Herren är vår säkerhetsvakt

Psa 4:6 Bär fram rätta offer (Heb: Rättfärdighet) och förtrösta (= Tro och Hoppas) på HERREN.7 Många säger: Vem kan låta oss se det goda? HERRE, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss! 8 Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd.9 I frid (Shalom) kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, du låter mig bo i trygghet. (Betach)

V 6 Eng King James: Psa 4:5 Offer the sacrifices of righteousness, and put your trust in the LORD.

cross

Det finns bara ett enda offer som duger inför Gud. Vi träder fram inför Gud och ber till honom i förtröstan på vad Herren redan har gjort. Det manifesterar Herrens härlighet i våra liv, det som står skrivet i ordet vill han att du skall få uppleva inom dig.

Men det finns villkor om vi älskar (Agape) sanningen (Ljuset) som uppenbaras för oss manifesteras ännu mer ljus.

Agape: Underordna sig en konungs bud (Ord)

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, (Tereo: Att vakta från skada) han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig (Manifestera) för honom.

Tereo betyder att inte ge Guds ord en annan mening än Gud sagt. Därför börjar ormen alltid sina frestelser med: Skulle då Gud ha sagt? Ordet för laglöshet på hebreiska betyder just att “förvrida något”

Av egen erfarenhet så kan jag säga att det är att verkligen få uppleva hur han är i livets alla förhållanden. Det är “skatten i lerkärlet” Paulus talar om 2 Kor 4:6-7

Ps 4:8 Låt ditt ansiktes ljus lysa över oss! Det är Kristi manifestation i dig! Lägg märke till att det är 3 saker som tydligt kommer fram här. (Ps 4:6-9)

V 6 RÄTTFÄRDIGHET (1 Joh 5:10) Vittnesbördet att du är frikänd från domen
V 8 GLÄDJE
V 9 FRID

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Hands protecting a model house, real estate or insurance concept

Det står även att Herren låter mig bo i Trygghet V 9 vad kan det egentligen betyda för mig idag? Det hebreiska ordet som används här är BETACH som betyder:

1/ Att bo i ett hus som är i säkerhet för att Herren vakar över det
2/ En levande känsla och upplevelse av frimodighet och säkerhet

Vi brukar säga att det handlar inte om känslor men att han bor i dig kommer att beröra dig invändigt. Det är just därför jag tror att det står så här om att vara i honom (Han i oss)

Ef 3:12 I honom och genom tron på honom (I Oss) kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. (Domaren)

Det handlar alltså om någonting som inte finns i oss själva utan finns bara i Kristus. Men om vi älskar honom och vaktar på hans ord så lovar han att vi skall få uppleva det. Det här ger oss ännu större förståelse över Jesu liknelse om husbyggarna

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan.25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

De som byggde på klippan vaktar hans ord (Rättfärdiga)
De som byggde på jorden förändrar meningen med orden (Laglösa)

Det här är exakt vad som kommer att ske i slutet av denna tidsålder. Villolärorna kommer han att “synka” tillsammans med den nya världsordning han vill bygga.

Lägg märke till hur Rick Warrens visioner helt “synkar” med FN:s agenda 2030. Det är därför det står att han skall fånga de visa i deras egen vishet.

1 Kor 3:18 Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet.

Herren visade oss en gång en fångtransport på järnväg på röd jord. Den resan är på väg ut ur Kristus mot en katastrof. De “laglösas” villfarelse varnar oss bibeln för.

2 Pet 3:17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

Eller Psalm 91
Psa 91:9 Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.10 Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. (DITT HEM)
När vi går till Filipperbrevet får vi ännu mer ljus över hur Herren beskyddar oss. Han gör det på vår vandring för han vet redan innan vad du skall möta.

Fil 3:1 För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er, och för er är det säkrast så. (Säkerhetsvakt)

Grekiska ordet betyder bokstavligen att ”Han är en säkerhetsvakt som vaktar i förväg

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg
Tillbaka till bibelstudier

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.