Öppna din hand

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 

Den här världen är på väg mot en undergång 1 Kor 7:31
Den som är en ny skapelse är på väg mot ett underbart slutmål själens frälsning 1 Pet 1:9

Igår var jag ute och filmade och gick där och tänkte på ett bibelord som kom från ingenstans liksom rakt in i mitt sinne.

Psa 139:23 Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. 24 Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. 

Naturligtvis vet Gud hur det är ställt med våra hjärtan redan innan ett ord är på vår tunga har Gud redan vägt motivet bakom de orden. Du kanske kan manipulera människor men det kan vi aldrig göra med Gud som läser oss som en öppen bok. Gud han är sanningen så han behöver aldrig höra den utan vi måste ha tag i den till varje pris för den befriar oss och gör oss till sanna tillbedjare.

Evangeliet om Jesus Kristus tvingar alltid fram ett beslut från vår vilja. Har jag accepterat Guds dom över synden som dömdes på Kristi kors? Har jag ens det minsta intresset av Jesu död?
Vill jag bli identifierad med Hans död
Vill jag vara helt död för allt intresse för synd, världslighet och mig själv?

Det handlar inte ett dugg om hur du ser på dig själv eller hur andra människor bedömer dig själv. Herren säger till dig vill du så kom till mig med dessa tunga bördor. Varför kommer då inte människor i skaror till ett sådant erbjudande? Jo därför att ödmjukhet och korsbärande inte tilltalar den stolta människan.

Joh 1:12 Men åt alla som tog emot (Paralambano) honom gav han rätt (Exousia) att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. 

Vems barn var vi då innan?
Jag förstod inte att det var Anden som fick mig att hela tiden tänka på Ps 139:23-24 David bad!
1/ Utrannsaka mig Gud (Domare)
2/ Känn mitt hjärta Gud (Domare)
3/ Pröva mig Gud (Domare)
4/ Känn mina tankar och ord (Domare)

Anden själv vittnar alltså våra hjärtan om Jesu Kristi försoning på Golgata kors.
Rom 8:16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 

Låt mig nu ta det grekiska ordet och måla upp vad vi ser andligt här. Du kan inte se det med dina lekamliga ögon men med trons ögon kan du greppa tag om denna underbara gåva som sträcks ut mot dig genom nåden. Men nu är det ju frågan vem kan vi se Herrens arm med dess hand? Då är ju frågan vad ser vi en utsträckt arm med en knuten näve (Fiendeskap) eller en utsträckt arm med en öppen hand? (Vänskap)

För vem var Herrens arm utsträckt när han kom till oss med en öppen hand? Bibeln använder bildspråk när Gud vill vi skall förstå så en knuten hand står även för att Gud döljer någonting. En öppen hand betyder att Gud uppenbarar någonting. Eftersom Paulus säger att allt som uppenbaras är ljus (EF 5) så betyder det en öppen hand. I Jesaja 53 så ser vi att Herrens utsträckta arm och öppnade hand är ljuset Jesus Kristus Guds Hemlighet. (Guds Lamm)

Om vi skall kunna vandra i gemenskap med Herren i ljuset måste vi alltså komma överens med honom vi måste alltså ta emot hans utsträckta hand det kan vi inte göra med en knuten hand.

2 Mos 4:1 Mose svarade: “Men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger: HERREN har inte uppenbarat sig för dig?” 2 Då sade HERREN till honom: “Vad är det du har i handen?” 3 Han svarade: “En stav.” Han sade: “Kasta den på marken!” När han då kastade den på marken förvandlades den till en orm, och Mose flydde för den. 4 Men HERREN sade till Mose: “Räck ut handen och tag den i stjärten.” Då räckte han ut handen och grep ormen, och den förvandlades åter till en stav i hans hand. 5 HERREN sade: “Genom detta skall de tro att HERREN, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för dig.” 

En knuten hand med en stav
Kasta staven nu hade han inget i handen
På Herrens ord tog han nu ormen i stjärten (Auktoritet över) och det blev en stav
Efter detta kallades staven för Guds stav

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , . Bookmark the permalink.