Härligheten från Gud

När Gud uppenbarar sin härlighet för oss råder det ingen tvekan om att Gud är upphöjd och att vi är syndare som behöver både rening och hjälp. All lögn är uppbyggt på att sudda ut skillnaden mellan Gud och oss. Ju mer kraft vi har i oss själva ju sämre ser vi denna skillnad! Vi förstår inte att vi i vår själ faktiskt är fiender till Gud.

Många stackars människor börjar sin vandring med Gud i den moderna kyrkans nedvattnade evangelium. Gud är då för mig som en Aladdins lampa som bara skall välsigna mitt yttre: Det finns lärare som åker runt och lär folk att “Gnugga på rätt sätt” de blir ofta kallade och accepterade och gör sig en bra inkomst.

2 Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Men folk kommer förr eller senare fram till den slutsatsen att hur du än “gnuggar” kommer hjälpen inte ut ur lampan. Besvikna på “gud” lämnar de kyrkan och försvinner ut genom bakdörren. Jag har fått en djup nöd för dessa människor “Min Herre” får skulden för en “Annan Kristus” som inte kan hjälpas skull. Satan gör allt han kan för att dra ner “Min Herres” härlighet i smutsen.

Jag fick ju möta Min Herre starkt under mitt missbruk då han sa: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Jag blev härligt frälst och började min vandring och Herren började använda mig trots mina svagheter. Men sanningens väg är en väg där Gud uppenbarar sig på och nu började han tala om att jag måste dö ner från min styrka och kraft.

Nu över 30 år senare förstår jag vägen den urgamla vägen. Korsets väg är en underbar kombination av Guds yttre noga planerade omständigheter och Guds inre uppenbarade ljus. (Rom 8:28-30) Varje gång jag upplevt detta så blir Gud mer och mer personlig och upphöjd. Jag blir oerhört liten och helt beroende av honom detta föder samtidigt en tacksamhet över hans trofasthet.

Jag sitter ju här som alla vet med ett nyopererat knä och stor smärta. Normalt sett kan ju detta dra ner en person men jag har upplevt att Gud tillåtit detta på något sätt. Det är otroligt men mitt i mitt lidande har jag blivit starkare i Herren. Jag fick göra en stark förkrossande upplevelse här för några dagar sedan i min ensamhet. Jag satt och läste om David i bibeln när det hände! Det var ingen profetisk uppenbarelse eller något sådant men det var levande personliga ord som berörde mitt hjärta till tårar och förkrosselse. Jag fick se Herrens Härlighet i Guds ord!

2 Sam 7:22 Därför är du stor, Herre (JHWH) HERRE (ADONAY) ty ingen är dig lik, och ingen Gud (ELOHIM) finns utom dig efter allt vad vi har hört med våra öron. 23 Finns det ett enda folk på jorden likt ditt folk Israel, som Gud själv kom för att friköpa (PADAH) åt sig som sitt eget, för att göra sitt namn känt? Du har gjort storverk för dem och förunderliga ting för ditt land och inför ögonen på ditt folk, som du har friköpt (PADAH) från Egypten, från hednafolken och deras gudar. 24 Du har gjort ditt folk Israel till ett folk åt dig för evig tid, och du, HERRE, har blivit deras Gud.

Det var när jag läste att ordet Adonay betyder ”Min Herre” det blev så starkt för mig att jag personligen är köpt genom hans blod. Det var så oerhört befriande att få en levande tro på att jag har samma ”Herre” som David kallade ”Min Herre” (Adonay) och att det var upplevelserna om Herren som gjorde att han skrev herdepsalmen Ps 23. Jag är alltså blodsköpt och jag tillhör inte mig själv längre framtiden ligger i den gode herdens händer.

Det står även om “Min Herre” i Psalm 110
Psa 110:1 En psalm av David. HERREN (JHWH) sade till min Herre: (ADONAY) “Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.” 2 Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, du skall härska mitt ibland dina fiender.

Så det råder inte det minsta tvivel om vem David kallade: Min Herre! (Adonay) Det är Jesus Kristus som sitter på maktens högra sida i himlen. Men han bor samtidigt hos den som är ödmjuk och har ett förkrossat hjärta.

Jes 57:15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

Här uppenbaras faktiskt vägen igen Livet börjar alltså i vår ande Livet går genom vårt samvete (Dörren) Livet tar över de ödmjukas hjärtan (Själar)

Petrus beskriver den här vägen med Herren genom yttre omständigheter och inre uppenbarelse av hans härlighet. Precis som den upplevelsen jag beskrev att jag hade haft. (Förkrosselse)

1 Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

Bön: Herre min Gud! Tack för att du var trofast mot David och alla andra vittnen du låtit stå som exempel för oss kämpande kristna. Jag vet att många kära vänner går igenom både yttre och inre kamp just nu. Många har nöd för sina vänner och familjer för tiden är kort. Många står nu inför en del svåra vägval i livet. Herre min Gud jag ber att du skall leda ditt folk idag tydligt för vi behöver dig mer än någonsin.
Mvh Janne Ohlin

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , . Bookmark the permalink.