Den stora lögnen

DEN STORA LÖGNEN

Jorden absorberar enorma mängder strålning genom Nord- och Sydpolen nu. Och det är snabbt på väg att bli värre vi närmar oss Solar Maximum. Men profetiorna säger att Gud kommer att rubba den naturliga balansen och när han börjar att göra det så säger bibeln att detta skall ske efter det att fikonträdet står där.

Luk 21:24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider (Kairos) är fullbordade. 25 Tecken (Semeion) skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 

Semeion = Tecken på att Guds rådslut sker
Kairos = En bestämd tid
Solen och månen är satta på himlen för att visa bestämda tider

27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.” 29 Han gav dem också en liknelse: “Se på fikonträdet och alla andra träd. 

Under en tid av stora klimatförändringar skall Herren komma
Efter en tid av en global lögn skall Herren komma (2 Tess 2)
Jordens köpmän (WEF) knyter nu samman klimatförändringar med sjukdom
Jordens köpmän (WEF) skall manipulera sig fram till makten på Jorden med lögn

Upp 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän (WEF) var jordens stormän (Ledare) ty genom din svartkonst (Gk: Farmakeia) blev alla folk vilseledda. (De bedrog alla nationer sjukdom och läkemedel)

När detta sker skall Herren ge tecken i himlen och det gjorde han när FN:s agenda 2030 invigdes. The Great reset är alltså köpmännens namn på Agenda 2030. För mig verkar det precis som det var när Mose skulle föra ut Israels barn ur Egypten.
1/ Gud sände faktiskt klimatförändringar
2/ Trollkarlarna hade sin förklaring

Ser inte det här ut för er att när de verkliga klimatförändringarna kommer genom Guds domar i Uppenbarelseboken så kommer man tro mer på FN än på Bibeln? Låt oss nu läsa Jes 24 där många tror att han talar om ett kommande polskifte. Detta kommer påverka hela vårt solsystem och till och med rubba magnetfälten som håller allting samman. Detta kan vara svaret på uppenbarelsebokens plågor som är en varning till människan istället kommer folk tro vetenskapen istället för en Gud som vet allt i förväg.

Allting kommer naturligtvis att komma som en process för att varna oss men den som förstår de profetiska skrifterna och håller fast vid dem han omvänder sig till Gud under denna tid.

2 Pet 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 

Jesaja 24
Jes 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. 2 Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen. 3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta. 4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar. 5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6 Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar. 7 Vinmusten sörjer, vinstocken tynar bort. Alla som var hjärteglada suckar. 8 Det är slut med pukornas fröjd, de gladas sorl har upphört. Det är slut med harpans glädje. 9 Man dricker inte vin under sång, rusdrycken är bitter för dem som dricker den. 10 Den öde staden ligger nerbruten, alla hus är stängda, ingen kan komma in. 11 Ute på gatorna hörs klagorop över vinet. All glädje har förmörkats, all jordens fröjd har flytt. 12 Bara ödeläggelse är kvar i staden, porten har slagits i spillror. 13 Ty det skall bli på jorden bland folken, som när man slår ner oliver, eller som när man gör en efterskörd sedan vinbärgningen är avslutad. 14 Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar de högt över HERRENS höghet: 15 “Ära därför HERREN i öster, ära i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.” 16 Från jordens ände hör vi lovsånger: “Ära till den Rättfärdige!” Men jag sade: Jag arme, jag arme, ve mig! Förrädare förråder. (Manipulation (WEF)) Ja, med förräderi förråder förrädarna. (Manipulation (WEF))

Med manipulation har de tagit makten och bedragit hela jorden (Upp 18:23)
Samma Babylon som här kallas den öde staden (V 10) (WEF)

Jes 24:17 Fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. 18 Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. 19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. 20 Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig. 21 På den dagen skall HERREN straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. 22 De skall samlas ihop som fångar i fånggropen, de skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem. 23 Då skall månen blygas och solen skämmas, ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet. 

Rapport från John Traczyk

• Solen har börjat vakna upp igen med nya utbrott

• Det mest intensiva utbrottet under solcykel 25 inträffade just med X5 Solar Flare.

• Antalet solfläckar stiger igen.

• Solens aktivitet ökar igen.

• Den magnetiska nordpolen fortsätter att rusa mot Sibirien.

• Den magnetiska sydpolen är också i rörelse.

• Den magnetiska skölden som skyddar jorden är den svagaste någonsin i historien.

• Jordens skyddande sköld blir bara svagare, snabbare och snabbare nu.

• Sprickor i jordens magnetosfär fortsätter att öppnas.

• Kosmisk och ultraviolett strålning passerar lätt genom och ner i jordens atmosfär och ner i marken.

Jorden laddar kontinuerligt ur mer och mer av den energin än den någonsin har gjort tidigare.

• Vi har haft många oväntade norrsken på låga latituder under mindre geomagnetiska förhållanden.

Jorden absorberar all den utstrålade energin och smälter berget under oss.

• Jordens kärna expanderar.

• Magma stiger.

• Polerna smälter.

• 2023 var det varmaste året som någonsin uppmätts.

• 2024 förutspås bli värre med mer intensiva rekordhöga land-, havs- och lufttemperaturer tillsammans med rekordstora bränder.

• Jorden laddas upp av strålningen

• De ovanligt höga amplituderna hos Schumann-resonanserna bevisar detta.

• Den extremt laddade stormarna från solen bevisar detta.

• Rekord i blixtnedslag bevisar detta.

Den plötsliga omkastningen av den magnetiska polen som jorden rusar mot utlöser den plötsliga geofysiska polskifteskatastrofen.

Under denna händelse kommer det inte att finnas något skydd mot galaktisk kosmisk strålning eftersom himlen rullar ihop som en bokrulle, Jordens sköld faller till marken och rymden med den. Regioner kommer att få hastig rekordkyla medan andra hastig rekordvärme. Ta till exempel det som skedde i Sverige i norr från minus 40 ena dagen till + 4 grader andra dagen detta är absolut inte normalt

Slutligen vi gör väl i att hålla oss till det profetiska ordet och inte tro media som 73 % av USA:s kristenhet gör enligt den senaste undersökningen.
Allt hårdare klimatlagar kommer från Farao och hans vetenskapsmän
Guds folk drar in bakom blodsbestänkta dörrar i Gosen när fördärvaren kommer

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.