Vår upphöjde Kung


Transcendera (SAOL) att passera gränsen över universum alltså allt skapat. Det innebär att Gud som är Ande existerar över allt skapat och är totalt oberoende av någonting. Bibeln uppenbarar för oss att Gud har en Plan och en Vilja kallat Guds Rådslut.

Jesus Kristus som Kung och Huvud
Över alla änglar som inte föll i Himlen (Ef 1:9-10)
Över alla som tror och underordnar sig Kungen på Jorden (Ef 1:9-10)

Gud skapade allt igenom Sonen och Sonen kom till oss 100% Människa och 100 % Gud han är och kommer för alltid att förbli 100 % Människa och 100 % Gud. När denne Jesus Kristus uppstigit till Faderns högra sida är han alltså ”Transcent” som han var innan han steg ner det är hyperviktigt att vi förstå detta.

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting (Kungen på Sion Ps 2) och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. ”Transcent”

Onda andars läror syftar alltid till att:
1/ Göra om Jesus Kristus till en annan Jesus och utgjuta en annan ande (Pseudo)
2/ Jesus Guds Son kom från en ”Transcent” position steg ner blev Kött
3/ Jesus Guds Son/Människosonen återvände till en ”Transcent” position förblev så
4/ Allting som är under honom 2:a himlen och det jordiska är under hans fötter
5/ Paulus var kallad att öppna ögonen på människor till befrielse från Satans (Exousia)
Satan regerar alltså från mittenhimlen och agerar som fångvaktare på Herrens order över mänskligheten i väntan på dödsdomen. (Den andra döden är eldsjön Upp 20:14-15)

Anden skall alltså ta ifrån Jesus Kristus (Transcend) och uppenbara honom för oss. Vi måste alltid tolka skriften så att Jesus Kristus är Guds Son (Transcend) Apg 5:29-32 Anden ges bara till den som underordnar sig Kungen (Transcend)

Apg 5:29 Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. 31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett åt dem som lyder honom.

Hövdingen eller Kungen som har uppstigit är alltså fortfarande 100 % Människa och 100 % Gud (Hupostatic Union) Han är alltså ”Transcent” skild och upphöjd över denna skapelse han uppenbarar sig alltså endast för den som underordnar sig denna Jesus Kristus ingen annan Jesus.
1/ Evangeliet om Honom
2/ Underordnandet av Honom genom att bära Korset i Lydnad
3/ Uppenbarelsen från Honom genom Anden och Ordet (Livet)
4/ Vi är hans vittnen och bekänner (Homologos) denna Sanning

Kan du se nu vad den smala porten och vägen som leder in i livet betyder. Det är en progressiv utveckling och formning till honom i våra hjärtan som skall bära mer och mer frukt.
Hjärtat är fullt av det talar munnen! Det ger en sann bekännelse om vi verkligen känner honom.

Att Gud är ”Transcend” innebär ju att Gud är totalt omöjlig att få kontakt med för att få lära känna honom. Gud är utanför alla tidsbegrepp har alltid funnits och kommer alltid att förbli den samme. Det står att när han vill göra något vem kan hindra honom (Jes 46:10)
Apg 13:41 Se, ni föraktare, häpna och gå under: en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro, när man berättar (Gk: Förklarar den) den för er”.  

Människosonen själv Guds Son själv skall stiga ner och berätta vem Gud är för oss Läraren Messias Profeten. Samme Jesus Kristus skall stiga upp till Gud igen ”Transcent” när han kommit dit skall han utgjuta Anden – Ser ni hur viktigt Kristologin är så vi inte blir bedragna av New Age Kristus. (Pantheismen) / Kolla nu vad Jesus själv säger!

Joh 6:27 Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som Människosonen skall ge er. På honom har Gud, hans Fader, satt sitt sigill.” 28 De frågade honom: “Vad skall vi göra för att utföra Guds gärningar?” 29 Jesus svarade: “Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt.” 30 De sade till honom: “Vad gör du för tecken, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? 31 Våra fäder fick äta manna i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.” 32 Då sade Jesus till dem: “Amen, amen säger jag er: Det är inte Mose som har gett er brödet från himlen, utan det är min Fader som ger er det sanna brödet från himlen. 33 Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.” 34 De sade till honom: “Herre, ge oss alltid det brödet!” 35 Jesus svarade: “Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. 36 Men jag har sagt er: Ni har sett mig och tror inte. 37 Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. 38 Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. (Jes 53) 39 Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. 40 Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen (Hjärtas ögon öppnade) och tror på (Överbevisad) honom skall ha evigt liv (Rättfärdighet= Frikänd i en rättegång) och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.” 41 Judarna var mycket förargade över att han hade sagt: “Jag är det bröd som har kommit ner från himlen.” 42 De sade: “Den här Jesus, är han inte Josefs son, och känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: Jag har kommit ner från himlen?” 43 Jesus svarade: “Var inte så upprörda. 44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 45 Det står skrivet hos profeterna: De skall alla ha blivit undervisade av Gud. (Elohim) Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig46 Inte så att någon skulle ha sett Fadern utom han (Sonen) som är från Gud. (Elohim) Han har sett Fadern. 47 Amen, amen säger jag er: Den som tror (Överbevisad) har evigt liv. (Rättfärdighet – Frikänd i en domstol) 48 Jag är (Jhwh) livets bröd. (= Maten = Han är frukten på Livets Träd)

TILLÄGG TILL PREDIKAN VIKTIGT ATT DU LÄSER

Detta är oerhört viktigt Jesus säger alltså att han kommit ner ifrån himlen det måste alltså vara ett “Transcent tillstånd” – Det är alltså en plats över allt skapat. Transcendera (SAOL) att passera gränsen över universum alltså allt skapat. Det innebär att Gud som är Ande existerar över allt skapat och är totalt oberoende.

Demonerna styr alltså över jorden från den andra himlen kallad mellanhimlen de har makten att bedra oss med en lögn. Ser ni vad det är? Jo att sudda ut gränsen mellan det jordiska och det himmelska “Transcent tillstånd” de talar om att öppna portaler. När vi öppnar dessa portaler genom olika saker vi gör så kommer en andeutgjutelse ske från himlen. Latter Rain är ett typexempel på detta bedrägeri som nu har i en process från 1948 lett fram till New Apostolic Reformation.

Ser ni nu hur viktigt det är för att kunna avslöja Djävulens listiga anslag:
Hövdingen eller Kungen som har uppstigit är alltså fortfarande 100 % Människa och 100 % Gud (Hupostatic Union) Hövdingen eller Kungen är i en (Hupostatic Union) på tronen himlen som är ett “Transcent tillstånd” över alla makter och väldigheter (De är i andra himlen)

Himmelen (Transcent tillstånd) har en Kung som är 100 % Människa och 100 % Gud (Hupostatic Union) han har ett Andligt rike som endast kan tas emot i Ande och Sanning. (Aletheia) När det står att vi har blivit förhärligade betyder det helt enkelt att vi har blivit
upplysta i våra hjärtan i Ande och Sanning.

Rom 8:29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt (Pro-Oritzo) har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. (Gå från en fälld dom (Död) till en frikännande dom (Liv) Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. (Uppenbarat sin härlighet för Ande och Sanning) 31  Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 32  Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? 33  Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34  Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. 

Här ser vi åter Guds Sons död och uppståndelse (Hupostatic Union)
Han sitter på Guds högra sida i himlen (Transcent tillstånd)
Har vi inte den läran missbrukar vi Herren vår Guds Namn

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka (Heb: Använda för att bedra) HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar (Heb: Använda för att bedra) hans namn.

5Mo 13:1  Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, (En profet är en som talar i Herrens Namn och visar på vägen) 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem” (Demonerna känner också till övernaturliga saker) 3  då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till. 5  Men den profeten eller den som har drömsyner skall dödas. Ty han predikade avfall från HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som HERREN, din Gud, har befallt dig att gå. Du skall skaffa bort det onda hos dig. 

Fört er från mörker till ljus ifrån den onda andevärldens bojor och snaror. Då förstår vi att sista tiden kommer att bli en tid när domen kommer genom en hel massa budskap från andevärlden kallat det profetiska. Vi kommer att fångas av det övernaturliga eftersom demonerna samarbetar så vi tror att detta kan inte vara en slump det måste vara Gud. Domen kommer alltså över den som tycker det övernaturliga är mer värt att följa än sanningen.


Janne Ohlin / GöteborgThis entry was posted in BIBLE STUDY and tagged . Bookmark the permalink.