Är det Guds fel när allt går precis som du inte tänkt dig?Calvinismen

Det är ett vanligt klagan från kritiker av Gud och Bibeln att han inte stoppar sjukdom och lidande i världen. Anklagelsen menar att om Gud verkligen är god och kärleksfull och har all makt, varför eliminerar han inte lidandet i vår värld? Men du finner snart att samma människor erkänner öppet att de inte velat lyda Herren för de tycker han tar friheten ifrån dem.

Vad är det för frihet han tar ifrån dem menar de? De tror att frihet ät att göra och leva som de vill för sig själva. De vill gärna ha Guds välsignelser som Gud lovade Abraham men det vill satsa på sitt eget hus först. Det Gud lovade Abraham var inte materiella välsignelser i första taget utan andliga.

Vårt tankesätt avslöjar om vi har en hednisk Gud eller den sanna Guden! Abraham kom från Babylon han kände inte Gud vi den här tiden. Du måste ställa dig frågan vill du lära känna den sanne Guden eller vill du fortsätta med den babyloniska hedniska Guden?

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord (Jesus Kristus) till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.” (Löfte) 2 Men Abram sade: “Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus.” 3 Abram sade vidare: “Se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig.”

King James: Gen 15:1  After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward.  2  And Abram said, Lord GOD, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? 

1/ Abraham var full av fruktan han var omogen ännu! Sedan träffades han Hagar (Heb: Fruktan) ännu inte mogen det tar alltså tid att bära frukt.

1John 4:18 Rädsla finns inte i kärleken (Agape) utan den fullkomliga kärleken (Agape) driver ut rädslan. (Hagar) Rädslan (Hagar) hör ju samman med straff (Orent samvete) och den som är rädd (Fruktar för domen är orättfärdig) är inte fullkomnad i kärleken. (Agape) 19 Vi älskar (Agape) därför att han först har älskat (Agape) oss.

Samtalet avslöjar att Abrahams sinne ännu inte var förnyat han hade den gamla Gudsbilden fortfarande kvar. Babylons Gudar var anden i lampan Avgudarna där lovar dig frihet men du fattar inte att de binder dina tankar istället. I ändens tid skall det komma nya teologer de skall lova frihet men de fångar dem i stället:

2 Petr 2:19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. (Hagar Fruktan) 20 Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta (Mörkret) men sedan åter blir snärjda och besegrade av den (Fruktan för Domen) då har det sista blivit värre för dem än det första.

2 Tim 2:23 Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, 24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han (Eller Hon) skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

V 23 / De som alltså är fångade in under en annan andemakt och är slavar under dem kommer att medvetet söka stridigheter mot dig bara därför att du har Herrens Ande inom dig: KING JAMES: (Parafras) 2 Tim 2:23 De kommer alltid att försöka locka dig från det Andliga området till det Själiska området. Eftersom de inte förstår eller kan ta emot Andlighet och Gud inte ger dem någon heller kommer ni befinna er stå och diskutera på två olika plan (Det blir nästan alltid stridigheter)

Det är ett vanligt klagomål från kritiker av Gud och Bibeln att han inte stoppar sjukdom och lidande i världen. Anklagelsen menar att om Gud verkligen är god och kärleksfull och har all makt, varför eliminerar han inte lidandet i vår värld? Men du finner snart att samma människor erkänner öppet att de inte velat lyda Herren för de tycker han tar friheten ifrån dem. Christina Imsen sjunger sanningen här!

2 Petr 2:19 De lovar dem frihet men är själva slavar
De tror att frihet är att göra och leva som de vill för sig själva. De vill gärna ha Guds välsignelser som Gud lovade Abraham men det vill satsa på sitt eget hus först. Det Gud lovade Abraham var inte materiella välsignelser i första taget utan andliga. Vårt tankesätt avslöjar om vi har en hednisk Gud eller den sanna Guden! Abraham kom från Babylon han kände inte Gud vi den här tiden. Du måste ställa dig frågan vill du lära känna den sanne Guden eller vill du fortsätta med den hedniska Guden!

1/ Välsigna mig det skall synas utåt så andra kan se det materiellt i första hand
2/ Välsigna mig det är en Andlig välsignelse den förvandlar ditt sinne inifrån och ut

Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (Jesus Kristus – Singular) skall alla folk på jorden välsignas. (Böja Knä för en Kung eller Inympas i honom och hans rike) 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er (Ta er ut ur den demoniska världens tankesätt mörker) genom att vända var och en bort (GK: Aposrepho) från sina onda gärningar. (Mörkret)

Nåden som är Korset tar hand om mitt Kött och min fiendeskap mot Gud Lyder vi uppenbaras Sanningen: Vem är Gud? Vem är Jag? Satans strategier att bedra dig

Gal 3:16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. (Jesus Kristus) Det heter inte: “och åt dina avkomlingar”, som när man talar om många (Plural) utan som när det talas om en enda: (Singular) och åt din avkomling som är Kristus.

ABRAHAM MÅSTE BYTA GUDS BILD

Abraham är trons fader han fördes från Babylon till Israel som är en bild på Jesus Kristus. Här har du våra två koncept av Gudsbilder uppenbarade tydligt.

1/ Hedniska Gudar är demoner bakom du i centrum och välsignelsen skall andra se
2/ Guds välsignelse den förvandlar ditt sinne inifrån och ut förnyar dina tankar

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord (Jesus Kristus) till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.” (Löftet tar alltid tid) 2 Men Abram sade: “Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus (Hedniska avgudens tankesätt) är Elieser från Damaskus.” 3 Abram sade vidare: “Se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig.

Jag har ju sagt det förut lägg märke till att Gud vill lära oss två principer eller Andliga lagar innan vi kommer in i eller Gud bekräftar din tjänst.
1/ Nåd = Uppfostran av en fader till lydnad och mognad
2/ Sanning = Bekräftelse – Ljus – Förökande av din tjänst!Joh 1:10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. 14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus KristusVers 16 Fullhet här är Pleroma det kan betyda att när han fullbordade eller uppfyllde allting (Pleroma) så öppnades en källa för oss misslyckade människor. Vi kan alltid vända om till honom och han kan alltid föra oss tillbaka till startpunkten igen så börjar vi om från begynnelsen innan jorden skapades.1/ Lagen kommer med sina krav på 10:e med mera slaveri utan dess like.
2/ Jesus kommer att uppfylla lagen och skänka gärningar skapade innan världen fanns.
3/ Jag skall bevisa för dig att du alltid kan börja om igen om du förstår evangeliet.
4/ Vi har fått mycket bekräftelse på omvändelser nu förstår vi äntligen evangeliet.
5/ Jag vill inte lägga skuld på pastorer utan mer på traditionen vi har missat något här.Jag citerar Abrahams välsignelse igen det var detta Nikodemus Absolut inte förstod den där natten hos Jesus heller.Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (Jesus Kristus – Singular) skall alla folk på jorden välsignas. (Böja Knä för en Kung eller Inympas i Kristus) 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er (Ta er ut ur den demoniska världens tankesätt mörker) genom att vända var och en bort (GK: Aposrepho) från sina onda gärningar. (De som Gud gett mörkret auktoritet över) 1/ Apostrepho = Andemeningen med vad “Yeshuwa” Jesus talar om är enligt detta innebär att “födas på nytt” “eller från ovan” vet du vad han menar detta är ofattbart stort och “med Gud är inget omöjligt” (Mark 10:27)

Bara en allsmäktig Gud har från början skapat en osynlig värd och en synlig. Att predika omvändelse utan blodet och korset håller dig borta från den största välsignelsen som existerar Gud kan förlåta och Gud kan börja om igen från begynnelsen.. Det kan bara en säga som äger ett liv som för alltid varit är nu och kommer för alltid att förbli endast Gud kan ge dig nytt liv och förnyelse. Om du verkligen menar allvar med din bekännelse så tar han dig innan världens ens fanns och reparerar dig ger dig nåd. När tror du han skapade de gärningar som är förberedda innan världen skapades att vandra in i.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.Lyssna nu omvändelse är för varenda en av oss gäller varje dag för alla människor. Om vi inte hade en chans att vända tillbaka igen från början där han skapade allt och reparera det som gått fel då hade ju ingen av oss upplevt Gud nåd.Det Jesus säger till Nikodemus är en stor hemlighet som visar att han är den som har det eviga livet. Han är själv nåden och sanningen som skulle komma efter den stränga lagen och upprätta allt igen.

Joh 3:1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: “Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom. 3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född (GK: Gennao = Inspirerad av + Pro Create) (Gk: Anothen = Av den 1;a eller Begynnaren) kan inte se (EIDO) Guds rike.”
4 Nikodemus sade: “Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i (EIS) Guds rike

Kolla vad Thayers lexicon säger: Du måste tillbaka innan tiden startade för att kunna gå in Guds Rike. ἄνωθεν
anōthen
Thayer Definition:
1) from above, from a higher place
1a) of things which come from heaven or God
2) from the first, from the beginning, from the very first
3) anew, over again
Part of Speech: adverb
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G507
Citing in TDNT: 1:378, 63Äskade vänner det här var det underbaraste jag läst på länge jag säger det intet är med välsignat än när Gud Ord öppnas och du får se sanningen.

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, (NÅDEN: Det tar tid och det kommer prövningar) är ni verkligen mina lärjungar, 32 (SEDAN KOMMER DET) och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”Vi förstår inte att det Paulus säger om frälsningsbönen gäller alla Patorer Präster och vanliga folk varenda dag. Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner (Homologos – Skriften blir levande av Anden) att Jesus är Herren (JHWH) och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst (Mörkrets välde) 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig (Frikänd) med munnen bekänner (Det Anden uppenbarat och gjort levande nu) man och blir frälst. (Andens Uppenbarelse I Ordet vad Jesus gjort gör att mörkret förlorar sin skuldlista)Många som läser våran undervisning uppskattar den därför att det förklarar saker de aldrig förstått innan. Ärligt talat blir man ibland chockad när det profetiska ljuset kommer starkt som det gjord idag,Jag sammanfattar det jag sagt alla behöver vi sinnets förnyelse genom Ordet uppenbarat genom Anden.
1/ Abraham kom från Babylon behövde sinnets förnyelse.
2/ Vi kommer från världen vi behöver sinnets förnyelse varje dag.
3/ Joh 1 :1-10 Han som är “den förste” uppfyllde allting V 16
4/ Nikodemus blir erbjuden att starta om innan världen ens startade
5/ Thayers lexicon säger: From the first, from the beginning, from the very first = Han talar om att han har en ny skapelse för varenda en av oss!
6/ Du finner exakt samma språk i Abrahams välsignelse Apg 3:25-26Jag har berättat det förut vi har gått igenom saker som varit tuffa och vi har sagt ja, Herren visade att det kommer kosta er vänner som vänner er ryggen och mycket missförstånd och förtal och lögner. Ni kommer att få gå en lång ökenperiod det kommer vara så tufft att ni kommer tro ni kommit ut er kallelse. Allt vad Gud sagt har skett han ljuger aldrig för dig! Men ljuset och visdomen och det profetiska ljuset skulle öka det stämde också. När man vet vad det kostar att gå en sån här väg vet du direkt vilka som leker profeter de som inte betalat priset.

KALVINISMEN HAR ORSAKAT MÅNGA SJÄLVMORD TYDLIGEN
Följande är saxat från Bibelfokus.se – Jag vill göra dig uppmärksam på några kända och populära förkunnare som är kalvinister:

Paul Washer
John F. MacArthur
John Piper
R.C. Sproul

Konsekvenser av predestinationslära Om man lite logiskt funderar kring vad som kan bli konsekvenser av predestinationsläran för den som tagit den till sig, så kommer man helt säkert på några sådana. Jag vill här själv summera några allvarliga konsekvenser:

Den troende kan aldrig vara säker på sin utvaldhet/sin frälsning eftersom det inte finns någon säker grund för vad som påvisar detta.
Den troende kan aldrig vara säker på sin utvaldhet/sin frälsning eftersom det inte finns någon säker grund för vad som påvisar detta.
Den troende riskerar att leva lagiskt för att inför sig själv och andra bevisa att han/hon hör till de utvalda. 

Ett perfekt moraliskt liv ses av många som tror på predestination som bevis för att man är utvald – men var går gränsen!?
Jesu försoningsverk och tron på detta tappar i betydelse då det i grunden är Guds utväljande som avgör om en människa blir frälst eller inte, och det utväljandet gjorde ju Gud långt före Jesu död på korset.

För den som verkligen vill dra konsekvenser till sin yttersta spets, skulle en stark förvissning om utvaldhet kunna leda till ett liv i totala utsvävningar: ät drick och var glad, för du är ju utvald och kan då inte avfalla!

Om de utvalda inte kan avfalla från tron finns ingen orsak att varna för avfall. Alla apologeter och väktare arbetar helt i onödan!

Eftersom de utvalda redan är utvalda och klara för frälsning, så finns ingen mening med mission och evangelisation. Att ge sitt liv för andras frälsning är bortkastad tid, möda och bortkastat lidande!

Sammanfattning

Gud erbjuder oss att vandra på en väg som han själv kallat för ”smal”. På båda sidor av vägen finns det diken. Det finns också avfarter som leder bort från vägen. Och det finns en annan väg som är bred och som går i motsatt riktning, direkt till fördärvet.

När det gäller Guds suveränitet, hans allmakt och hans förmåga att se i både dåtid, nutid och framtid (Gud bara ÄR), så innebär detta att inget sker utanför Guds kontroll. Detta är en tydlig röd tråd genom hela Bibeln. Samtidigt är Bibeln tydlig med att människan har en fri vilja och ett eget ansvar för sina handlingar. Det ser vi ju redan i Första Moseboken och detta är sedan en röd tråd genom resten av Bibeln. Så den smala vägen omfattar bl.a. båda dessa sanningar. Gud utväljer, men människan har ändå en fri vilja att på sin sida välja Gud. Detta kan liknas vid ett järnvägsspår med två parallella skenor som båda måste finnas på plats för att rälsen skall vara farbar. Det är här vi måste befinna oss om vår teologi skall stämma överens med ”summan av Guds Ord”.

Detta är trots allt något av ett mysterium, och vi bör nog låta det få förbli ett mysterium. Att det är på detta sätt har säkert att göra med just det faktum att för Gud finns ingen tid. Gud bara ÄR, både i det som var, är och skall komma. Han är utanför vår linjära tid som har en början och ett slut. Att namnen i Livets bok kanske skrevs in där redan före vår begränsade tidsålder och sedan även stämmer med facit efter att denna tidsålder tagit slut, är kanske inte något konstigt alls – sett ut Guds perspektiv. För min del kan jag vila i att det kan vara så. Men den största vilan har jag funnit i det evangelium som Gud presenterade för mig en gång. I det har jag svart på vitt att det är genom omvändelse och tro på Jesus Kristus och Guds försoningsverk genom Jesus som jag HAR evigt liv. Där finns hoppet, barnaskapet, glädjen, friheten, friden och vilan. Till detta liv kallar Gud ALLA människor:

/Janne Ohlin – Om Kalvinismen från Bibelfokus.se

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.