Inre eller yttre sken eller värde

En vetenskapsman på 90 talet räknade ut att själva det materialistiska värdet på en man på 90 Kg låg på ungefär 30 Kr. En kille på båten som studerat biologi och naturvetenskap satt och samtalade med en annan person i matsalen. Han tyckte det var så häftigt att vi finner samma material i kroppen som vi finner i Jorden.

Vad intressant sa jag det bekräftar ju bara att bibeln har rätt.
1/ Gud skapade först allt av ingenting både osynligt och synligt (Heb: Bara)
2/ Gud formade människan av jorden som en Krukmakare (Heb: Yatsar)

Killen visste inte vad han skulle säga utan såg förvånad ut. Bibeln säger att människan från början visste att Gud skapat världen. Sedan förblindades människan av sin egen visdom så man till och med förlorade synen på skaparen.

Rom 1:20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Gud är Ande och Gud är det sanna Ljuset och det Eviga livet i ett rike som inte tillhör den här världen. Vi människor är skapade lerkärl vars mening egentligen är att upptäcka Gud och bli fylld av honom. Meningen med livet är att födas på nytt av hans Ande i vår ande så att vi kan se Herrens Härlighet och underordna oss Kungen i Guds Rike.

Det som sker när våra hjärtans ögon öppnas är att vi genom trons ögon får se Guds stora hemlighet Jesus Kristus. (Kol 2:2) Gud skänker oss av nåd ett Andligt förstånd en helt ny förmåga att kunna se och väga och bedöma saker utifrån. Bara den som fått ett Andligt sinne kan liksom se och förstå att de Andliga skatterna vi har i ljuset är mer värda än de vi endast kan se med våra naturliga ögon.

Detta är exakt vad Paulus ber att Gud skall uppenbara mer och mer för oss! Vågskålen med de Andliga skatterna skall väga tungt medan vågskålen av de jordiska skatterna skall väga lätt. Ge akt på vad ni hör med det mått ni mäter (Väger) med skall mätas upp (Vägas upp) åt er (Mark 4:24)

EF 1:18 Jag ber att era hjärtan (Ögon) skall upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet (Värde Tyngd ) hans arv är bland (I) de heliga, (Guds Rike) 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. (Detta finns i Nåden)

1/ Guds Hemliga visdom uppenbarad i sitt hjärta genom tron.
2/ En oerhörd värdefull skatt Gud uppenbarat för de små.
3/ Gud som är Allsmäktig är verksam genom Nåd i oss.
4/ Detta är hoppet som är i Kristus för inget kan stoppa det Gud lovat

Det som startar genom trons ögon måste får fortsätta med trons ögon, det är därför det står att det är så viktigt att fixera våra ögon på Jesus: Trons upphovsman och Trons fullkomnare (Heb 12:2) Här ligger alltså det vi kallar för den Andliga striden. Att stå fasta i nåden och genom Anden hålla hjärtans ögon öppna och högt värdera de Andliga skatter som är placerade där av Gud. Kampen gäller våra Hjärtan och sinnen Satan vill förblinda dem och släcka elden som brinner där. Om han lyckas förblinda oss börjar vi  tycka Världens skatter väger mer än de Andliga skatterna

Det vi kallar frälsningsbönen är ingen engångsgrej utan måste vara en process (Rom 10)
1/ Anden uppenbarar Guds ord (Ljuset)(Rhema)
2/ Med hjärtat tror man ser värderar (Väger) man (Andliga Skatterna)
3/ Med munnen bekänner (Homologos) man (Herren Jesus Kristus)

Anden uppenbarade i en dröm för länge sen som jag tror börjar gå i uppfyllelse nu framför våra ögon. Anden visade att det yttre skenet kommer att inta våra kristna konferenser.

När dessa 3 punkterna börjar att suddas ut kommer snart våra kristna konferenser intas av talare som värderar skapelsen och det yttre skenet och tycker det väger mer än skaparen själv. Det är just de kristna stora konferenserna som går före och visar vilken väg man har slagit in på. Det som håller på att ske med andra ord är detta: Joh 12:43 De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. (På grund av fruktan för världen)

Den stora starka kyrkan har börjat ta steget över till den världsagenda som kommer att beröra varenda levande varelse på den här Jorden: Agenda 2030 eller som Påven själv kallar det: Vårt gemensamma goda och vårt enda hållbara mål! Ser ni vart Rick Warrens böcker och teologi har lett fram till? Har Påvens och Rick Warrens budskap exakt samma mål och mening? Svar: Personligen måste jag dra den slutsatsen!

Vi kommer med andra ord att se en samlad ekumenisk rörelse växa fram som har samma mål och mening. Sakta men säkert anpassas den genom att teologin förändras så den passar Agenda 2030. Vi som känner till bibelns profetiska ord förstår att den här vägen som ser ut vara svaret på människans problem kommer att sluta i en katastrof.

Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning (Härligheten Själv) mot lögnen (Vi utvecklas mot målet genom vår visdom och kunskap) och tog sig för att dyrka (Värdera och Väga) och tjäna det skapade (Det Jordiska) i stället för (Gk: Mer än) Skaparen (Härligheten Själv) han som är välsignad i evigheter, amen.

Lögnen kan alltså vara den utveckling mot Transhumanism som med vår kunskap och tekningens hjälp utlovar mänsklighetens räddning och ett evigt liv. Lögnen som står i bestämd form måste handla om att vi ständigt utvecklas genom kunskap och visdom för att nå målet: Ni skall bli som Gud! (1 Mos 1:3:5) Djävulen förde in Evolutionen genom Darwin för den passar rakt in i hans plan. Även då som nu det de rikaste köpmännen i världen som öppnade vägen för dess spridning.

Det blir tydligt och uppenbart för dem som vill se: Det finns bara två vägar framåt! Det finns en väg för de små som fått skåda Herrens härlighet och värde förstått sanningen och älskat den. Den andra vägen är lögnens väg att vår visdom och kunskap ständigt utvecklas att vi skall nå målet att bli som Gud. (Kristus) Den visdomen är demonisk och den upphöjer sig mot sanningen. (Jak 3:14-15)

Bara de små som får sina ögon öppnade genom tron kan se rättfärdighetens väg och välja den. Många reagerade tack o lov när Antje Jackelén fick tala på Nyhemskonferensen 2022. Hon tror inte ens att Jesus är enda vägen till Gud.

Citat från tidningen Dagen: Beskedet har väckt reaktioner men Pingstledaren Daniel Alm betonar vikten av att samfunden håller ihop när världen blir mer sekulariserad.

Detta tankesätt kommer ju leda till att man slår ihop kreti o pleti för man tänker ju fler ju starkare och fruktan finns egentligen i grunden. Jag kom direkt att tänka på Saul som är en bild av köttet det starka yttre skenet. Saul skulle vänta på Guds instruktion och ledning genom Samuel (Guds ord) vid Gilgal innan han gjorde någonting.Jag ser detta som en profetisk bild här. (1 Sam 13:8-15)

Innan Israel kunde gå in i löfteslandet skulle Josua omskära dem vid just Gilgal. Det står alltså för Korsets kraft för hjärtats omskärelse i NT.
> Striden gällde mot Filisteerna de är en bild på Egypten (Världen)
> När vi förblindas kan vi bara se till det yttre skenet och handla efter det.

1 Sam 13:11 Men Samuel frågade: “Vad har du gjort?” Saul svarade: “När jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, medan filisteerna samlades vid Mikmash, 12 tänkte jag: Nu kommer filisteerna ner hit mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte bett om HERRENS hjälp. (Nåden) Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret.” 13 Samuel sade: “Du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit (Vaktat och Älskat) det bud (Det Ord) HERREN, din Gud, har gett dig. Om du hade gjort det, skulle HERREN ha befäst ditt kungadöme över Israel för all framtid.

Men det är just här vid Gilgal (Korset) Gud vill öppna våra ögon för hans möjligheter. Där måste vi lägga ner det yttre och lägga det på altaret för att få skåda härligheten från Gud. Det är där nåden kommer in så vi kan komma in i hans vila och vandra i Anden på rättfärdighetens väg.

Jesus beskriver domen som är en separation det är två vägar – Mörker eller Ljus!

Joh 3:18 Den som tror på honom (Ser Härligheten själv) blir inte dömd, men den som inte tror (Ser Härligheten Själv) är redan dömd, eftersom han inte tror på (Ser) Guds enfödde Sons namn. (Guds härlighet) 19 Och detta är domen: (Separationen) ljuset (Härligheten från Gud) kom till världen och människorna älskade (Tänk Värdera och Väga) mörkret (Det Jordiska) och inte (Gk: Mer Än) ljuset (Härligheten från Gud) eftersom deras gärningar var onda.

Att få en tro av bra Guds nåd det är att få förmågan att se det osynliga det är Guds Hemlighet – Jesus Kristus. Att kunna få skåda ett oerhört värde med hjärtats ögon och värdera det större än det vi kan se med våra naturliga ögon det är nåd. Rättfärdigheten som kommer av tro kommer alltså att leda in oss i kärleken mer och mer till vad Jesus Kristus betyder för oss. Men som sagt var det krävs ett Gilgal eller hjärtats omskärelse. Skillnaden mellan gott och ont kan alltså bara Gud uppenbara för oss och separera genom det ljus vi får genom det levande ordet. (Heb 4:12)

Så den som inte är Andligt omskuren är fortfarande blind han kommer fortsätta värdera allt utifrån mänsklig visdom. Han kommer att göra exakt som Saul då kommer vi frukta för människor mer än Gud och tänka som man gör nu: Ju fler vi blir ju starkare är vi!

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (Värde och Tyngd) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva (Det yttre skenet) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret“, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (Värde och Tyngd) som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

En blind väger bara det han kan se det yttre skenet (Orättfärdighet)
Den som får ett upplyst hjärta älskar Herrens Härlighet (Rättfärdighet)

Så bara trons öga har förmågan att värdera och älska Gud som är osynlig genom Anden högre än det skapade.

Vad var den sista förförelsen ormen sa i Eden? Ni skall bli som Gud (Kristus) Handlar den sista stora villfarelsen om att lerkärlen (Vi som är skapade) kommer att tro att vi har större härlighet än Krukmakarens? (Skaparen) Detta är alltså en profetia över ett falskt ledarskap som tar huvudets plats (Antikrist) – Det betyder också Istället för Kristus på Grekiska.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?” 16 Hur dåraktiga är ni inte! Skall leret anses lika med krukmakaren? Skall verket säga om sin mästare: “Han har inte gjort mig”? Eller skall det formade säga om honom som har format det: “Han förstår ingenting”?

Alla kan bedras men alla kan genom Guds nåd på nytt få öppnade ögon. Vi kan då åter få se att vi är bräckliga lerkärl som är totalt beroende av honom. Vi får på det sättet vår klädnad tillbaka och räknas som rättfärdiga på hans våg. Detta kan bara ske om vi får se Guds fördolda visdom det är en hemlighet som bara Gud kan uppenbara. Paulus kallar det här för Guds fördolda visdom!

1 Kor 2:7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet (Värde och Tyngd) för oss. (För de små)

Ord 3:13 Lycklig (Välsignad) den människa som finner visheten, (Guds) den människa som får förstånd. (Guds) 14 Ty det är bättre att få vishet än silver, den vinst den ger är bättre än guld. 15 Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt (Yttre Värde) du äger går ej upp mot den. 16 Långt liv bär den i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära. 17 Vishetens vägar är ljuvliga, alla dess stigar är trygga. (Vägen leder till Sion ej till Katastrofen)

Det finns två visdomar beskrivna i bibeln de är samtidigt:
1/ Två olika hus
2/ Två olika vägar
3/ Två olika mål
4/ Två olika kvinnor
5/ Andens Visdom ovanifrån
6/ Jordiska själiska visdomen är från den fallna andevärlden

Den ena kvinnan eller visdomen smickrar eller föraktar aldrig sin nästa för hon står för den sanna rena kärleken från Gud. Den visdom som kommer ner ovanifrån är alltså Guds hemliga visdom som är ren. Den som följer den visdomen värderar och väger Herrens Härlighet och sin nästa genom trons och kärlekens ögon.

Den andra visdomen däremot ser bara till det yttre alla hopsamlade titlar blir viktigt det yttre skenet vägs och bedöms och blir hennes identitet och mål. Man kan säga att så fort den andliga blindheten kommer och kärleken börjar kallna tar mänsklig visdom över Kristi plats som församlingens huvud. Om Jesus Kristus inte får bygga upp i kärlek måste ju det yttre skenet ta över. Då finns det inte längre plats för de små utan yttre sken att berömma sig av.

Bibeln säger att när Andlig blindhet råder där kommer man göra skillnad på människor så det hus som nu byggs upp kommer att berömma sig av egen kraft och styrka. De som har mest medaljer och meriter högst upp på pyramiden sedan de små längst ner. Jämför detta med två visdomarna jag tog upp förut.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på (Bygga På) vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor.

Jak 2:9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Den visdom och den kunskap som vi blir välsignade med den måste Gud alltså först uppenbara för oss. Vi måste alltså se den osynliga Herrens Härlighet ha mer värde än människors yttre sken. Och det vi värderar mest är alltså det vi älskar mest och det vi bygger på.

Ord 24:3 Genom vishet byggs huset (Församlingen) genom förstånd hålls det vid makt. 4 Genom kunskap (Om Gud) fylls rummen (Förrådet) med allt som är dyrbart och ljuvligt. (Härligheten från Gud)

Detta är naturligtvis den Andliga visdomen Guds hemlighet Jesus Kristus den förhärligade (Värdet) Vad sa jag det vi ser och bedömer som mest värdefullt det är det vi älskar (Agape) det står att församlingen skall byggas upp i Kärlek. (Agape)

Må Herren öppna våra ögon idag så vi kan skåda Herrens Härlighet! För där Herrens Ande är där är Frihet!

Janne Ohlin – Göteborg!

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY. Bookmark the permalink.