Demoniskt betryck

Föräldrar beskriver dotterns demoniska förtryck efter att ha simmat i poolen där satanister haft tillbedjan.

https://www.christianpost.com/news/parents-detail-daughters-horrifying-demonic-oppression.html?utm_source=Daily&utm_campaign=Daily&utm_medium=newsletter

Vi har mött en hel del sånt här och kan bara instämma att mörkret är en verklighet som vi måste vara på vår vakt över. Kristna psykologer kan vittna om att de mött åtskilliga patienter där det är mer än bara psykiskt utan rent demoniskt. Jag är säker på att vi kommer att få se både en flod av hat och demonisk ångest drabba människor i denna sista generation.

Detta har Herren talat till oss om och då skall han ha ett folk som är berett att möta mörkret formade och rustade innan för att möta det. Herren sa att det kommer en tid då människor kommer att sjunka ner i ångest och hjälplöshet. När detta sker kommer jag att använda mina redskap som jag format under en lång tid för att kunna dra upp människor med min kraft.

När Herren talade detta budskap visade han att det var dags att lämna allting som binder och ge oss upp på säker mark innan floden släpps lös. Jag har på känn att dammluckorna har öppnats och det vi ser nu med Antisemitismen är demoniskt. Men du kan lita på att de kommer att få känna en stark demonisk ångest och fruktan som dom över dem.

Föräldrarna till en ung flicka som var demoniskt påverkad när hon var 4 år gammal berättade om sina erfarenheter i en podcast med den före detta Planned Parenthood-direktören som nu blivit pro-life-förespråkare, Abby Johnson. I en nylig episod av Johnsons “Politely Rude” podcast delade ett par, kallade Dawn och Mike, med sig av sin dotters skrämmande upplevelse.

Enligt paret hände det för flera år sedan, efter en bibelstudie, att en vän bjöd in familjen till en släktings hem för att simma runt den 4 juli-helgen, omedvetna om att en satanisk kyrka hade dyrkat på den egendomen och i poolen. Strax efter att de lämnat platsen märkte paret en bisarr förändring i sin dotters, Lauren, beteende, nämligen att hon slutade prata i sju veckor och slutade använda höger sida av sin kropp.

“Hennes uppträdande förändrades,” berättade Dawn om sin dotters märkliga beteende. “Hon verkade inte sjuk, hon verkade bara – som om hon inte log, hon var inte livlig. Ingen skrattade. Bara lite matt.” Dawn kontaktade en talpatolog som spekulerade i att det kanske hade skett övergrepp. Men efter att ha uteslutit det genom att vara försiktig med vilka sin dotter tillbringade tid med, tog de henne till en läkare som ordnade en MRI, som kom tillbaka normal.

När Laurens sinnestillstånd försämrades, tog paret kontakt med sin pastor, som var “medveten” om den sataniska kyrkan som träffades på den egendom där familjen hade simmat. Dawn sa att hennes pastor inte trodde att Lauren var demoniskt besatt utan istället var “förtryckt” av en demonisk ande. På pastorns insisterande bad paret i Jesu namn över Lauren en natt medan hon sov.

Nästa morgon “sprang Lauren ner för trapporna och skrattade, log och kom in i köket och sa, ‘Mamma, kan jag få prinsessflingor, snälla?'” berättade Dawn och firade att hon var “tillbaka till det normala.” “Inga problem med hennes [högra] arm. Inga problem med hennes sinnelag, hennes attityd,” förklarade Mike. “Hon var lycklig, hon var bekymmerslös, hon var pratsam. Efter att vi hade bett och lagt händerna på henne, bett i Jesu namn mot demonisk betryck eller angrepp, vaknade hon nästa dag, hon var tillbaka till sig själv som om inget hade hänt.”

Paret jämförde sina erfarenheter med Lauren med sina erfarenheter med sin son, som hade haft allvarliga medicinska problem under hela sitt liv, där många läkare kommit fram till att han inte skulle överleva. Trots pessimismen från experter var paret glada att rapportera att deras son hade blivit mestadels helad och var en vuxen person med några kvarstående medicinska problem men annars mådde bra.

Johnson frågade paret, som tillskrev Gud för hur bra deras son mådde, om de kände att upplevelsen av sådana mirakel var anledningen till att deras dotter blev måltavla.

Dawn svarade att hennes pastor “nämnde” detta som en möjlighet och tillade att hon hade funnit det konstigt att det demoniska förtrycket inte drabbade henne eller hennes son, även om båda också hade varit vid poolen. Pastorn trodde att Dawn blev skonad eftersom “din tro var stark” medan hennes son blev skonad eftersom “djävulen redan hade försökt ställa till det med honom,” vilket lämnade hennes dotter, som prästen beskrev som “den svagaste.”

“Demoner gillar att attackera människor som står för Gud,” sa Mike. “De bryr sig inte om människor som inte vandrar med Gud; de bryr sig inte om den som inte känner Jesus.” “Om du inte vandrar med Herren, om du inte känner Jesus som din Herre och Frälsare, bryr de sig inte om dig eftersom de redan är i [Satans] bakficka. … De som berättar för människor om Gud är de som hotar Satan, hotar demonerna.”

Under de senaste åren har det varit mycket diskussion och debatt inom evangelikala kretsar om giltigheten av påståenden att människor kan vara besatta av demoner eller om kristna kan vara förtryckta av mörka krafter. I november förra året berättade evangelisten Ray Comfort för CBN News att medan “jag inte tror att en kristen kan vara demoniskt besatt,” trodde han att en kristen kunde vara förtryckt av en demon.

“Vi har alla strider med demoniska krafter, med tankar i vårt huvud. Men när någon blir en kristen blir de befriade,” sa Comfort då. “Om du är i Satans territorium – om du ljuger, stjäl, tittar på porr, hädiskt och gör saker du vet är moraliskt fel – öppnar du dörren; du ger fäste åt djävulen.”

Psa 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. 3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. 4 Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. 5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet. 

1Kor 11:31  Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda. 32  Men när vi döms fostras vi av Herren, för att vi inte skall bli fördömda tillsammans med världen. 

Men när vi blir dömda,…. Detta är sagt till tröst för de heliga, att när Herrens hand är över dem och han plågar dem, bör de inte betrakta detta som följderna av hans hämndlystna vrede och rättvisa, som tillbörliga straff för sina synder, utan som faderlig tuktan för deras bästa.

Vi tuktas av Herren som barn av en far, i kärlek och vänlighet, för att bringa till en känsla av synd, omvändelse från den och erkännande av den, och uppföra sig bättre för framtiden.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 

Guds Nåd verkar alltså fram en frälsning och befrielse i våra liv genom att Herren i sin godhet låter oss gå igenom olika prövningar från hans allsmäktiga hand. Han uppfostrar oss alltså så vi får visdom och förstånd och helighet så vi inte döms tillsammans med världen.

Mvh Janne Ohlin

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.