Vad ögat inte har sett och örat inte hört

VIDEO

1Kor 2:6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud.11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 

För en uppenbarelse (Ljus Ef 5:14) av andliga fakta behövs två saker: För det första, en gudomlig sanning; och en pånyttfödd ande som kan ta emot den.

1/ Sanningen eller Ljuset som strålar ifrån Herrens ansikte
2/ Det krävs även en pånyttfödd ande för att kunna ta emot detta från Gud

Joh 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (GK: Eido) Guds rike.” 4 Nikodemus sade: “Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 

Dessa verser måste alltså innehålla dessa 2 punkter som Paulus beskriver i 1 Kor 1:6-11
1/ Då handlar alltså Guds Rike om att få förmågan att kunna skåda en Kung
2/ Gud måste även hjälpa oss och bereda vårt inre för att kunna göra det
3/ Den som inte har sitt inre berett är hänvisad till mänsklig visdom kan ej bli ledd

Oförmågan hos den naturliga människan att förstå de högre sanningarna det är samma sak som att säga följande sanning.

Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. 10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det. 12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna. 13 Där nu törnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor står skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära, ett evigt tecken som inte skall utplånas. 

Det är omöjligt utan sann omvändelse och ödmjukhet att kunna vandra på hans vägar. För att Guds Ord skall ha framgång krävs alltså ett hjärta som är fullt av ljus eller Guds Rike.
1/ Ett hjärta som bär frukt
2/ Ett hjärta som vuxit upp till mognad av en säd (Matt 13)
3/ Ett hjärta som har dessa förutsättningar kan Gud sända som Rikets Ambassadörer
4/ Herrens ord skall genom dessa skördemän få framgång
5/ De skall sändas ut i rättfärdighet frid och glädje
6/ De skall se bergen och problemen explodera framför dem
7/ De skall få se mäktiga förvandlingar av människor
8/ Allt detta skall leda till att Herren blir ärad och upphöjd

Det finns inga genvägar eller knep till sann väckelse det sker genom Guds Nåds verkningar i våra hjärtan genom Korsets kraft. Gud tillåter inte oss att kladda på hans befrielseverk sann omvändelse som krävs för sann väckelse är enbart ett verk som Gud utför i oss och genom oss.

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (Otrognas) sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.