Guds ord har makt att spränga klippor även i hjärtat

Nu har vi tjatat om Bill Johnson och de bedragna som följer New Wines falska Guds Rike som enbart handlar om yttre manifestationer “under och tecken”. De menar helt allvarligt att när olika känslor och en närvaro av skakningar och yttre manifestationer så är Guds Rike där. Inte nog med det de menar att den allsmäktige Gud skulle behöva människohänder till hjälp att bygga upp något på jorden. Det skulle ju i så fall vara meningslöst eftersom det står i bibeln:

Heb 12:27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå.

Apg 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25 Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt

Nu har man börjat med New Age – Djuren också det blir värre och värre !!!!

Rom 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Falske Profeten : Kris Vallotton

Jag har själv varit på droger där kunde man också få uppleva väldiga konstiga manifestationer en hel del av dem lustfyllda och kändes även behagliga i sin karaktär så det råder ingen tvekan om att demoner kan kopiera olika upplevelser. Att det just var demonisk aktivitet avslöjades genom att jag blev av med all ångest och mina självmordstankar över en enda natt. Jag vaknade 07:30 helt uppfylld av något jag absolut inte hade en aning om jag hade ju knappt öppnat bibeln men detta var Guds Rike. Det sanna Guds Riket förvandlar människor inifrån och ut och ger framför allt ett ödmjukt hjärta.

1 Rättfärdighet
2 Frid
3 En Oerhörd glädje i Anden
4 En oerhörd kraft och framtidstro

Det var mina gamla släktingars förböner Gud svarade på. Det var ingen modern Andlig krigföring som Satan har lurat hela kristenheten med idag med sina böcker. Att undervisa och att avslöja Djävulens alla listiga anslag och läror är den tjänst Elvor och jag stått i sedan 1993. Genom ordet bönen och profetiska syner och drömmar talar Herren om i förväg vad som skall ske: Han har inte ljugit en enda gång och trofastare vän att lita på finns inte han kan nämligen nämligen inte ljuga det är en omöjlighet för Gud. Det hela börjar ju med en vandring tillsammans med honom som växer hela tiden. Ibland är han tyst så länge under nybörjarkursen då undrar man om man gjort nått fel. Nej tvärtom han vill lära dig att vänta på hans tid och inte springa före och hitta på egen kristen verksamhet. Sådana kryllar det ju av idag men de flesta dör ut eftersom man inte orkar vidare om det inte händer något.

Jes 40:26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir.
27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: “Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt”?28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Han vill alltså att det skall ta tid för att bevisa sin trofasthet. Det är därför det tar sådan tid innan en sann frimodighet kan födas framtilliten och trofastheten tar tid att utveckla du måste lära känna att han som talar kan du lita på. När du väl gjort det kommer han tala till dig på det sättet du själv personligen lärt dig höra hans egen röst på. Vad jag upplever Herren säger som jag vågar stå för är Herrens röst är: Just nu varnar han för att en falsk andemakt infiltrerar kyrkan. Den kopierar under och tecken och förvränger Guds Rike att betyda något helt annat än vad Herren menat från början. (Bethel Church i Reddding – New Wine är en sådan rörelse)

Här är mer vad man får lära sig = Detta är inte Kristendom de är New Age. Magnus Sund var ett tag ansvarig för det andliga ledarskapet på Linneakyrkan – Nu började man snart även tillbe Ikoner – Vi känner folk som förlorade sin tro under den här tiden. Bibeln varnar oss för att skapa bilder med våra sinnen men det är exakt det man lär ut i den falska profetrörelsen idag. Lyssna gärna på när han berättar hur man kan träna sig att höra Guds röst. De uppträder som lärare men fattar inte ens vad de talar om. Ordet Höra (SCHEMA) är ett viktigt bibliskt begrepp det han sitter och “svammlar om” låter ju mest som det som medium i New Age använder jag kände en del så jag vet hur det fungerar. Det är min personliga åsikt att Han mer undervisar New Age än Kristendom.

Här är två staplar där vi jämför sanna och falska profeter! Oj vad väl det stämmer in! Man skrattar och förkastar allt om domar men tar emot allt som låter bra. Så mycket kan kan jag säga dig att sanna profeter blir aldrig eller sällan populära. Hur reagerar du om du får ett kraftigt domsbudskap till någon församling eller ledare för församling. Gud måste för det första bekräfta budskapet så du inte skadar någon. När det är klart måste han ta bort människofruktan ifrån ditt hjärta han har skickat oss till en del församlingar och pastorer. Om, inte Herren bekräftar budskapet på minst 2 sätt + tar helt bort din människofruktan då är budskapet troligen inte från honom. Men om han gör det då vågar du inget annat än att gå och berätta sanningen. Detta har skett mig 2 ggr på 14 dagar nu!

Dooren Virtue förre detta New Agare beskriver det som är en fara med Bethels Churchs falska profetiska gåvor. Det verkar som en inkörsport till New Age det verkar gå till på samma sätt som det går till på när New Age tränar sina mediums. Det kan hända att man i samlas och tvingar din hjärna att få fram en viss bild av ett objekt. Det låter så ofarligt det är bara att detta kan binda fast människor i band de inte kommer ur. Älskade vänner ha absolut ingenting med New Wine att göra. Vi fick ett brev från vänner vars dotter blev allvarligt psykiskt sjuk efter New Wine kurserna.

När New Wine har sina träningar leder en person så tvingar man ju nästan en person att hitta på en själisk bild över en person som sitter där i mitten. Det är att forma eller gjuta en bild av någonting i ditt sinne, personen som tillfrågas vågar väl inget annat än “hitta på” något för grupptryckets skull. Om du gör det överträder du Guds bud och att “överträda” Guds bud är samma sak som laglöshet. Det är exakt samma sak som laglöshet som betyder att överträda Guds gränser.Det här är exakt vad den falske profeten Bill Johnson säger att vi måste göra för att Kristendomen skall hitta tillbaka till kraften. Bill Johnson påstår alltså öppet och uppmanar oss att överträda bibelns klara gränser (Laglöshet) in i New Age.

Bill Johnson’s False Gospel

Bra Info från hemidan AMOS 37 !

Amos 3 är en bild om du läser det på hebreiska står att Herren 1 Hör detta ord som HERREN har talat mot er, ni Israels barn, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt: 2 Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter, därför skall jag också straffa er för alla era missgärningar. (Heb; De Laglösa) 3 Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det?

1/ Gud kommer att dela upp Israel på två vägar ) Matt 7
2/ De laglösa på breda vägen ser ur som Bill Johnson (New Wine – Falska Guds Riket)
3/ De på den smala vägen är överens med Herren (Sanna Vinträdet)
4/ Inte många lägger märke till att de laglösa tror de är i ett Guds Rike och att de skryter om under och tecken, Du måste vakna upp och se att det är exakt det som håller på att ske just nu!

Amo 3:6 Stöter man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att HERREN har vållat den? 7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Du skapar en bild i ditt sinne men det sinnet skall ju korsfästas för om det inte sker kommer demonerna att bedra dig för du är faktiskt andligt blind. Lägg märke på vad Herren vill med sitt hjärta och ditt förstånd.

Mar 12:29 Jesus svarade: “Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, 30 och du skall älska (AGAPE) Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 31 Sedan kommer detta: Du skall älska (AGAPE) din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.”

Ordet för älska betyder Agape på grekiska det bevisar ett det har med att få gå in i Guds Rike att göra. Ordet för Laglöshet är precis tvärtom det innebär alltså att dörren stängs till Guds Rike. Då kanske du förstår att alla laglösa på den breda vägen de som tror de redan är i Guds Rike och gör en massa under och tecken. Det kan ju inte vara några andra än de som följer Bill Johnsons lära och New Wine det är exakt vad de lär. (Jag har haft en exakt dröm på att denna uppdelning kommer att ske)

Amo 3:6 Stöter man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att HERREN har vållat den? 7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Genom att introducera utombibliska uppenbarelser (Demoniskt ingivna) lägg märke till att Gud redan ha bestämt den tidpunkten det kommer att ske. Och om vi nu har den profettjänst som han sagt kommer han varna sitt folk som vill lyssna innan (Amos 3:6-7) För ni inbillar er väl inte att vi fryses ut medvetet överallt för skojs skull nej för Gudsfruktan och Sanningens skull – Vi skall redovisa om vi varnat det han vill!

1Ti 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna (GK: Kairos) kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Detta ord Kairos är viktigt för det betyder att Gud har bestämt en speciell tidpunkt då han tänker låta det börja. Det han visade oss var detta började vid Toronto 1984 det kommer sluta med världskyrkan och det är samtidigt en dom. Vill vi “vara överens” med “De Laglösa” (New Wine) eller vill vi vara överens och endast frukta Gud. Herren visade att det kommer en jättestor splittring (Dom) i hela Kristi Kropp. Alla kommer att tvingas hålla sig till människor eller vara överens med Gud. Du kan ha vilket känt pastorsnamn som helt eller kalla dig Apostel: Om du gör skillnad på människor kommer du dömas Gud ser inte på någon mänsklig titel.

Dessa på den breda vägen de laglösa (Anomos) kommer inte att bekänna (Homologos) = Jesus Kristus som bibeln beskriver honom. Utan ordet betyder mer för att göra det enkelt tex: Framgångsevangeliets Gud du slutar inte att säga Jesus med din mun men han försvinner med sin Ande från deras hjärta.Där tar en annan ande över nämligen ogräset.

Genom att kombinera falska under och tecken med ett evangelium som behöver oss som Andliga krigare att jaga bort demoner förnekar de och förminskar Herrens Härlighet. Vilket bara det är beviset för att vi skall testa andarna just i den här tiden. Jesus Kristus som sitter på faderns högra sida och håller hela universum och både jordisk och himmelsk tid. Ursäkta men hur kan du vara så korkad att du köper böcker av villolärare som Hagin/Ekman/Copeland/Bill Johnson som påstår att om du inte krigar är den allsmäktiges makt hotad. Hur kan så många kristna vara så korkade att vi tror varenda budskap och bok bara för att det står ett namn som är känt på boken.

Deras läror förnekar alltså den allsmäktige ende enfödde sonen Jesus Kristus som äger all auktotitet. Ser du inte att plötsligt så ha skapade dödliga människor mer och mer hamnat i centrum. De har gått på den stora lögnen allt är inte beroende av den ende smorde unike Enfödde Sonen. Plötsligt lär “Antikristerna” (= Istället för Kristus) att de tillsammans kan gör större mirakler än Jesus någonsin gjort.

1 Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister (Gk:Istället för Kristus” trätt fram. (Att försvara honom och hjälpa honom bygga sitt rike på jorden) (Bill Johnson) Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

Den boken som lurat de flesta kristna in i fällan som ser så god ut är väl Bill Bill Johnsons bok “När himmelriket tränger fram”

Vi lägger här ut Bob DeWaay´s analys av Bill Johnsons bok “När himmelriket tränger fram”, översatt till svenska. Vi har tidigare varnat för Bill Johnsons samröre med den s k Profetrörelsen i USA. Johnson finns även med i Andrew Stroms Kundalinivarning.

Mvh
Elvor Ohlin
Skrivet av Janne Ohlin 7/11-22

————————————————————————————————–

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.