilla smala porten!
För det lilla omvända barnet!

Mat 18:1 I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: “Vem är störst i himmelriket?” 2 Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem 3 och sade: “Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. 4 Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. 5 Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.

Himmelriket eller Guds Rike eller Guds Hus på Klippan är alltså exakt samma sak. Bara de som omvänder sig och blir som barn kommer in genom porten. Här ser vi att ett sådant barn som kommit in genom porten är lik Jesus (V 5)

Mat 7:7 Bed (Gk: Fattig och liten) och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren (Porten) skall öppnas för er.

Mat 7:14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Joh 10:1 Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren (Porten) utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom dörren (Porten) är fårens herde.

Luk 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja.

De visa och kloka symboliserar här “Ett starkt ledarskap” som “Täcker över Herrens ansikte” som Mose (2 Kor 3) De små får se och skåda Herrens ansikte och kan gå in genom dörren till Guds hus på klippan.

PROFETISKT TILLTAL MAJ – 21

Jag har fått två stycken profetiska budskap senaste tiden att predika nu på mötet och det är ganska solklart vad de betyder. Det första budskapet Herren gav mig visade att han kommer i sin Kärlek att sända prövningar över sitt folk. Han vill ödmjuka de starka så de blir små för att öppna deras ögon så att de ser porten.

Tiden är inne för domen över Guds hus (1 Petr 4:17)
Han kommer att sända prövningar över sitt folk (1 Petr 4:12)
Genom lidandet vill han öppna både öron och ögon (Job 36:15)

Den andra drömmen han gav mig var att vi stod och predikade omvändelse och visade porten. När min Herre talar så tydligt vågar man inte annat än att lyda honom. Den som predikar omvändelse för andra måste själv ha gått in genom porten annars är man en Tjuv och rövare sa Jesus (Joh 10:1)

En herde kan bara den bli som själv blir liten finner porten och går in genom den. Porten står för korset och det är så föraktat att “det starka ledarskapet” döljer det.

PROFETISK DRÖM – MAJ 21

Jag kommer fram till ett enormt stort hus som påminde mig om en jättestor kyrka. Elvor och Jag står på en gräsmatta vid sidan om byggnaden och liksom sker det hela utspela sig framför våra ögon. Det verkar precis som vi är vägvisare och skall predika och vi har en bibel i handen.

Nu får vi se hur ledare och folk strömmar samman och blir ett på baksidan av denna enorma byggnad. Jag upplevde att det var som ett samfund som Pingst eller liknande. Ledarna som samlade dessa människor stod för det “Starka ledarskapet”. Det verkade som om de trodde att hela baksidan var en enorm port som de kunde öppna genom en haspel.

Vi ropade ut vårt budskap till dem: Det där sättet är omöjligt att komma in på ni måste gå runt för att finna porten för den sitter på framsidan.

Vi måste bli små i oss själva för att kunna se och förstå att ingången är Jesus själv. Att gå runt först och gå in genom porten är ett profetiskt budskap Elvor och jag själva fick för många år sedan. Det märkliga med det budskapet var att Herren sa – Ni kommer att få med er andra som går in genom den dörren.

Nu bekräftade Herren det här genom att visa en person från vår gemenskap stå och göra helig tjänst i tillbedjan och bön därinne.

_________________________________________________________________

I Johannes 9 öppnade Herren ögonen på en man som var blind och i Johannes 10 så säger Jesus: Jag är Dörren! Lägg märke till att det finns ingen kapitelindelning i grundtexten.

Jesus spottade tog lera och spottade på den och lade på mannens ögon. Han gick till Siloadammen och tvättade sig och hans ögon blev öppnade. Jesus sa till honom: Jag är världens ljus! (Det sa han redan i Kapitlet innan)
Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: “Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Den profetiska meningen här är att Herren öppnade hans andliga ögon så han såg och förstod att Jesus är Kungen i Guds Rike. Bara den Kungen öppnar ögonen på kan se Guds Rike och gå in där.

Fariseerna börjar nu undersöka fallet för de såg sig ju själva som en dörr till Guds Rike. De menade att om ingen underordnade sig deras uttolkningar av skriften skulle ingen komma in i den Sabbatsvilan.

Jesus däremot han säger nu att han är den dörren:
Joh 10:7 Då sade Jesus än en gång: “Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. (Guds Hus)

Nu ser vi idag precis samma sak i den karismatiska kristenheten som vi såg på Jesus tid. Drömmen jag hade som jag beskrivit handlade ju om två dörrar in till Guds hus.

De Nya Apostlarna och Profeterna säger att vi kan bara komma in i Guds Rike genom att underordna sig dem. De blir alltså ett hinder för de människor som vill komma till Jesus en stötesten för honom.

Vad är andemeningen med att Jesus säger att han är dörren? Jo Jesus säger att han bestämmer vem som skall komma in i Guds Hus eller Guds Rike inte det religiösa blinda starka ledarskapet. Istället säger Jesus att vi måste omvända oss och bli som ett litet barn för att komma in genom porten.

När nu Nikodemus kom till Jesus om natten så kommer han alltså med det tankesättet att det religiösa ledarskapet måste först godkänna Jesus om han skall accepteras och komma in. Han har inte förstått att Jesus Kristus är dörren till Guds Rike och det är han som bestämmer vem som kommer in. Han bestämmer vem som skall få uppleva Gud eller inte!

Nikodemus kommer och säger att nu börjar fler och fler av oss förstå att du duger Jesus – Du gör ju under och snart kan vi öppna dörren för dig det är bara en tidsfråga. Håll med om det att det är först i det ljuset vi kan förstå det här.

Joh 3:1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: “Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom.” 3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” 4 Nikodemus sade: “Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Ledarna i Israel menade alltså att komma in i Guds Rike var alltså något som skulle komma genom ett starkt ledarskap och deras godkännande. (EN PORT) Det håller på att utveckla sig på exakt samma sätt idag också är inte det förunderligt?

Nu blir det helt plötsligt enklare att förstå vad Jesus menade med att gå in genom två olika portar. Att gå in genom den breda porten är att få det starka ledarskapets godkännande. Att gå in genom den trånga porten det är att få Herrens godkännande att få komma in i Guds Rike eller Guds Hus.

När jag nu har en dröm om ett samfund med LP stiftelsen stå på baksidan om en jättelik byggnad som jag tror representerade Guds Rike. Det var så tydligt att i drömmen det var ledarskapet som trodde att man kunde öppna hela baksidan som en jättelik port som satt fast med en gammal haspel.

Jag är så glad att jag fick uttydningen av drömmen nu på morgonen ingen kommer alltså in i tjänst för dem som inte blir godkänd av dem. Med den nya läran om upprättandet av Guds Rike på jorden har vi alltså fått samma slags fariseer som på Jesu tid. (PORT)

Men jag drömde ju att vi predikade omvändelse från detta och pekade på den port som fanns på framsidan. Vi ser alltså hur ett starkt religiöst ledarskap försöker hindra människor från att komma in och tjäna Gud i hans rike.

Mat 23:11 Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12 Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd. 13 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.

Ni uppträder som en port till himmelriket genom att ni agerar som domare över människor. Eftersom ni inte förstår att det är Jag Herren som är porten och inte ni själva och er lära. Paulus var ju själv en av dem en gång innan Herren öppnade hans ögon.

JANNE OHLIN GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , . Bookmark the permalink.