Guds väg tillbaka till Eden

Alla människor är skapade för att tillhöra Gud genom att underordna sig Jesus Kristus som kung.

Prom_King_crown

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Den förstfödde” det betyder att han är den enda unika i sitt slag. Gud har bara en Son, men genom tron på honom föds vi på nytt Kristus kommer in i oss. Vi beskrivs då som nya skapelser i bibeln.

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny (Kainos) skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya (Kainos) har kommit. 18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.

Grekiska: NY (Kainos) = Kvalitativt ny, helt ny = Neos
Grekiska: FÖRSONING (Katallagge) genom (= Apolutrosis) förlossningen (= Kristi blod)

Förut var vi alltså värdelösa inför Gud men tack vare Jesu försoning på Golgata med sitt blod har vi plötsligt fått ett värde eller härlighet inför Gud igen. Men det är en sak vi aldrig får glömma och det är att det inte är vårt eget värde eller härlighet utan hans vi talar om.

Rom 3:20 Ty ingen människa förklaras rättfärdig (Frikänd) inför honom (Gud – domaren) genom laggärningar. (= Instruktion) Genom lagen ges insikt om synd. 21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud (frikänd i en domstol)  genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten (Doxa) från Gud, 24 och de står som rättfärdiga (frikända) utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. (Apolutrosis)

domen

Lagen var till för att visa vår synd (Singular)
Evangeliet uppenbarar en rättfärdighet (Frikännande i en rättegång) från Gud (domaren)
Vi får en härlighet (Doxa) ett värde ifrån Gud (= Kristus i oss)

Ef 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.11 I honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. (Doxa)

Det är precis det här värdet Paulus vill att vi skall förstå för det skall ge oss en frimodighet att träda fram inför Gud.

Heb 10:18 Och där synderna är förlåtna (= I det hjärtat) behövs det inte längre något syndoffer. 19 Bröder, i kraft av Jesu blod (Lammet) kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. (Guds hus)

garden-of-eden

EDENS HEMLIGHETER

Vi kan se lagen och nåden i en liten skala i EDEN 1 Mos 2:15

1 Mos 2:15 HERREN Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. (Heb: Shamar)
1/ De sattes i en begränsning kallat EDEN (Heb: Att behaga)
2/ De skulle se till att den uppehölls och vaktades (= Agapekärlek)

Jesus själv förklarar att det hebreiska ordet Shamar är det grekiska ordet Tereo i detta sammanhang.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem (Tereo) han är den som älskar (AGAPE) mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom. (Han skall manifestera och lysa fram personligen)

Här får vi lite mer ljus över vad som skedde i EDEN för ordet TEREO här kan även betyda: ”Att vakta på ordets ursprungliga mening så att ordet inte förvrids eller förändras”

Det är den exakta betydelsen av ordet laglöshet på Hebreiska. På grekiska heter det ANOMIA vilket betyder att äta (Inspireras) av annan mat (Evangelium) än den Gud själv godkänner.

Adam och Eva  hade alltså fått ett bud av Gud att vakta på så dess betydelse inte skadades. Jag tror att om de lydde skulle på samma sätt som i Joh 14:21 ske. Nämligen att Herren själv skulle manifesterat sig för dem. Jag tror att det är den bildliga meningen av Livets Träd i Eden. De skulle få liv om de älskade och behagade honom

Herren visar dem vägen till livet – Agape (smal väg)
Ormen visar vägen till dödsriket – Laglöshet (bred väg)

1/ Skulle då Gud ha sagt? (= Förändra meningen med ordet)(= Laglöshet)
2/ Ingalunda skall ni dö! (= Det finns ingen dom)
3/ Ni kan bli som Gud! (= Alltså som Kristus)

prophet_logoDe äter alltså och inspireras av ett falskt förvridet budskap! Nu försvinner Herrens härlighet (Värdet) Nu startar jakten på att duga inför människor och Gud. Det kan även betyda att vi jagar ett karismatiskt värde. Du kan ju alltid gå på profetskola så blir du profet, nej det fungerar inte på det sättet i Guds rike. Du får en identitet av Gud och så följer gärningarna helt automatiskt när du växer in i den identiteten genom kunskapen om Gud.

Jag jagade runt i allt man kan tänka sig i livet kriminalitet droger, gjorde massor av pengar på den tiden. Men inom mig blev jag bara tommare och tommare det slutade i kolsvart ångest. Tills en dag då Herren talade rakt in i mitt liv: ”Han sa gå nu sanningens väg dig skall intet fattas

Sen gick jag till Ria byrån och fick låna en bibel och läste Joh 14:6 Jesus sade till honom: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Så det finns bara en enda väg som leder till målet alla andra vägar missar målet (SYND) Men Satan påstår att det finns fler vägar.

Apg 16:16 En gång när vi var på väg till bönestället, mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. 17 Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: “De här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning.” 18 Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: “Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne.” Och i samma ögonblick for den ut.

När djävulen börjar tala sanning måste det vara nått lurt. Och det är det också det står på grekiska att hon säger ”En väg av flera” med andra ord: Alla religioner leder till Frälsning!

tabernacle

JESUS ÄR VÄGEN!

Tabernaklet och Templet är förebilder på frälsningen i Jesus Kristus. Vägen in till det allra heligaste för ÖP började vid altaret. Judarna kallade den här vägen för Vägen – Sanningen – Livet. Föremålen ovanifrån bildar ett tydligt kors. Jesus är alltså tydlig han talar om sin väg emot korset på Golgata.

Man kallade det allra heligaste för Guds hus alltså platsen där Gud bodde. Men allt detta är alltså en bild på det himmelska enligt bibeln. Nu skall vi titta förebilderna när människan drevs ut ur Eden. Vi kommer att finna evangeliet gömt i bilder här.

1 Mos 3:21  Och HERREN Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. 22 HERREN Gud sade: “Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt.” 23 Och HERREN Gud sände bort dem från Edens lustgård, för att de skulle bruka jorden som de tagits från. 24 Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.

eden_mallen

1/Vi har en plats där ett djur slaktas. Det hebreiska ordet för altare betyder ”Platsen där djuret slaktades
2/Ordet satte: Har innebörden av ”bygga hus
3/Vi ser ett svärd: som vände sig mot alla andra vägar, andemeningen är att det måste ha funnits en enda väg som var rätt.
4/Vi ser keruber som vaktar!
5/Vi ser hur allt detta var riktat österut

TABERNAKLET – TEMPLET – JESUS

Det som skedde i Eden skulle sedan Mose uppföra i en förebild Tabernaklet. Sedan blev samma bild ett Tempel. Sedan uppfylls förebilderna helt med Jesu död på Korset.

Vi kan se svärdet som slaktade Lammet (Sak 13:7)
Vi kan se Keruberna på förhänget in till huset (2 Mos 26:31)(Mt 27:51)
Vi kan se altaret (Lammets död) (Upp 13:8)
Vi kan se detta vara vänt österut (4 Mos 2:3)

Vi kan även höra Gud ropa på en mänsklighet tyngda under religiöst slaveri och det kan även vara Karismatiskt slaveri. Dignande under Pastorers jakt på värde, ett ständigt piskande och jagande på människor i en pyramidliknande form. Där äran liksom strömmar uppåt och ärar människor istället för Gud.

Mat 11:28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.

V 28: Försöka duga inför Gud och människor genom Instruktion
V 28: Jag skall ge er en identitet och en inspiration på insidan
V 29: Jag skall ge er kunskap om Gud
V 29: Den sanningen kommer att befria er
V 30: Jag tar inte emot resultatet av er egen ansträngning
V 30: Jag står själv för resultatet i er genom min Ande

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg
Tillbaka till Bibelstudier

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.