Johannes Evangelium Kapitel 6

Brödundret Kap 6:1-14
Båtfärden Kap 6:15-25
Förklaringen av brödet Kap 6:26-71

Det börjar med att Jesus säger att de skall ge dem bröd! Jesus pekar troligen på Jes 55 som handlar om Pengar och Bröd som inte kan mätta.

Jes 55:2 Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. 

Så detta övernaturliga brödunder är en bild av att Messias kom med Jesus Kristus som Kungen över Davids hus som kan förbarma sig över oss och ge oss nåd.

Jes 55:3 Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva! Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David. 4 Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och ledare för folken. 5 Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hednafolk som inte känner dig skall skynda till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, ty han har förhärligat dig. 6 Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. 

Detta bekräftas av NT
Apg 13:34 Och att han har uppväckt honom från de döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det har han sagt med dessa ord: Jag vill ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. 35 Därför säger han också på ett annat ställe: Du skall inte låta din Helige se förgängelsen. 36 När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. 37 Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. 

Jesus går på vattnet lärjungar åker båt

“Enligt Mar_6:45 ‘tvingade’ (anankazo) Jesus sina lärjungar att gå ombord och gå tillbaka över sjön; Kanske såg han att de smittades av folkmassans upphetsning.” (Bruce)

Att ha Jesus som en slags välsignelsemaskin eller så vart de populära eftersom de var nära denna välsignelsemaskin. Men denna falskhet försvinner hos oss när Gud verkligen uppenbaras i vår prövning och Gudsfruktan kommer.

“Galileiska sjön är känd för att kunna blåsa upp snabbt för den ligger långt under havsytan, i en skålformad sänka bland kullarna. När solen går ner svalnar luften; Och när den svalare luften från väster rusar ner över bergssluttningen, rör den resulterande vinden upp sjön. Eftersom lärjungarna rodde mot Kafarnaum var de på väg mot vinden. Följaktligen gjorde de få framsteg.” (Tenney)

Nu kommer Jesus gående på vattnet och lärjungarna blev rädda. Vet du att de bad inom sig Jesus hjälp oss på detta sätt kommer vi att prövas också det kommer se ut som om vi kört fast och inte kommer framåt. Men så fort vi är i nöd och ropar i vår svaghet så är Jesus där och båten kommer fram till den bestämda hamnen.

Psa 46:2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.3 Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. 

Jesus gör levande vem han vill genom sitt ord

Så ingen kan komma i mål än den som tar emot Jesus Kristus och upplever i hjärtat att vi kan inte frälsa oss själva. Vi äter och vi tar in det levande brödet i våra hjärtan oftast när vi prövas för att göra köttet svagt för det fungerar som en mur emot det Anden vill göra i våra liv. Så det kan bli en hel del båtfärder på stormigt vatten innan vi börjar lära oss vad det levande brödet verkligen är och hur oerhört väl vi behöver det.

Den som skall predika om Jesus måste ha det levande brödet i sin korg och ge ut om han ständigt är beroende av Jesus och kommer till honom garanterar hans uppståndelse ett ständigt flöde av levande bröd i vår korg att mätta andra människor med.

Jesus Kristus offrar sig själv och den som äter honom måste också offra sig själv så det verkligen blir levande och Jesu Liv vi berör andra med. Vi kan inte ståt där och försöka piska upp en rörelse i köttet det är dödsdömt.

En sann väckelse kommer alltid av ett genomslag skapat av det levande brödet som skänker liv Jesus Kristus själv. Vi betackar oss för falska ”pyjamasprofeter” och kavajsvingande ”högmodsnissar” vi vill ha en äkta väckelse och Gud har lovat detta vi släpper honom inte med mindre än att han välsignar oss med detta.

Joh 6:47 Amen, amen säger jag er: Den som tror har evigt liv. 48 Jag är livets bröd. 49 Era fäder åt manna i öknen, och de dog. 50 Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.