Dra ut mot löfteslandet

Rom 4:12 Han skulle även vara fader till omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. 

1 Mos 11:30 Men Saraj var ofruktsam och hade inga barn. 31 Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Saraj, som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanaans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. 32 Teras ålder blev tvåhundrafem år, och Tera dog i Haran. 

På 1920-talet ledde den brittiske arkeologen Leonard Woolley en serie utgrävningar i Ur, en stad som hade stor betydelse i Mesopotamiens historia. När Woolley och hans team noggrant grävde fram resterna av denna gamla civilisation gjorde de en anmärkningsvärd upptäckt under stadens gator ett nätverk av välbevarade 4 000 år gamla avloppssystem.

Dessa antika avlopp var inte bara vanliga kanaler för avloppsvatten; de representerade ett avancerat system av stadsinfrastruktur som visade sumerernas imponerande ingenjörs- och arkitekturförmåga. Den noggranna konstruktionen och underhållet av dessa avlopp gav en inblick i den höga graden av sofistikation som det antika samhället i Ur hade uppnått.

Genom att noggrant dokumentera och studera dessa avlopp kunde Woolley erbjuda värdefulla insikter i sumerernas vardagsliv och stadsplanering. Närvaron av ett sådant avancerat avloppssystem indikerade sumerernas förståelse för sanitet och folkhälsa, liksom deras mästerliga behärskning av vattenhanteringstekniker.

Det var Herrens ord till Abraham i UR som fick familjen att dra sig mot Kaanan men de stannade i Haran tills Tera dött. En kommentar säger att ordet Haran betyder ett böljande landskap med bergstoppar och dalar. Troligen var det så att i Haran hade de allting som man behövde men det symboliserar ett kristet liv utan stabilitet både höjder och dalar. Platsen Haran erbjuder alltså resurser att föröka vårt liv på världens sätt och här vill Satan försöka hålla oss kvar. Detta är platsen som många brukar kalla för att bli en namnkristen. På söndagen är du på bergstoppen sedan lever du av Harans goda betesmarker resten av veckan.

Ofta är det så och precis så var det med mitt liv när jag vände om Herren såg till det yttre och förvandlade mina omständigheter. Här är det lätt att vara kvar men vi måste fortsätta mot löfteslandet och det innebär att allt måste ske genom Jesus Kristus i oss till andras välsignelse.

1 Mos 12:1 HERREN sade till Abram: “Gå ut ur ditt land (KJ: Som jag redan sagt) och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 4 Abram begav sig i väg som HERREN hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abram var sjuttiofem år när han lämnade Haran. 5 Han tog med sig sin hustru Saraj och sin brorson Lot, alla ägodelar och allt det tjänstefolk som de hade skaffat sig i Haran och begav sig av mot Kanaans land. När de kom till Kanaans land 6 fortsatte Abram in i landet ända till Sikems område, till Mores terebint. På den tiden bodde kananeerna i landet. 7 Och HERREN uppenbarade sig för Abram och sade: “Åt dina efterkommande skall jag ge detta land.” Då byggde han ett altare åt HERREN som hade uppenbarat sig för honom. 

Andligt talat står Babylon för ”Jag vill” (Mörker Jes 14)
Andligt talat står löfteslandet för ”Kristus i mig skall uppfylla” (Ljus – Jes 53)

Paulus säger att allt som uppenbaras är ljus (Ef 5) Så Abraham fick alltså ljus och byggde ett altare därför är detta en bild på att ”Min vilja dör” (Babylon) Guds vilja sker ”Kristus i mig växer till” (Guds Rike) Altaret är korset i NT (Heb 13:10) Genom detta får vi alltså en djupare betydelse av ropet som hörs i natten: Brudgummen kommer gå ut och möt honom = Dra ut ur Babylon!

Ef 5:14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.”

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.