RUSTAD FÖR ATT HJÄLPA ANDRA

hämtning

Gal 6:2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv. 4 Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. 5 Ty var och en skall bära sin egen börda.

Vers 2 Bördor = Grekiska: Det som tynger ner och gör oss trötta
Vers 5 Börda = Grekiska : En soldats utrustning, eller ett skepp lastat med förnödenheter.

Det här försvinner ju helt i vår svenska översättning att det används helt olika grekiska ord för börda. Men inte nog med det Vers 5 blir ju solklar i det här sammanhanget.

Du måste först ha blivit kallad av Herren och rustad för just det uppdraget som han vill att du skall hjälpa andra med. Man skulle kunna säga att när du blir född på nytt så får du en ny identitet av Herren. Men inte nog med det du får ett specifikt område och gåvor att verka med för att kunna bygga upp andra.

Joh 3:27 Johannes svarade och sade: “En människa kan intet taga, om det inte blir henne givet från himmelen.” 28 I kan själva giva mig det vittnesbördet att jag sade: ‘Inte är jag Messias; jag är allenast sänd framför honom.

1 Kor 4:7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det?

christiansoldier

Så det är ju knappast så att man kan ta sig en tjänst och läsa sig till den utan Herren själv måste kalla och rusta dig för den. Det är ju underbart för det utesluter ju varje form av egen ära.

Jak 4:15 I stället borde ni säga: “Om Herren vill och vi får leva skall vi göra det eller det.” 16 Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. 17 Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar.

V 16 Här talas det just om en frimodighet och en förmåga som  är rotad i vår egen själ. Det är exakt det högmod vi ser idag sprida sig när man lär att man inte behöver söka Guds vilja. Man menar att det är ju uppenbarat redan i ordet allt du behöver veta.

Du måste bli kallad
Du måste bli rustad
Du måste bli sänd i rätt tid

Jes 50:4 Herren HERREN har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt.

Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Luk 24:49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.”

the-key-to-heaven

Kraft dunamis kommer av roten “duna” som betyder inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Med andra ord ditt inre skall rustas för att möta det yttre och när tiden är inne öppnas dörrarna. Det här är upplevt och det är verkligt och det är spännande att få vara med om att inta nya områden tillsammans med Herren.

En natt drömde jag att det är just de här gåvorna som följer din nya identitet som är de talenterna du skall redovisa för Herren en dag. Elvor och jag vet att vi är kallade att ge hans folk mat i rätt tid så vi vågar och kan inte göra något annat heller. Vi vill inte gå in på något område där vi inte har rustats för.

6905200-Cartoon-Chefs-Hat-Character-Serving-Food-In-A-Sliver-Platter-Stock-Vector

Mat 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

parousia6

Janne Ohlin/ Göteborg
Tillbaka till bibelstudier

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.