Vandra i ljuset

En person som precis har blivit född på nytt genom Guds Ande kommer att säga att Jesus är underbar halleluja tack o lov. Den personen är fortfarande själisk och formar sig snabbt efter den omgivning och undervisning som församling har som hon är i. Därför är det ju oerhört viktigt att vi fortsätter med den lära som ursprungligen gavs år församlingen att vaka och bevara. (Judas brevet)

Jag talade en gång med en av de här berömda församlingarna i Sverige där det strömmar massor av ungdomar dragna av spotlights och härlig lovsång och massor av andra ungdomar som verkligen är hänförda. Kan ni gissa vad föreståndaren till den församlingen sa när vi var där för att hämta en sak.
Ja det kommer mycket folk hit men det blir inga lärjungar!

Vet du att det är exakt samma sak som att säga ja utåt sett så ser ju detta väldigt andligt ut men det är väldigt dåligt med frukten. Då kommer man ju genast att tänka på en församling i uppenbarelseboken nämligen Sardes.

Upp 3:1 Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. 2 Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. 3 Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. 4 Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. 

De trodde att de var i ett andligt tillstånd men de var i ett själiskt tillstånd
1/ Herren känner deras gärningar
2/ Gärningarna var inte fullkomliga inför Gud
3/ Bara de som har vita kläder är värdiga

Upp 19:5 Och från tronen kom det en röst som sade: “Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora.” Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: “Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. 7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet. 9 Och ängeln sade till mig: “Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: “Dessa Guds ord är sanna.” 

Här får vi svaret på hur vi skall vandra för att komma in i Himmelriket eller Gudsriket. Paulus säger att detta rike är Rättfärdighet Frid och Glädje i Anden.

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 18 Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. 

Vi skulle kunna säga att de flesta i Sardes var andligt blinda
1/ De hade glömt bort det urgamla evangeliet (Upp 3:3)
2/ De blir nu påminda att vända tillbaka till det vakta det och göra sinnesändring (Upp 3:3)
3/ Detta handlar om att se och bedöma saker utifrån själens öga (Sinne) eller hjärtats öga (Sinne)

Att bli Andlig och få öppnade ögon är inget vi kan förmå i oss själva det är just detta korset måste utföra i oss. Vi måste få se vårt hjärtas mörker i hans ljus annars kommer vi att bedra oss själva för synden bor i vårt hjärta. Det är därför Apostel Johannes skriver i sitt första brev.

1 Joh 1:5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 

Vi vandrar alltså på en väg antingen i ljuset eller i mörkret (1 Petr 1:7-9)
1/ Väg i mörker och blindhet = Tankesätt + Gärningar som jag berett som förhärligar mig (Det brukar heta visioner)
2/ Väg i ljuset och öppnade ögon = Tankesätt + Gärningar Gud berett som förhärligar Gud

Mörker och blindhet öppnar upp för synden som faktiskt är en kraft som bedrar oss som vi inte förstår själva utan måste ha hjälp av Gud att förstå. Det är precis därför Paulus säger att vi måste först bli som dårar innan vi kan få Guds förstånd och bli visa.

Titta nu på synden som en levande verklighet som talar och inspirerar hjärtat. Vi måste förstå att det handlar om att uppträda religiöst för att få en chans att berömma sig av köttet. Detta ser alltså hela tiden ut som ljus men är mörker och bara Gud kan visa detta för oss genom att öppna våra hjärtas ögon så ljuset får tränga in där så vi ser hur bedrövligt vårt hjärta verkligen är.

Jag kan säga av erfarenhet att detta är en process som kan vara smärtsam men ett måste så vi inte stjäl äran från Gud. Jag skall avsluta med två bibelställen som pekar på vårt fallna hjärta som inte duger till någonting alls bara att helt bytas ut.

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. 

Psa 36:1 För sångmästaren, av HERRENS tjänare David. 2 I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. (Heb: Laglöshet) Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon. 3 Han förringar inför sig själv att man skall upptäcka och hata hans brott. (Hjärtat) Hans muns ord är ondska och svek, han vill inte göra det som är förståndigt och gott. (Frukta Gud och ge honom Äran) Ondska tänker han ut på sin bädd, han går den väg som inte är god, han skyr inte något ont. 

Ondska i Guds ögon är alltså att vi vill förhärliga oss själva i alla lägen även genom att använda oss av Jesu namn. Därför är det ett måste att Gud för oss genom trånga passage för att uppenbara detta för oss det är omöjligt för oss själva att kunna skilja det onda (Mörker) från det goda (Ljus)

Detta är en del av vår frälsning och detta har vi ingen förmåga alls att kunna befria oss ifrån. Gud ställer oss inför olika problem och där uppenbarar han det goda (Ljuset) för oss väljer vi då ljuset förvandlas vi om inte förblindas vi. Jesus själv sa ju att domen var att ljuset kom och människorna älskade mörkret mer än ljuset för att deras gärningar var onda (Joh 3)

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.