Lidandet och Uppbyggandet

Från ett mail igår: Janne, Igår lyssnade vi på undervisning av dig från 2015 – ”Vi får de ledare vi förtjänar”…Lika aktuellt idag!!! Vi ber för er! Gud välsigne er!

Mailet kommer från en grupp som samlas i Skara. Där jag även vet att en del drabbats av svåra prövningar. Samma rapporter om prövningar strömmar in från lite olika bönegrupper och personer i landet. Det finns vänner jag personligen känner som nyligen sagt att man aldrig i sitt Kristna liv attackerats i tankelivet så starkt som nu. Så brukar mailen sluta med: Snälla bed för mig! (Och det gör vi också)

Här är ett citat ifrån en vi träffat och bett för som besökt oss i Parousia Mission. Hon skriver så här på FB idag! Citat: Det känns som en mardröm som aldrig tar slut. Som att vara ute på öppet hav utan land i sikte, och skulle det finnas land någonstans så är det antagligen värre där än att driva runt på det öppna havet. Jag förstår inte hur Gud kan tillåta det här. Det är svårt just nu.

Det hon beskriver är precis som om det var hämtat ur en Psalm.
Psa 107:28 Men de ropade till HERREN i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. 29 Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade. 30 De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville. 31 Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn,

Herrens Nåd innehåller all hans Auktoritet och Makt!

Om man skall kunna trösta människor i nöd är det några saker man måste ha för annars fungerar det inte. Herren kallar samman folk för att hjälpa andra i den här tiden och där måste det i huvudsak finnas 3 saker:
1/ Nåd – Tro – Kärlek – Empati
2/ Kunskap om Gud
3/ Guds visdom

Det måste alltså finnas Kärlek och Empati och kunskap och visdom om Gud. Om man saknar detta i en grupp byggs den på mänsklig visdom och kring och av starka ledare. Mänsklig visdom vill bygga med och använda dig som ett hus de vill berömma sig av. Här är det vad du kan prestera för gruppen och ledaren som gäller. Känner du igen dig i min beskrivning här råder jag dig till att dra dig undan en sådant sällskap det kan skada din själ för livet. Här skall du få ett bibelord som visar att sådana människobyggda verk kommer det att finnas gott om vid ändens tid. Detta är mycket viktigt att vi lär oss att förstå att den som inte älskar (Agape) han värderar och har inte empati för henne (Det är vad bibeln kallat hat). Detta är grunden och den första punkten vi tog upp (Kärlek och Empati och en äkta tro)

Så hat i bibeln är inte vad mänsklig visdom naturligt tror att det är utan det är att inte visa kärlek och empati genom den äkta tron för din kristne broder eller syster. (Det är mörker) Det bevisar nämligen att den personen saknar de andra två viktiga punkterna jag tog upp: Kunskapen om Gud + Guds Visdom. Härefter kan vi bedöma om en grupp är i ljuset eller om den ljuger eller vandrar i mörkret. Kom ihåg att det handlar aldrig om moralisk lagisk perfekthet till 100 %.

Det är totalt omöjligt att uppbyggnad skall kunna ske och befrielse av andra människor om vi inte vandrar i ljuset. Och de som är i ljuset är på en rätt grund och på den byggs på Kunskapen om Gud och Guds Visdom. Är du min vän med i en grupp som vandrar i ljuset älskar du eller hatar du? (De 3 Punkterna) eller mörkret? (Lögnen – Villfarelse)

Kain är en bild av den som hatar sin broder och ljuger och bygger allt kring sig själv. Hans namn kommer nämligen av en rot som betyder. Det är den församlingen vi kan se i Matt 7 de som ropar Herre Herre vi ser här. Det är dessa som har trätt in på Kains väg! Här ser du de falska Apostlarna o Profeterna med sina byggen med sig själva i centrum.
1/ Att lägga en grund (Avsaknad av empati och kärlek = Hat och Iskyla)
2/ Att bygga på den (Använda människor för egen vinning)
3/ För att nå berömmelse och ära (Falskt ljus – Lögn)

Gud visade oss båda två i en dröm för bara några veckor sedan att domen nu kommer en separation mellan Ljus och Mörker. Nu kommer bygget av dårarna de starka på sanden. Men Gud har förberett ett folk åt sig själv som kommer att byggas upp på den rätta grunden. Jag talar profetiskt till er direkt ifrån Guds Ande för Herren har redan visat att han själv förbereder detta. Gud talade själv till oss i drömmen från himlen och visade att det kommer två vägar. Den ena är en jämn väg de som vandrar på den vandrar under ett starkt vitt ljussken. Men nu kommer vi se den laglöses väg byggt utan grunden Empati och Kärlek. Det huset kommer att byggas upp för att samla människor för att bara använda dem. Detta bygge har samma motiv och mål som Satan själv har nämligen att uppträda som ljuset fast det är mörker (Villfarelse-Lögn)

Vad sa dåren och den kärlekslöse Kain till Gud? Kom ihåg att hat är att inte ha empati och kärlek för din syster och bror. Det står också om Kain att han blev åkerman som betyder att han byggde och skötte om Jorden. Därför tror jag allt som kommer nu har med Agenda 2030 att göra.

1 Mos 4:6 Och HERREN sade till Kain: “Varför är du vred och varför är din blick så mörk? (Tankesätt förblindat öga väg i mörker lögn villfarelse)

1 Mos 4:9 Och HERREN sade till Kain: “Var är din bror Abel?” Han svarade: “Jag vet inte. Skall jag hålla reda på (Sköta om och se till och vakta från skada) min bror?” (Detta är alltså att hata att sakna empati och kärlek som är grunden och bygga församling runt sig själv)

Kain är en bild av Satan som vill kopiera Guds församling med sitt falska sken som är mörker men det är lögnen som uppträder som ljuset. Men i en sådant falskt församlingsbygge som nu växer upp som svampar ur jorden som liknar Kain. Saknas samtliga 3 Punkter jag sa var ett måste för att vandra i och bygga på.

1/ Kärlek och Empati en äkta tro (Grunden)
2/ Kunskap om Gud (Lära känna Gud och han dig)
3/ Guds visdom (Gud församling av den kvarleva Gud bygger på Sion)

Gud kommer nu Kungen i Babylon (Satan) låta få sin vilja fram det är att låta mörkret framträda som ljuset. Endast de som Gud nu genom nåd görs svaga genom olika saker han tillåter kommer att kunna urskilja sanningen ifrån lögnen så lika kommer det att se ut. Men kom ihåg att kvarlevan som lever på Sions berg är en profetisk församling Anden kommer redan innan att varna dem genom de sanna profeterna inte de falska. Vem tror ni annars skall blåsa i basunen på Sion och varna dem för faran som kommer? Vad säger Jesus är den största faran? Villfarelsen! Bibeln säger att massor av falska profeter skall träda fram för att bistå Satan bygga upp sin falska församlingskopia. Massor av människor engagerar sig redan i dessa saker men har ingen aning de har förlorat sin urskiljning och fått sina ögon förblindade av Mörkret. Där har ljuset försvunnit de 3 punkterna driver inte längre församlingen utan de har trätt in på Kains väg de bygger Satans kopia där finns ingen grund (Empati eller Kärlek) då försvinner automatiskt de andra 2 mer och mer.
2/ Kunskap om Gud (Lära känna Gud och han dig)
3/ Guds visdom (Gud församling av den kvarleva Gud bygger på Sion)

Kain var alltså en bild av hur Satan redan i den första familjen lyckades smyga in sitt församlingsbygge som är en kopia av Guds verk. Detta är exakt det du kan se ske idag överallt följer man “församlingsbyggare” på Kains väg utan grund. De har bara det yttre skenet de saknar grund empati och kärlek och utnyttjar istället andra för sin egen vinning och det är alltid rikedom och antal som räknas här. Jag är så glad att jag är med i en liten grupp här i Göteborg där de 3 Punkterna finns tydligt och klart. Jag kan även säga det att jag vet att den gruppen i Skara existerar också den grunden där finns Empati och Kärlek. Där detta finns existerar Guds Nåd för att övernaturligt befria människor.

När Herren sa till mig för många år sedan att han skulle föröka min Kunskap och Visdom steg för steg förstod jag inte vad han menade. Det är alltså inte vilka steg som helst han menade utan Punkt 1 måste vara grunden (Empati och Kärlek) kom ihåg att Paulus sa att det måste vara grunden till att verka i nådegåvorna. För är det något Satan nu kommer att göra är det att kopiera nådegåvorna men det sker utan grunden. (Empati och Kärlek)

SATAN SKALL BEDRA GENOM ATT BYGGA EN FÖRSAMLING UTAN GRUND

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.‘ (Antikrist)

Titta nu vilka mörkret kommer att få auktoritet över för att bedra dem. De som inte gav kärleken till sanningen rum i sina hjärtan. Med andra ord de som inte har någon grund i sina hjärtan utan liknar Kain. Han kommer att kopiera nådegåvorna. Men eftersom kärlek och empati saknas som är grunden och punkt 1. Finns inte heller punkt 2+3

2/ Kunskap om Gud (Lära känna Gud och han dig)
3/ Guds visdom (Gud församling av den kvarleva Gud bygger på Sion)

Att bli bedragen det är att tro att man tjänar Herren till 100 % och är i ljuset. Fast man lurats att överge grunden (Kärlek och Empati) att vandra på . Alla prövningar som nu drabbar de sant troende sänder Gud av nåd över oss för att vi skall förbli på den grunden och vandra på den grunden. (Kärlek och Empati) Han har sagt till oss 1996 i ett tilltal: När kärleken kommer att kallna i församlingarna då kommer jag att föröka den hos er. Vet du vad det betyder med andra ord när församlingarna drabbas av det stora avfallet (Gk: Apostasia) lämnar en grund (Kärlek och Empati) då skall jag föröka den hos er. (Det förstod vi heller inte då 1996)

Jag kan förklara vad det menas endast därför att Gud själva har visat det av nåd och jag själv upplevt det och Gud sa att jag vill att ni två skall få gå före. Och endast därför kan vi använda vår profetiska tjänst på Sion och lysa upp vägen framför oss! Vi har alltså vandrat den vägen och Herren sa: Ni skall föra många in på samma väg och uppmuntra mitt folk i sitt lidande! Därför kan vi tala tro och uppmuntran till dig för att bevara dig på grunden (Kärlek och Empati) är det Gud nu tuktar oss och formar oss. Jag kan bara tala i vad jag har upplevt själv händer i mitt liv senaste åren.
1/ Det hela började med Ishias
2/ Det fortsatte med allvarlig knäskada med fruktansvärda smärtor
3/ Jag blev sjukskriven efter en operation som inte ville bli bra
4/ Smärtorna fortsatte åt morfin som jag inte tålde fick ångest
5/ Sedan åkte jag akut in på sjukhuset med misstänkt hjärnblödning
6/ Menieres sjukdom (fruktansvärt lidande yrsel + kräkningar)
7/ Jag får ångest och anfall varje vecka hjärntrötthet efter detta
8/ Blodtrycket var så högt som 190/117 – Puls 101 när det var som värst
9/ Jag har suttit på sängen med min älskade hustrus tröst och bara storgråtit
10/ Kraftiga attacker på sinnet och känslolivet från Djävulen
11/ Jag har fått felmedicinering så jag blev ännu sämre ett tag
12/ Jag har ropat till Gud nu får det räcka jag orkar inte mer om jag ska tjäna dig jag orkar ju knappt samla kraft till en predikan när det är som värst.

Jag vet inte vad som skall hända sedan jag vet bara att allting som jag har skrivit upp har Herrens visat att han har tillåtit. Nu kanske du tillhör de som har en helt annan teologi med en annan Jesus som bygger utan grund (Kärleken och Empatin) Detta jag beskrivit för er kallas Guds tuktan och de som han älskar (De på grunden) dem tuktar han. När jag fått gått igenom dessa 12 steg har mina ögon öppnats nu fattar jag vad han menade: Jag skall föröka din kunskap och din visdom steg för steg. Jag är ju kallad till att undervisa sa Herren redan 1989 sedan sa han: Men du måste dö ner från dig själv först innan jag kan använda dig. Så den tuktan Gud sänder över oss får vi uppleva i olika steg det är Korsets kraft att förvandla oss. Elvor har haft sin svåra väg där jag fått trösta henne. Vänner till oss som han har fört oss tillsammans med har haft sina svåra stunder vi har fått trösta dem. Nu har de verkligen vuxit i nåd så nu kan de trösta oss. Det är först nu jag kan se klart vad Herren egentligen menat med Kristi Kropp. Tuktan gör oss alltså svaga allting med ett enda syfte och det har ju Paulus redan beskrivit att kunna hjälpa och bygga upp andra människor det kan endast de som har förblivit på grunden göra (Kärlek och Empati)

Dessa 12 lidanden som jag har beskrivit för er har gjort att Gud har kunnat använda oss i de gåvor som vi har för när JAG är svag så är Kristus stark i mig – Jag skulle ta äran och berömmelsen från Gud och det är ju exakt på det sättet Satan vill bygga sin falska kopia. Det är därför Satan hatar talet om korset han vill ju att ditt Jag skall bli starkt mänsklig visdom regera över Andens visdom. Tänk att det har blivit så illa att Gud måste arbeta med sitt folk utanför församlingen därför att pastorerna är blinda och har förlorat förmågan att se vägen.

De som känner mig och det är många vet vad vi gått igenom och Gud varnade oss redan innan att vi skulle få möta svårigheter. Missförstånd fientligheter från människor. De som ni trodde var vänner kommer att vända er ryggen. Detta har redan skett och det har också varit oerhört smärtsamt och ibland har frestaren sagt: Är det lönt att ni fortsätter stå upp ni ser ju att pastorer och andra ledare visar er öppet förakt. Vi som älskade den äkta Pingströrelsen (Ni vet vad jag menar) och gör det ännu men det är mest de äldre prövade kämparna kvar som orkar stå emot och är kvar på grunden (Empati och Kärlek)

Varför då denna tuktan över oss varför kommer den just nu tror ni? Jo därför att domen är på väg över Guds hus. Gud tvingar ju ingen att vara kvar på grunden i empati och kärlek. Men de som vill vara kvar där kan vi vittna om upplever tuktan för nu tänker Herren bygga upp sitt eget hus. Varenda sten som han bygger det huset med på den grunden kommer att tuktas för att tömma oss på vår egen kraft. Det som Gud sa till oss händer framför våra egna ögon. Paulus var en förebild Vi har också blivit förebilder det finns ingen annan grund det finns ingen annan väg vår egen kraft Jaget måste göras svagt. Annars kommer vi att ha det som kommer att känneteckna Satans falska kyrka – Det yttre skenet vi kommer att berömma oss om ett under sker eller om det kommer mycket folk.

Jag har sett att en del älskar att presentera hur många som var på mötet hur många helanden som skett mm (Matt 7) Läs gärna igen de 12 stegen av lidanden jag nämnt de är uppfyllelsen av profetian: Om jag inte skulle dö ner skulle inte Herren kunna använda mig till att undervisa i hans Kunskap och visdom! Det var det han menade med att jag skulle vandra in i detta steg för steg han talad om korsets kraft att döda det i mig som skulle stjäla äran från honom. Jag skulle nog kunna stå där och predika med min egen visdom och min egen visdom om bibeln. Jag skulle nog kunna stå där och skina i mig själv för det är exakt vad Satan är ute efter. Ormen i lustgården heter Nachash på hebreiska det betyder “Den skinande” Både Jes 14 och 1 Mos 3 visar hans plan att bedra oss: Om han lyckas få oss att uppträda som ljusets budbärare fast vi vill att Jaget skall berömma sig då har han vunnit seger. De där 12 punkterna som jag nämde av tuktan och lidande har gjort Jaget svagt Jaget är för kraftlöst för att berömma sig (Heb: Skina av = Ormen)

Dessa bibelverser i Jer 9:23-24 där det står berömma sig betyder på hebreiska. “Att skina av” (samma som ormen) därför ser vi här de där 3 punkterna jag sa måste finnas med om en församling skall byggas upp på grunden. (Empati – Kärlek) Eller om den skall bli Satans kopia som byggs utan grunden (Kärlek och Empati) De som säger Herre Herre men saknar Kunskapen om Gud insikt och Visdom från Gud (Matt 7) de har förlorat urskiljningen de ser inte längre skillnaden mellan ljus och mörker som uppträder som ljuset.

2/ Kunskap om Gud (Lära känna Gud och han dig då måste du få nåd)
3/ Guds visdom (Guds församling av den kvarleva Gud bygger på Klippan)

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av (Han skall skina av) att han har insikt och känner (Heb: Yada – Ginosko – Andlig Kunskap o Visdom) mig: Att jag är HERREN (Kristus – Guds Son) som verkar (Heb: Fullbordar allting efter sin egen Plan) med nåd (Guds makt och Auktoritet) rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri (Kristus Guds Son) har jag min glädje (Heb: Välbehag och Vilja – Rådslut) säger HERREN.

Glädje på hebreiska här ger oss den hemligheten som Paulus talar om i Ef 1:9-10 Glädje är en bild på ljus på hebreiska men själva ordet betyder även följande intressanta saker: Guds Välbehag! Guds Vilja och hans rådslut) Nu talar här om att ljuset skall uppenbara en andlig kunskap och visdom som inte vi har förut om Gud och vem han är och vad han vill i en mycket djupare relation i vår ande. Vi blir födda på nytt med andra ord!
Vid dopet: I Sonen har Gud sin glädje vilket betyder välbehag vilja och hans rådslut. Här står det att den planen skall uppfyllas genom Guds Nåd som är Guds Makt och Guds Auktoritet. Bara Gud kan förklara en människa som frikänd genom sin makt och auktoritet. Men bara Gud själv är rättfärdig det innebär att Gud är ingen som säger något så är det inte så noga sedan. Utan här säger Gud att han måste slutföra det han säger det är hans väsen Gud kan omöjligt ljuga han är rättfärdig rakt igenom.

Så vad är det nu för sken som Paulus talar om han har i ett lerkärl för att kraften måste komma från Gud? Han har fått den här nya insikten som Jeremia profeterade om. Gud har ett rådslut och därmed en vilja för varje människa på grunden.

Här ser vi alltså ett sken som uppträder som det äkta skenet. Det är Kains väg församling kan du bygga med Jagets kraft och en falsk Nåd. Ett hus utan grund där Satan kan berömma sig av vårt Jag vårt yttre sken (Kött)

Men så har vi då den sanna grunden som är byggt på den sanna grunden Kärlek Empati och Äkta Tro)(Bygga upp på hebreiska 1 Mos 15) Här har vi den äkta gemenskapen från det äkta skenet inifrån vår ande. Det är det enda sättet som vi kan lära känna Gud på och han oss. Om uppbyggnad skall vara möjlig måste de som byggs upp vara på samma grund. Om de är på samma grund måste de befinna sig i det sanna ljuset ha samma äkta tro samma empati och samma kärlek.

Det äkta skenet som skiner inifrån vår ande den kommer ifrån Jesus Kristus själv. Det innehåller alltså allt som är sant och äkta och det tillhör Jesus Kristus. Detta äkta skenet representerar alltså all makt och all auktoritet som Jesus Kristus själv äger. Det som sker när det sanna ljuset tränger in i hjärtat är att mörkret där förlorar sin auktoritet. Ordet Exousia betyder tilldelad auktoritet och rätt att bruka sin makt endast Gud har all Auktoritet.

(Den sanna grunden Kärlek och Empati och sann tro) Det här bevisar nämligen återigen de där 3 punkterna som jag har repeterat så många gånger för er.

1/ Nåden – Tro – Kärlek och Empati
2/ Kunskap om Gud
3/ Guds visdom

Psa 145:17 HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör.

Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. (För det Naturliga sinnet) 34 Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? 35 Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? 36 Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.

Så följer då mitt svar på brevet från Skaragruppen! Tack skall ni ha som du vet har jag det jobbigt med sjukdom precis som ni har haft en tid. Lidandets varför? I går hände något märkligt jag Anden kom över mig så jag började gråta. En blandning av ren frustration och smärta ledsen över att ha denna Menieressjuka som faktiskt kan vara så illa att folk inte längre orkar leva med den. (Gud har dock hjälpt mig kunde varit mycket värre) Jag åkte på ännu ett anfall idag men det gick ganska snabbt över! Följden blir liksom en hjärntrötthet efteråt man blir helt slut.

Något säger mig att Gud tillåter prövningar och smärta över oss som följer honom just nu. Men tänk att Gud har bestämt att använda oss mitt i den här smärtan och svagheten. Det var nämligen något starkt som hände mig igår plötsligt går tankarna ifrån mig till ett par nära vänner till oss. Under tårar fick jag skriva ner ett budskap i kärlek av uppmuntran och uppbyggelse till dem. Jag visste inte att det var exakt det de behövde just i den stunden!

För första gången i mitt liv förstod jag vad Paulus menade och jag känner så starkt att detta gäller även er andra familjer och det ni går igenom tillsammans av smärta. Det kommer en frukt och uppbyggelse i andras liv som skulle vara totalt omöjligt utan lidandet Gud tillåter. (Vi kan inte förklara det här men bara acceptera att detta är nyckeln till att något nytt skall kunna förlösas genom Guds Allsmakt och Nåd)

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. 10 Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp.
11 Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. 12 Så (På det sättet) verkar döden i oss, och livet i er. (Guds väldiga kraft för livsförvandling och uppbyggelse i andras liv) 13 Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi.

Vems kraft var det som förflyttade fokus ifrån mitt lidandet till andra lidande? Den kom bara där spontant genom ljuset mörkret släppte sitt grepp. Hos mig själv verkar lidandet döden men hos de människor Herren älskar verkar han liv. Guds väldiga kraft för livsförvandling och uppbyggelse i andras liv. Denna kraft kallar Paulus för Ljuset och det sanna Ljuset besegrar alltid Mörkret.

Det innebär att en som skall bli en ledare för Herrens små måste först lida det Gud bestäm. Jag vet att det som skett oss de senaste åren har Gud tillåtit han har personligen visat det för oss. Detta är en fullkomlig dårskap i människors ögon det måste upplevas Andligt genom din ande. Jag hade svårt att ta in det här men nu begriper jag varför Herren talade om att om vi sa ja till hans kallelse och accepterade det han tänkte “lägga på oss” (Smärta Lidande) då kommer samma sak ske som Paulus talar om.
Guds väldiga kraft för livsförvandling och uppbyggelse i andras liv. Denna kraft kallar Paulus för Ljuset och det sanna Ljuset besegrar alltid Mörkret. Mörkret måste nämligen tilldelas auktoritet av Gud som är Ljuset så där Ljuset börjar skina tas mörkrets auktoritet bort ifrån människors liv .

Han sa åt oss denna väg jag stakar ut åt er att gå nu kommer att innebära både smärta och att en del människor kommer att vända er ryggen.

Han sa till oss för många år sedan jag vill att ni leder mitt folk mina små och jag vill att ni går före. Han har visat redan och bekräftat att han tillåtit oss gå igenom det vi går igenom.. (Ni med) Alltid bär vi Jesu död i vår Kropp (Smärtan och lidanden) Om det inte sker kan Gud inte uppenbara sitt LIv (Andens väldiga Kraft) genom oss till andra i kroppen till uppbyggelse.

Ser du vad grunden är för att Gud skall börja verka med sin väldiga kraft? Nu förstår jag varför han sa till oss så här om ni säger ja och böjer er för det jag kommer att lägga på er (Lidande) då skall jag Herren börja verka med min Kraft: Ni kommer då att få se hur jag befriar och löser människor från bojor. (Mörkret) i min makt och auktoritet (Ljuset)

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.