Sanningen kommer fram om NAR

I en nyligen publicerad artikel i Christian Post erkände NAR-aposteln och lärjungen till C Peter Wagner vad tusentals utanför NAR har avslöjat under lång tid.

NAR har försvarats av män som Dr Michael Brown som har sagt att NAR inte existerar och bara är en konspirationsteori. Medan Charisma Magizine ändrade Bill Johnsons undervisning och ersatte orden “Jesus lade sin gudomlighet åt sidan” till att lägga in orden “Jesus lade åt sidan sina gudomliga krafter”. Vilket betyder att till och med Charisma förstod att Bill Johnson lärde villfarelsen kallad “Kenosis” som är så vanlig i NAR. Man är så rädd om äran och makten att till och med Randy Clark försvarade Bill Johnson. Han påstod att han träffat Bill Johnson, menade att han inte är bibelforskare. Han bortförklarade det hela och sa att han förstod helt och fullt vad Bill Johnson egentligen försökte säga. Med andra ord skyddade Randy Clark sin Nar vän Bill Johnson och hjälpte till att sprida hans villfarelse som flitigt anammats av Bill Johnsons lärjungar.

Nu har Joesph Mattera, en vän till Dr Michael Brown, och Charisma Magizine öppet erkänt att det finns en djup korruption inom den Nya Apostoliska Reformationen. Joesph Mattera har avslöjat 10 anledningar till varför denna korruption existerar och berör vad som finns i NAR. Låt oss inte längre låtsas att NAR bara är grundläggande karismatisk praktik och teologi. Som ni säkert vet skrev Assemblies of God ett ställningstagande mot NAR:s doktriner och praktiker.

Joesph Mattera Nämner 10 saker som är oroväckande nämligen: Det finns Bedrägeri och Korruption de högsta nivåerna av NAR-apostlar och profeter.

1. Utfärdande av apostoliska dekret (Nya Apostlarna är de som enbart kan tolka uppenbarelser)
Detta inkluderar Cindy Jacobs och Patricia Kings läror

2. Att göra anspråk på att vara en stads eller nations apostel

De hundratals män som rekryterades av NAR:s ledare och fick veta att de var apostlar över städerna. Inklusive varje kyrka som absorberades i en NAR, och pastorn fick nu veta att han i verkligheten var en apostel.

3. Att hävda apostolisk jämlikhet till de ursprungliga 12 apostlarna
Den största superkyrkan som någonsin kommer att existera lärs ut av NAR för att ledas av NAR. De menar bokstavligen att NAR apostlar överträffar de ursprungliga apostlarnas tjänster.

4. Att göra anspråk på apostolisk titel utan frukt eller Guds kallelse

Helt plötsligt kommer det massor av nya namn och titlar in i kristenheten genom denna falska NAR. Framför allt är det den höga posten apostel som nu klistras över och smickrar folk med. Det var NAR som uppfann marknadsplatsapostlarna för att nu kalla alla affärsmän apostlar. Ur detta kommer även de 7 bergen som kommer ur falska apostelfantasin och knyter samman marknadsplatsen i den falska visionen.

5. Att göra anspråk på att vara en apostel över tusentals kyrkor

Che Ahn från Harvest Rock är ett utmärkt exempel. Hur kan en man göra anspråk på att vara en apostel över tusentals församlingar? Che Ahn må ha startat en kyrka, medan han i sitt apostoliska nätverk absorberat mängder av kyrkor som han aldrig ens har satt sin fot i. Han bara bestämmer att han är ledare över alla och nästan ingen reagerar.

6. Apostlar som hävdar att alla pastorer måste underkasta sig dem

Falsk NAR-undervisning är att apostlarna är kyrkans sanna ledare och inte lokala pastorer. Alla typer av rättfärdiganden har kommit som “vem täcker dig”, “apostoliska vinskinn” och många andra påhittade ord för att rättfärdiga NAR:s övertagande och kontroll över andra mäns kyrkor och kyrkor.

7. Att göra anspråk på extra biblisk gudomlig apostolisk uppenbarelse

Falska apostlar predikar falska evangelier med uppenbarelser gjorda av människor (Demoner). Ta Tex Brian Simmons and the Passion Translation Bible som förespråkas av NAR:s ledare.

8. Utväljandet av okvalificerade omogna personer som apostlar
Hur ska annars NAR kunna rekrytera om de inte vädjar till en mans ego?^

9. Självutnämnda apostlar

Så många har skadat kyrkan över hela världen genom att låtsas vara någon de inte är. Hela kyrkliga gemenskaper har splittrats av NAR:s övertaganden. Till och med familjer splittras av att försöka skydda ledare som Bill Johnson.

10. Apostlar på toppen av pyramiderna

Dessa falska apostlar är inget annat än själiska starka personer som manipulerat sig fram genom mångahanda obibliska maktstrider för att nå toppen på pyramidorganisationen NAR. Det som lockar är köttets dröm om makt och pengar.

Nu är tiden inne då Gud kommer skjuta sönder och döma alla som uppträder falskt i hans namn. Är det inte detta vi börjar se nu när mer och mer ledare avslöjas.

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 

Han säger åt dem i Matt 7 varför ropar ni Herre Herre
De svarar: Vi har gjort en massa Jesus i ditt namn
Jesus straffar dem eller hur? De har missbrukat Herren sin Guds namn

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.