Vem vill bygga en mur tillsammans med Herren

walls-of-jerusalem

Detta är en skriven version av den predikan Janne Ohlin höll med Parousia Mission 28/2-16

Det första mötet vi hade efter starten av Parousia Mission upplevde jag genom Anden att vi byggde upp en mur. Om inte muren finns där rövar fienden bort alla skatter som finns i staden.

Vad symboliserar då muren?
Hes 22:26 Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad (PROFAN) mitt ibland dem.

Det som är utanför muren är Profant
Det som är innanför muren är Heligt

Att bygga upp en mur är att undervisa om skillnaden mellan rent och orent. Muren har alltså med urskiljning att göra. För när när muren kommer upp hålls fienden utestängd.

För många år sedan fick vi ett profetiskt tilltal om detta i en församling vi besökte som resande evangelister. Herren beskrev i detalj det vi nu står i både med hemsidorna och i vår undervisning. Men han sa något mer, han skulle föra oss i kontakt med andra människor med samma sinne.

Gud söker efter ”Murmänniskor”
Hes 22:30 Jag sökte bland dem (Alltså bland dem som undervisade V 26) efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.

Så kan det vara så också att människor söker efter sanningen och vill bygga en mur men saknar kunskap. Men deras ledare vill hålla sig väl och inte stöta sig och påpeka bristerna i deras tro. (LÄRAN)

Hes 13:10 Just därför att de (FALSKA PROFETERNA) leder mitt folk vilse när de säger: “Allt står väl till”, trots att allt inte står väl till, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk (Heb: Plastic)

8-305034

Paulus använde aldrig ”Plastic Padding” han talade sanning och påpekade allt som var fel.
1 Tess 3:10 Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. (LÄRAN)

Nehemja hade nöd för Jerusalems mur som fienden hade raserat. Han ville bygga upp den på nytt Gud hade lagt detta i hans hjärta.

Neh 4:3 Ammoniten Tobia, som stod bredvid honom, sade: Låt dem bygga. Om det så bara är en räv (FALSK PROFET) som hoppar upp på deras stenmur kommer han att riva ner den.

Fienden förlitar sig som vanligt på lögnen, rävar är i bibeln en bild på de falska profeterna.
Kolla nu vad fienderna säger när muren är klar:

Neh 6:15 Muren blev färdig på tjugofemte dagen i månaden Elul, efter femtiotvå dagar.16 När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, kände de sig helt vanmäktiga. De förstod att detta arbete var vår Guds verk.

Trots alla dessa listiga anslag som fienden kört med lyckades de ändå inte stoppa det.
Om Parousia Mission är Guds verk så kommer han också att strida för det mot sina fiender. Arbetet kommer då att bära frukt för då är det han som ger växten.

Om du kommit hit idag gör du det troligen för att du är överbevisad att Jesus är Guds Son enligt skrifterna och att du vill lära känna mer av honom i ordet. Det är flera som har lyssnat på undervisningen vi lagt ut på hemsidan som vittnar om förvandlade liv.

1/ De kallas genom Ordet
2/ De överbevisas av Anden
3/ Därför är de utvalda av Gud

Tess 1:4  Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. 5 Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. (OM VAD DÅ?) Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er.

Här ser vi hur Anden och Ordet är det  medel Gud använder för att få våra hjärtan övertygade att evangeliet är sanningen. Det är den sanningen som gör oss fria för den ger:

1/ Kunskap om Guds härlighet
2/ Att han förlåter oss våra Synder. (PLURAL)
3/ Inte tillräknar vår Synd (SING)

Så länge den här tidsåldern varar blir vi inte befriade från Synden (SING) Men Gud ser på oss som fullkomliga ändå. Om vi vandrar inför hans ansikte i ljuset.

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig (ANSIKTE) och var fullkomlig.

Abraham var kallad och utvald av Herren och här ser vad det innebär. Att vandra inför Herrens ansiktes ljus i gemenskap med honom. Då skulle Gud räkna honom som moralisk perfekt. (RÄTTFÄRDIG)

Det här är väl exakt det vi är kallade till var och en av oss.
1 Joh 1:3  Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.8 Om vi säger att vi inte har synd (SING) bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.9 Om vi bekänner våra synder (PLURAL) är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Vi har alltså synd och svagheter. Men tack vare Guds nåd kan vi vandra inför hans ansiktes ljus och han räknar oss som rättfärdiga.

Evangeliets fokusering ligger alltid på människans frälsning som handlar om det inre livet. Inifrån ditt hjärtas åker arbetar Anden och ordet tillsammans för att det ska växa upp något som bär god frukt för Gud. (VETET)

2 Tess 2:13 Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av Anden och tror (ÖVERBEVISAS) på sanningen.(ORDET) 14 Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. (PERFEKTHET) 15 Stå därför fasta och håll er till den undervisning ni har fått, muntligt eller genom brev.

Nu nämner han ”utvalda igen” och då till Frälsning men nu pågående form. Återigen ser vi hur Ordet (SANNINGEN) och Anden ger Tro (VISSHET) i det inre. (V 13)

Paulus understryker att Evangeliets fokusering  alltid ligger på människans frälsning som handlar om det inre livet. Inifrån ditt hjärtas åker arbetar Anden och ordet tillsammans för att det ska växa upp något som bär god frukt för Gud. (VETET)

En gammal pastor i USA lär ha sagt så här en gång:

Om du har Ordet utan Anden så kommer du att (Dry up) (torka upp)
Om du har Anden men inte Ordet kommer du att (Blow up) (explodera)
Om du har Anden och Ordet kommer du att (Grow up) (växa upp)

VI FÅR SKÅDA HERRENS HÄRLIGHET

När ordet avtäcks genom Anden uppenbaras en person och vi får skåda hans härlighet och den personen är Jesus Kristus (V 14) det är då något sker i vårt hjärta som förvandlar oss inifrån och ut och vi börjar bära frukt. (V 14)

2 Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. (FRÄLSNING) 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Vad är härlighet? Kabod och Doxa = Tyngd och Värde och beskriver hur någon verkligen är! Jesus säger att han är: Vägen – Sanningen – Livet utan att han uppenbaras i vårt inre kommer vi aldrig fram till målet.

Apostel Johannes vittnar om honom och när han säger att han såg hans härlighet är det samma sak som att få uppleva den.

Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.14  Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

SATAN VILL FÖRHINDRA TILLVÄXT

Satan vill stänga våra ögon (SINNEN) så vi inte skall se härligheten
Herren vill öppna våra ögon (SINNEN) så vi ser härligheten

Det handlar alltså om en andlig strid och i 2 Tess 2:13-14 lärde vi oss att Ordet och Anden samarbetar för att vi skall bära frukt i vårt innersta. Det är att vinna Jesu Kristi härlighet och att den härligheten är någonting som vi kan få uppleva i hjärtat.

Så det verkar vara en strid för att kunna bevara det vi upplevt…..
2 Tess 2:15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.

Här används i grundtexten ord som beskriver att vi måste stå fasta med kraft för att bevara budskapet oförändrat. Parousia Missions vision!

EF 6 som handlar om Gud vapenrustning.
Bliv allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft
Så att vi kan stå emot djävulens listiga anslag

Det är alltid en strid som handlar om att han vill stänga dina ögon för sanningen och öppna den för lögnen. Det är alltid att byta ut sanningen mot lögnen. Om han lyckas med det kommer mörkrets välde att inta hjärtat och blindhet inträder.

Hans taktik mot oss är nästan alltid att göra en kopia av sanningen.
1/Ett annat evangelium
2/En annan ande
3/En annan Jesus

Rom 1:21 Fastän de kände till (GINOSKO) Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.

1/ De kände Gud och upplevde och såg hans härlighet
2/ Andra tankar tog över
3/ Mörkrets kraft segrade

Vad sa Jesus? Jo att den som hade ljuset skulle kunna övervinnas av mörkret.
Joh 12:35 Jesus sade till dem: Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Vem råder i mörkret?

Ef 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Paulus nu undervisar församlingen i 2 Tess 2:13-15 som vi tagit upp om  att de är utvalda att få skåda Herrens härlighet genom ordet och Anden i deras hjärta. Och att de måste använda kraft för att kunna stå fasta V 15

Vad handlar hela kapitlet om innan då?
Laglöshet (ANOMIA) = Förbjudet mat (INPIRATION) men på hebreiska betyder laglöshet även att ”Förvrida något” (EVANGELIET)

Den som älskar sanningen han strider för sanningen lärde vi oss (2 TESS 2:15) Vi har också lärt oss att den som inte strider för sanningen får förvridna tankar så Gud tillåter att mörkret tar över hjärtat (ROM 1:21)

Nu läser vi här samma sak i 2 Tess 2
2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta.11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen.

V 10 De tog inte emot sanningen och älskade den genom att stå fasta och med kraft försvara den. Vad resultatet kan bli för dig om du gör det. (SE PS 119)
V 11 Gud sänder någonting som är förvridet så mörkret tar över deras hjärtan (ROM 1:21)

När det här sker så har vi en styrka och en kraft som bor i oss som bevarar oss
1 Joh 4:1  Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.

Kommer vi ihåg vad vi lärde oss i början om de falska profeterna och hur de byggde muren? ”Plastic Padding”

 parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

Tillbaka till bibelstudier

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.