Ps 119:160 Ser du Kungen?

Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.
Psa 119:160 Thy word (Heb: DABAR) is true (Heb: EMET) from the beginning (Heb: ROSH) and every one (SUMMAN AV) of thy righteous judgments (DITT RÅDSLUT) endureth for ever. (EVIGHET = ANDE – LIV)

ROSH betyder också huvud eller den högste ledaren. Då ser vi att Kungen har varit från begynnelsen. Ordet som uppenbaras om denna Kung är alltså sanningen (Heb: EMET) Då när vi översätter de hebreiska orden här ser vi hur allt detta egentligen är evangelium om Jesus Kristus vår Herre.

1/ Kungen (Huvudet)
2/ Avtäcker sitt ansikte eller sanningen (Emet av ordet Aman)
3/ Detta sker igenom sitt ord (Heb: Dabar Gk: Logos)
4/ Detta är Guds vilja eller rådslut (HELA SANNINGEN)
5/ Att vandra i detta är Ande + Liv (Ljuset)

Joh 14:6 Jesus (KUNGEN) sade till honom: Jag är (JHWH) vägen och sanningen (EMET) och livet. (EVIGHET = ANDE + LIV) Ingen kommer till Fadern (MÅLET) utom genom mig. (LJUSET FRÅN HANS ANSIKTE)

Det händer alltså något med oss när sanningen uppenbaras när vi får se ljuset från kungens ansikte. Det hebreiska ordet för sanningen är alltså EMET som kommer av ett verb AMAN. På grekiska är det Aletheia som betyder uppenbarad realitet. Nu skall vi se vad den människa upplever som får sanningen om Kungen uppenbarad för sitt hjärta.

EMET kommer av verbet AMAN som betyder att “bygga upp och stärka” något som har gått sönder som inte klarar sig själv. Hebreiska bilden av ordet AMAN uppenbarar en helt underbar sak för oss som förstår den. Den som tror på sanningen lägger sig alltså helt och fullt I armarna på en kärleksfull och omsorgsgivande förälder. Det innebär att ju mer du vandrar I sanningen ju mer ljus får vi över vår egen svaghet och vårt behov av Gud som en god förälder som bär leder och lyfter mig här I världen. Det här är alltså vad det innebär att komma in I hans vila. (SE HEB 4)

Det här är alltså meningen med Guds Rike och barnen som kom till Jesus. Han tog upp dem i famnen och välsignade dem här ser vi ordet AMAN igen.

Mar 10:13 Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. 14 När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. 15 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”16 Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Sanningen och Ljuset är alltså något vi vandrar in i mer och mer. Det här är alltså att tillbe i Ande och Sanning (Joh 4) Det här är alltså den Sanning som gör mig fri från Mörkret (Syndens konsekvens)(Joh 8:32) Det är Anden som skall leda oss in i hela Sanningen (Joh 16:13-15) Därför är alltid sann tro relaterat till Sanningen.

Vem har gått sönder? (Vi)
Vad bygger upp och helar oss från det (Guds Sanning)
Vem leder oss in i hela Sanningen (Guds Ande)
Vad byggs vi upp på? (Klippan Jesus Kristus)

Den som vandrar sanningens väg vilket då är exakt samma sak som korsets väg. Genom yttre och inre påverkan skall vi ledas fram till hela sanningen ledda av Guds Ande.
Den som tror på sanningen lägger sig alltså helt och fullt I armarna på en kärleksfull och omsorgsgivande förälder. Det innebär att ju mer du vandrar I sanningen ju mer ljus får vi över vår egen svaghet och vårt behov av Gud som en god förälder som bär leder och lyfter mig här I världen. Det här är alltså vad det innebär att komma in I hans vila.

Det här är ju exakt vad David beskriver.
Psa 131:1 En vallfartssång av David. HERRE, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. 2 Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn (Moget) hos sin mor. Som ett avvant barn (Moget) är min själ i mig. 3 Hoppas på HERREN, Israel, från nu och till evig tid!

David har alltså växt upp och mognat genom det han mött till det yttre (Korset) Och fått ljus och uppenbarelse om till sitt inre (Sanningen) Det här är alltså resultatet av att vandra sanningens väg.
Den som tror på sanningen lägger sig alltså helt och fullt I armarna på en kärleksfull och omsorgsgivande förälder. Det innebär att ju mer du vandrar I sanningen ju mer ljus får vi över vår egen svaghet och vårt behov av Gud som en god förälder som bär leder och lyfter mig här I världen. Det här är alltså vad det innebär att komma in I hans vila.

Sanningen har alltså gjort honom fri ifrån Syndens konsekvens (Mörkret)
1/ Högmodigt hjärta
2/ Stolta ögon
3/ Stora ting eller ord

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud (Satan) har förblindat de otroendes sinnen (Ögon) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt skensaker eller ord

Det Paulus säger här är ju identiska med Ps 119:60 så vi repeterar början igen.

Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.
Psa 119:160 Thy word (Heb: DABAR) is true (Heb: EMET) from the beginning (Heb: ROSH) and every one (SUMMAN AV) of thy righteous judgments (DITT RÅDSLUT) endureth for ever. (EVIGHET = ANDE – LIV)

ROSH betyder också huvud eller den högste ledaren. Då ser vi att Kungen har varit från begynnelsen. Ordet som uppenbaras om denna Kung är alltså sanningen (Heb: EMET) Då när vi översätter de hebreiska orden här ser vi hur allt detta egentligen är evangelium om Jesus Kristus vår Herre.

1/ Kungen (Huvudet)
2/ Avtäcker sitt ansikte eller sanningen (Emet av ordet Aman)
3/ Detta sker igenom sitt ord (Heb: Dabar Gk: Logos)
4/ Detta är Guds vilja eller rådslut
5/ Att vandra i detta är Ande + Liv (Ljuset)

Att älska sanningen är kanske inte alls vad vi trodde det var men när vi läser det här förstår vi att det är en väg. Att älska sanningen är alltså att förstå vår egen svaghet och hjälplöshet.

Det är detta Jesus försöker tala om för oss när han undervisar om de två vägarna. Den smala vägen är omöjlig att vandra på om vi inte lägger oss i Guds armar.

1Pet 2:2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken (UPPENBARAD SANNING) så att ni genom den växer upp till frälsning, (MOGNAD) 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom (KUNGEN) den levande stenen (SANNINGEN) som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar “byggas upp” (HEB: AMAN) till ett andligt hus (FAMILJ) ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den (BYGGS UPP PÅ DEN) skall aldrig komma på skam.

Så när David vuxit upp till Mognad (Ps 131:2) Lägger han sig i sin moders famn (Ps 131:2) Det är exakt det ord som används om Sanningen AMAN. Detta är alltså vad sann andlighet är,

Den som tror på sanningen lägger sig alltså helt och fullt I armarna på en kärleksfull och omsorgsgivande förälder. Det innebär att ju mer du vandrar I sanningen ju mer ljus får vi över vår egen svaghet och vårt behov av Gud som en god förälder som bär leder och lyfter mig här I världen. Det här är alltså vad det innebär att komma in I hans vila.

När jag själv 1989 fick kungen uppenbarad och han talade till mig sa han: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Då förstod jag inte alls egentligen hur Gud handlar med oss. Vad är han ute efter? Så länge vår kraft och vår vishet driver oss så kommer vi aldrig att lägga oss i någons armar. Vi vill bestämma allting själva.

Därför innebär sanningens väg ett handlande med oss både i ett yttre perspektiv. Samtidigt som han uppenbarar sig för dig med sitt inre ljus. Målet med vandringen är att välsigna dig men även det förstår vi inte vad det är. Det är att bryta ner vår kraft så att vi kan lägga oss i hans famn.

Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”

Välsigna har två betydelser på hebreiska
1/ Böja Knä (Ödmjukhet)
2/ Inympa (In i Kristus)

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.