Avslöja de falska profeterna öppet

Fullständigt citat – “Någon tog en gång med sig en bok till mitt kontor som var kritisk till väckelsen som började i Toronto i januari 1994. Jag vägrade läsa den och kastade den. Man kan säga: “Du är inte särskilt öppensinnad .” Du har rätt, jag är ansvarig för att skydda det som Gud har gett mig. Ingen annan har den uppgiften att brinna i min själ. Bill Johnson. When Heaven Invades Earth Expanded Edition: A Practical Guide to a Life of Miracles.

En fråga som motståndarsidan ofta säger är har du talat till dem personligen först vilket betyder att jag ska prata med Bill Johnson eller andra “apostlar” och lärare privat innan jag avslöjar deras falska läror. Detta har de nämligen blivit tränade att säga de som försvarar dessa ministries för här ligger både makt och pengar på spel.

Bevistexten som de stöder sig på är Matteus 18:15: “Om din broder syndar mot dig, gå och säg honom vad han är fel, mellan dig och honom allena. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din bror.”

Med andra ord handlar den här versen om ett privat “Gruff” i samband med ett förhållande mellan två troende. Det har ingenting att göra med falska lärare som främjar sin undervisning offentligt – ofta i sponsrade inlägg.

Bibeln uppmanar att avslöja dem offentligt som uppträder offentligt
EF 5:7  Ha därför ingenting med dem att göra. 8  Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset,  14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.” 

Dessa falska apostlar och profeter samlas i nätverk och sprider planer i mörkret (Det har Herren visat redan) Vi vill göra allt vi kan för att rikta strålkastaren mot dessa falska herdar och lärare som har makt och egen ära som drivkraft ofta gömt bakom fagert tal om väckelse.

Vet du en sak till som Herren visade oss: Vi skall inte frukta för dem för domen är på väg och den kommer med hast. Hur många människor har de inte skadat och lämnat i dikena efter sig när de rider fram på höga hästar. Många är så skadade att de aldrig vågar gå in i en församling igen. Herre Herre ta hand om de små i din hjord!

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.