Det finns bara ett evangelium låt dem inte bedra dig

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Här står det tron i bestämd form vilket då handlar om själva fundamentet i den kristna tron. Alltså den lära som Jesus överlät till Apostlarna och som Sanningens Ande står bakom. Om vi skall ha Gud med oss på vår vandring i den här allt mörkare världen är det bäst att vi förstår hur viktigt det här verkligen är. Vi kan inte börja med att lägga grunden på 300 talet med Kyrkofäder och Katolsk mystik. Sann reformation går tillbaka till de sanna Apostlarna och Jesus Kristus.

Gud har sänt sin Son till den här världen för att frälsa människor från deras synder. Jesus Kristus underordnade sig faderns vilja i allting. Anden för nu Jesu fullbordade vcrk på korset in i våra liv när vi underordnar oss Guds Son. Jag blir bedrövad när man kan tala i en timme om Guds Rike men undviker talet om Korset. Man förstår inte att Kristi Kors är själva nyckeln in i Guds Rike. Ju mer vi dör ner från oss själva ju mer kan Guds Rike inta i våra hjärtan.

När jag kom till rehabiliteringshemmet på Linnéahuset den 9 Nov 1989 fick jag ju vara med om ett kraftigt ingripande av Gud. Jag sitter där på inskrivningen full av ångest och skakar i kroppen så dålig var jag! Jag säger till Jesus – Om det var du som talade till mig så får du hjälpa mig nu jag mår så dåligt. Jag vaknade nästa morgon 07:30 All ångest var borta och hjärtat var fyllt av frid och glädje!

Det här var faktiskt svaret på ett löfte jag fick några månader innan jag kom till Göteborg! Min Farmor skulle bjuda mig på middag! Jag sitter där i vardagsrummet och väntar på att maten skall bli färdig. Jag ser plötsligt att det står en gammal bibel i bokhyllan. Jag drar försiktigt ut bibeln och då ramlar en skriven papperslapp ur den. Det var Farmors skakiga skrivstil men det stod ett löfte där som grep tag i mig! Just då var jag inne i en period med djup ångest och väldigt mörka tankar. Det stod så här på lappen!

Jes 48:17 Så säger HERREN, din förlossare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, den som lär dig, vad nyttigt är, den som leder dig på den väg du skall vandra. 18 O att du ville akta på mina bud! Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström och din rätt såsom havets böljor

1/ Jesus Kristus förlossade oss på Korset med sitt blod!
2/ Anden lär oss vad som är gott i hans ögon
3/ Anden leder oss på vägen

Det som står i vers 18 är nyckeln och andemeningen är: O mitt barn om du verkligen hade öppnat dina öron för Evangeliet – Då hade jag fyllt ditt hjärta med frid och räknat dig som rättfärdig! Det var exakt vad Jesus Kristus gjort i mitt hjärta när jag vaknat upp. Under min tid på Linneahuset fick jag göra en del upplevelser tillsammans med Herren! En natt började Herren tala till mig personligen om min väg. Han sa jag vill att du stannar här och studerar mitt ord då skulle han ta hand om allt det andra jag oroade mig över (Ekonomin o framtiden) När jag flyttade ut därifrån och träffade Elvor var jag skuldfri. En annan sak som han talade till mig om som jag inte förstod då var att Korset måste göra ett djupt verk i mig. Jag var tvungen att dö ner ifrån mig själv om han skulle kunna använda mig. Dagen därpå var vi på möte då reser sig en kille upp och profeterar samma sak det tyckte jag var starkt.

Vet du varför jag vill berätta detta för er? Vad var det han sa till mig ur Jes 48:17-18
Han som leder dig på den väg du skall vandra! Det är Korsets väg det är Sanningens väg! Det är den trånga porten och den smala vägen där du får en nyckel (Rättfärdighet) in i Guds Rike eller Himmelriket för det är exakt samma sak.

Idag är det ofta en förkunnelse utan kors och därför är det inte Guds Rike eller Himmelriket man pekar ut för människor. Det leder till att man bygger utan grund eller fundament på det jordiska med mänsklig visdom.

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19  Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?

Budskapet om Korset är givetvis samma sak som evangelium om Guds Rike.
Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. 10 Är det människor jag nu försöker få på min sida eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Det finns inget annat evangelium sa Paulus (V7) Då vet vi att evangelium om Guds Rike eller evangelium om Himmelriket är exakt samma sak. Då skall vi se hur Guds Rike eller Himmelriket får inflytande över människor och det är ett Andligt rike!

Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden (RIKET) genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro?

Vad skall nu Guds Riket göra i våra liv? Det skall slänga ut Världen eller Mörkret ur våra hjärtan.
Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Galaterna som bytt evangelium är nu på väg att ta in världen i deras hjärtan igen. Det är exakt det här som sker idag mitt bland våra samfund bedragna av falska profeter och lärare.

Gal 4:8 Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. 9 Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under?

Det är därför varenda brev i uppenbarelseboken handlar om de som övervinner och det enda som kan övervinna är Sonens Rike i oss genom Korsets Kraft. Det var alltså samma Evangelium Jesus och Apostlarna talade om.

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro (Evangeliet) som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Det var egentligen kampen för att bevara och strida för Evangeliets sanning vi en gång startade Parousia Mission som är ett löst nätverk. Både genom media och på andra sätt har vi fått vara med och påverka både församlingar och enskilda att fortsätta peka på sanningens väg.

Mar 1:14 Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium.15 Han sade: Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!

Mat 4:17 Från den tiden började Jesus predika och säga: Omvänd er, ty himmelriket är nu här.

Guds Evangelium
Guds Rike är här
Omvänd er och tro Evangelium

Att tro på Evangeliet om Guds Rike är alltså samma sak som att tro och lyda Kungen i Riket! Den här Kungen han sa åt mig att jag måste dö ner från mig själv innan han kunde använda mig! När jag dör ner så blir ju Kungen i riket större i mitt hjärta. Detta sker genom Korsets kraft!

Nu är det ju så att om Guds Rike eller Himmelriket upprättas i oss genom Korsets Kraft så måste det ju också bli en sanning för oss. Du kan höra på en predikant om han bara nämner korset med sin mun eller om han har upplevt det som en sanning.

Det är nämligen så att Korsets Kraft är samma sak som omskärelsen av hjärtat i NT. I Gt var det en bit kött som skulle bort. Men i NT så är det omskärelsen av hela ditt hjärta och personlighet. Det här är det enda sättet för oss att lära känna Gud och oss själva på. Kom ihåg nu att när ljuset kommer så är det en kraftig överbevisning! Vi kan välja att lyda då eller ljuga mot sanningen!

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Guds ord här är givetvis Evangelium och är det Evangelium så är det budskapet om Guds Rike. För vem är Guds Rike uppenbarat? Det är uppenbarat för de små och hjälplösa!
1/ Det överbevisar oss hur hjälplösa vi är!
2/ Det uppenbarar hur stor Gud är!

Det händer något häftigt när ljuset uppenbaras i vårt innersta och vi väljer att bekänna!
1 Joh 1:6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Man vad händer med dem som inte tar korset och strävar efter att komma in i Guds Rike? De förblindas så att de inte ser och förstår evangelium om Guds Rike! Det här är exakt vad du ser idag tack vare högvis av falsk teologi av bland annat Rick Warren, Bill Hybels och Bill Johnson.

2 Kor 4:3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Evangelium om Guds Rike (Heb 4:10-13) skulle ju sända ljus och överbevisning om:
1/ Hur hjälplösa vi är
2/ Hur oerhört stor Gud verkligen är

Denna tidsålders gud har förblindat de olydigas sinne så att Guds Rike handlar om oss istället för Kungen i Riket. I det falska Guds Riket finns det därför inget kors för det är dårskap för dem.

Mat 11:25 Vid den tiden sade Jesus: Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26 Ja, Fader, detta var din goda vilja.

Petrus fick se vem Herren verkligen var (Mt 16:13-20) och naturligtvis hade han stora tankar om sig själv! Bara några verser senare kallar Jesus honom för Satan (Motståndaren)

Mat 16:21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. 22 Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom: “Gud är nådig mot dig, Herre. Detta skall aldrig hända dig. 23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. 24 Jesus sade till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 27 Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. 28 Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de får se Människosonen komma i sitt rike.

Troligen tänkte Petrus att han skulle vara den som skulle samla en armé av följare som skulle inta den nuvarande regeringen och sätta upp hans Guds Rike på jorden utan kors. Tänk efter nu Petrus förmanar Kungen och Kungen svarar med att förmana honom och kalla honom för Satan. (Motståndaren)

Petrus tänkte alltså på Guds Rike på människors sätt! Jesus förklarar nu vad det sanna Guds Riket handlar om!
1/ Han är Kung!
2/ Du måste se vem du själv är och dö ner från dig själv!

Tidigare så hade Satan erbjudit Jesus alla Riken i världen (Matt 4:8) Samma frestelse som Satan gav Jesus kom nu till Petrus. Det här är samma frestelse som jag ser ligger bakom det stora avfallet: Motståndaren erbjuder oss ett falskt Guds Rike utan Kors!

Det är de här tankarna som ligger till grund för liknelsen om ogräset bland vetet! Ogräset symboliserar detta vi ser nu: Ett falskt Guds Rike kommer att få en falsk väckelse! Jesus säger att det är en Motståndare som sådde det!

Mat 13:38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. (Falska Guds Rikets) 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

Det falska Guds Riket är utan Korsets Kraft! Det finns inget annan Guds Rike än det som Korsets Kraft har underlagt sig i våra liv.

Luk 18:16 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. 17 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig ditin.”

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.