NYCKLAR TILL DET PROFETISKA ORDET 1 – PUSSELBITARNA

Vi har genom åren vi rest fått många profetiska tilltal. Ett av dem har handlat om att vi skulle få en nyckel som strålade fram i den himmelska världen. Den skulle öppna upp förståelsen för det profetiska ordet och vi skulle förvånas när vi såg vad som fanns bakom dörren.

the-key-to-heaven
När vi skulle börja undervisa om Ändens tid var jag med om något mycket märkligt: I en drömsyn togs jag med till en händelse när jag var liten. Gud gjorde det så levande som om det var igår fast jag bara var 5-7 år gammal då. Min pappa skulle lära mig att lägga pussel, lektionen började så här.

pussel

Börja alltid med det du vet!
1/Börja med hörnen
2/Sedan ramen
3/Sedan bygger vi olika mönster
4/Lägg undan de svåra bitarna de finner sin plats med tiden.

Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

hämtning

Om till exempel 15 bibelord säger en sak tydligt då stoppar vi dem i den vänstra vågskålen. Sen finner vi ett luddigt bibelställe som möjligtvis med lite allegorisk tolkning kan fås att tolkas på ett annat sätt lägger vi i den högra vågskålen. Det som tynger ner mest är sant! Ofta visar det sig då att om man går till grundtexten så kan meningen översättas annorlunda.

1/Vi vet att Israel år 70 spreds ut över hela jorden
2/Vi vet att Israel skall återsamlas igen
3/Vi vet att Jerusalem skall bli Israelisk igen
4/Vi vet att världens kungar och länder skall samlas mot Guds folk

I det här studiet väljer jag att bara ta med 2 ställen så vi förstår det hela.
Luk 21:23 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk. 24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.

Jerusalems förstörelse år – 70
De skall föras som fångar till alla länder – 70
Israel kommer ligga öde i nästan 2000 år (till 1948)
Jerusalem skall förtrampas till 1967

Men vi vet att allt skall upprättas igen för det är Guds rådslut. Det är detta tecknen skall visa inget annat. Ordet tecken Semeion handlar alltså om att Guds rådslut sker. Därför står det i versen efter så här.

Luk 21:25 Tecken (SEMEION) skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, (ASTRON) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

Nu skall vi kolla på ett bibelställe där vi kan se alla 4 pusselbitarna i en och samma vers:

Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land

Eng King James
Joel 3:1 For, behold, in those days, and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem, 2 I will also gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and parted my land.

Kolla våra 4 pusselbitar får du se, vi ser alltså Luk 21:23 i ändens tid när Gud upprättar Israel inför mötet med deras Messias Jesus Kristus.

1/Vi vet att Israel år 70 spreds ut över hela jorden
2/Vi vet att Israel skall återsamlas igen
3/Vi vet att Jerusalem skall bli Israelisk igen
4/Vi vet att världens kungar och länder skall samlas mot Guds folk

Då förstår vi att det är pusselbit 2-4 som handlar om själva upprättandet och motståndet från hela världen som Gud skall visa tecken på Lk 21:25. Det är alltså när pusselbit 4 når sitt klimax Herren kommer! Det kan du se i Dan 2 + Dan 7 + Sef 3

bloodmoons

Nu skall du få se något som jag tror är från Herren i alla fall, det är svårt att bortförklara det. Kolla in tidstecknen Tetraderna (Månförmörkelserna) del 1 / del 2

Pusselbit 2 = Tetrad
Pusselbit 3 = Tetrad

Gud bekräftar även pusselbit 4 med en Tetrad. Exakt på samma dag som FN sluter Agenda 2030 som är en lag som står över nationerna kommer den. Vi ser alltså kungar och länder = Huvuden och Horn församlas i FN = Upp 13:1-10

De här klippen på Youtube med GW Bush är ett måste att lyssna till. Han talar redan 1991 om Agenda 2030. NWO 1 NWO 2

Men samtidigt såg vi ju en religiös ledare Påven där i FN som kommer att samla skökan till det stora avfallet = Upp 13:11-18

Det stämmer ju precis in på Upp 17 hon sitter på Vilddjuret med horn och huvuden
Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

När skall detta ske då? Alldeles innan Herrens Dag kommer. BINGO! Vad säger Joel om månförmörkelserna i Kapitel 2?

Joel 2:31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Vi ser alltså den sista Tetraden strax innan Herrens Dag kommer. Guds rådslut sker hans domar kommer att förlösas över jorden. Men vi ser att några kommer undan katastrofen

1/En räddad skara
2/En kvarleva

På hebreiska betyder orden här att man kommer undan en katastrof där många andra har drabbats men inte kvarlevan. Nu skall vi gå till Sefanja 3 så ser vi detta igen i ett nytt ljus.

Sef 3:8 Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras. 9 Då skall jag ge folken renade läppar, och de skall alla åkalla HERRENS namn och tillsammans tjäna honom. 10 Från trakten bortom Nubiens floder skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. 11 På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja (Heb: Redan ha avskiljt) från dig dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. 12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS namn. 13 Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. De skall finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem.

1/ Bruden skall vänta för ogräset skall församlas (Avfallet) först
2/Han skall samla Huvuden och Horn (Vilddjuret)
3/ Han skall dra skökan till vilddjuret (Upp 17 + Upp 13)
4/Han skall lämna en kvarleva (Bruden)

Bruden skall alltså vänta inte ryckas bort först. Låt oss nu läsa vad Paulus skriver i ljuset av vad vi lärt oss av vårt tolkningsätt. Avfallet måste komma innan Jesu tillkommelse enligt skriften och det sker innan Herrens Dag.

2 Tess 2:1  när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

Ordet man brukar använda om ett hemligt “uppryckande” före Herrens Dag säger i själva verket motsatsen. Det är bara kvarlevan som väntat på honom när ogräset samlats ihop som blir frälsta.

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Ordet “lever och är kvar” betyder på grekiska att de överlevt en stor katastrof.

parousia6

Janne Ohlin/ Göteborg

 

 

This entry was posted in PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.