Väckelse eller Avfallet är frågan

Är det avfall vi ser eller en väckelserörelse?
Att svara på denna fråga är viktigare än du kanske tror. Att förkasta en apostel är att förkasta Jesus Kristus som har sänt dem. Att förkasta Paulus eller Petrus var att förkasta det evangelium de predikade och den Frälsare de förkunnade.

Gal 1:1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda. 2 Jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. 3 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus 4 som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. 5 Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Det är bäst att vi är helt säkra på legitimiteten hos dem som gör anspråk på att inneha apostelämbetet. Om Ché Ahn och Bill Johnson sänts av Kristus till hans församling, då måste deras andliga auktoritet erkännas och hedras. Deras ord måste skrivas ner för nästa generation och deras uppenbarelser måste åtlydas. Om Jesus själv har sänt dem till oss och vi förkastar dem, då kommer vi att finna oss själva förkasta Jesus. Om de har hans stöd, då är det att motsätta sig honom att motsätta sig dem. Det är därför den här frågan är viktigt, gott folk.

Pyjamasprofeterna och flera gnostiska låtsasapostlar med mycket hög bekännelse och maktanspråk samlar nu till olika konferenser runt om vårt land. Allt detta spektakel sker naturligtvis i det kristna mantrat ”Väckelse” och det verkar som om vi ser en skiljelinje komma precis som Herren sagt åt oss.

Den nya apostoliska reformationens superapostlar har spikat upp sina 95 teser på kyrkans dörr precis som Luther gjorde och menar att deras påståenden och uppenbarelser kan inte ignoreras. Antingen är de den Apostoliska Tidsålderns återkomst för att leda oss in i den “Stora Ändetids Väckelsen” som de påstår, eller så är de falska apostlar som sprider starka villfarelser och bedrar människor i “Det Stora Avfallet”.

Denna rörelse har nu vuxit sig så stark att vi kan inte längre förringa detta som sker. Ché Ahn har gett sin definition av apostel i sin bok “Modern Day Apostles”…

“En apostel är en kristuslik ambassadör med extraordinär auktoritet som kallas och sänds ut av Jesus Kristus med ett specifikt uppdrag att forma och göra församlingen redo att föra himlens kultur till jorden (Ett falskt Guds Rike) och uppfylla uppdraget att göra hela nationer till lärjungar.”

– Extraordinär myndighet
– Utsänd av Jesus Kristus
– Bemyndigad av Gud för en global uppgift
– Uppdrag att föra himlen till jorden (Dominionism-Kingdom Now)

Vi kommer aldrig att följa några självutnämnda apostlar och vi kommer att försvara evangeliet och stå emot denna villfarelse och hjälpa andra att stå emot den. Dessa Apostlar och Profeter är definitivt inte sända från Herren utan bevisligen genom deras egna ord är de ”ormungar” som listigt försöker bedra Guds folk.

Du finner knappast ett kors i centrum av denna rörelse utan många gånger lyser människoupphöjelsen och jakten på ära och pengar igenom. De använder sig av New Age läror och mysticism och olika slags upplevelser för att dra människor till sig.

Vidare skriver den självutnämnda Che Ahn i sin bok: Men nu förstår vi att när Jesus sa att han kom för att söka och frälsa det som var förlorat, så talade han om något mycket större. Jesus talade om det som gick förlorat i Edens lustgård, himlens närvaro här på jorden.

———

Gud vill se himlen på jorden igen, och det innebär att åstadkomma social förvandling. Kristendomens uttryck har skiftat från individuell frälsning till disciplinerande nationer, vilket inkluderar social omvandling. För att åstadkomma detta har Gud återupprättat apostelns ämbete och gåvor genom apostoliska nätverk.”

———

Gud ändrar ingenting i den tro som en gång för alla har överlämnats till de heliga.
Jud 1:1 Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade i Gud, vår Fader, och bevarade i Jesus Kristus.2 Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikligare mått komma er till del. 3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. 5 Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. 

Gud menar alltså det han säger han menar att han kommer att till och med döda dessa bedragare om inte detta ger Gudsfruktan så vet inte jag vad som skall göra det.

Ormen kommer naturligtvis att fortsätta bedra dem med sin listighet: Nej då det kommer inget straff över er han menar inte vad han sagt nej ni kommer att lyckas med att bli Kristus (Gud) på Jorden. Vänner jag har sett domen komma över dessa som gör pengar och söker egen ära och använder sig av Herrens namn. Domen kommer med svärd från himlen ned på jorden över alla dessa laglösa och vi vill varna er håll er borta från dem.

Det är ingen himmelskultur om ni kan slita ur Guds händer och tro att ni kan sätta upp och glänsa er över här på jorden. Domen är på väg och det är bäst att vi som Guds folk lever ett heligt liv med våra lampor brinnande. Du får på din egen risk kalla dig Apostel eller Profet eller precis vad du vill men om Gud genom sin nåd inte har kallat dig och sänt dig är ditt hjärta bedraget.

Gal 6:3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv. 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.