Profetiskt budskap – Uppmuntran till Guds Folk

PROFETISKT BUDSKAP 2/12-21

Jag vill börja med ett budskap en vän till fick redan 2009
En av våra vänner fick det här tilltalet natten till 4 oktober 2009. Personen har ingen dator och kände inte till de varningar som kommit den sista tiden. Kvinnan vill vara anonym men vi känner henne väl och har förtroende för hennes profetiska gåva.

Hör mitt barn, svåra tiden ligger framför, ja fasansfulla är de händelser som ska övergå världen. Många skall då söka sin tillflykt hos mig Herren. Men de flesta skall stå kalla och vända sig än mer bort från mig.

Hör mitt barn! Gör dig redo inför den tid som står för dörren, redo i din Ande att möta människor med mitt evangelium, redo att så mitt ord, redo att dela med dig av livets nödtorft, redo att dela ditt hus, dela din mat, dela din tid. Du har velat bli min av hela ditt hjärta. Jag kommer nu att ta det i anspråk och göra det till mitt.

Men i allt skall jag vara med dig. Varje dag skall jag vara med dig och hjälpa dig att bära alla dina bördor. Du skall få all den kraft du behöver för att möta allt det jag ställer dig inför. Men var hos mig, vistas hos mig, låt dina tankar alltid vara hos mig. jag skall leda dig där du går bedjande fram.

Denna kvinna som vi känner väl har fått gå igenom nästan ofattbart smärtsamma händelser och ett stort lidande. (Liknande Jobs faktiskt)

Herren sa till Henne: Svåra tider ligger framför fasansfulla händelser kommer! (Detta var alltså 2009)
Sedan sa Herren till henne: Det kommer en uppdelning av människor. (Dom)
1/ Många skall börja söka sin tillflykt hos Herren
2/ Många skall bli kalla och bli fiender till Gud och hans folk

Är inte detta precis vad vi börjar att se nu i världen nu? Pandemin och dess konsekvenser har orsakat en skiljelinje mellan människor. Vi ser tydligt en iskyla som breder ut sig och hjärtan kallnar hos Guds folk. De kommer att så småningom drivas till en världskyrka av en andemakt.

Men de som söker sin tillflykt i Herrens varma kärlek skall få all kraft och visdom de behöver. De skall fortsätta rakt fram och tjäna Herren och hans evangelium. Dessa kommer att ta sig an människor i nöd hos dem kommer bara kärleken att öka.

Vi som dagligen håller på att lägga ut profetiska nyheter från hela världen kan se en tydlig sak ske nu: En andemakt håller på att bakom all politik driva världen emot Judarna och Den sanna kvarlevan av Guds folk. Mitt budskap här idag gäller de små som vill följa lammet vart det än går. (Upp 14:4) De som förstår att Vilddjuret skräms med sina lagar och förordningar för att försöka göra oss modfällda.

Upp 13:4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

Upp 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.”

Jag hade ju själv en stark profetisk dröm som var väldigt snarlik kvinnans dröm nästan samtidigt 2009. Där såg jag ett fruktansvärt vilddjur och den drömmen jag hade 2009 är väldigt lik den dröm Kvinnan hade 2009.

Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras. (2 Kor 13:1)
Nu natten till den 2:a december 2021 hade jag väldigt svårt att sova så jag låg och bad och tänkte på allt Herren uppenbarat för mig profetiskt. Jag har ju till och med drömt om tvångsvaccineringar redan innan det fanns något vaccin mot Covid. I den drömmen byggde Gud en väg undan prövningarna som skulle komma.

Men i den drömmen 2009 sa Herren: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd. Med andra ord en dom mellan de som drivs av Anden och de som drivas av Köttet.

Alla som inte hade Guds ande drogs till Vilddjuret och alla hade bara ett “Yttre Sken” De blev fiender till dem som vandrade i ljuset! Jag låg alltså i natt och bad för Guds folk i Sverige. Jag kände mig bedrövad i min ande och ropade till Gud inom mig – Jag sa: Om du Gud inte är med ditt folk nu kommer vi inte att klara oss.

Hur skall det gå med våra anställningar och vår ekonomi vänner och familj? Kan vi tvingas att leva utanför samhället? Tala till oss Herre bad jag! När jag vaknade ringde ett bibelställe inom mig! Gud hade talat! Han har redan berett allting vi behöver genom sin Son Jesus Kristus. Det är alltså vårt behov en stark uppenbarelse om Jesus Kristus.

Texten som ringde inom mig var från Josua bok.

Jos 1:7 Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning (Heb: Torah) som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha framgång (Heb: Sakal) vart du än går. 8 Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid (Heb: Shamar) och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig (Heb: Tsalach) och då skall du ha framgång. (Heb: Sakal) 9 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN din Gud, är med dig vart än du går.

Lampan = Instruktion – Ljuset från lampan = Andens uppenbarelse och vittnesbörd om Jesus Kristus

Att vandra så att vi vaktar på det är alltså Agapekärlek (V 8)

Det som skall hjälpa Guds folk i den sista tiden är alltså Ordet och Anden.
Joh 14:15 Om ni älskar (Agape) mig, håller ni fast (Vakta och Följa) vid mina bud. 16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Enligt Josua 1:9 så skall alltså vandringen i Anden i Guds kärlek kasta ut fruktan och feghet och anklagelse från våra hjärtan. Anden skall också göra oss helt övertygade att Guds närvaro är med oss. Med andra ord vi vandrar i tro utan täckelse och detta tog jag upp i min senaste predikan Guds Hemlighet.

Så om vi nu vandrar under lampans sken i Agapekärlek. Kommer Gud att vara med oss med sin närvaro för att strida för oss och inte emot oss. Detta kommer naturligtvis att leda till segrar till och med när det ser totalt omöjligt ut. Herren sa till oss en gång! Nu vill jag lära er att ingen människa kan stoppa de planer jag har för er!
Om vi alltså vandrar under lampans sken som Herren visade i drömmen är det 2 Hebreiska ord som vi skall få uppleva:
1/ Tsalach – Josua 1:8
2/ Sakal – Josua 1:7 + 8

Vad betyder Tsalach? Det betyder Andens styrkande effekt på en person. Det har även innebörden att hinder och problem framför dig jämnas med marken genom att de bryts ner. Så när Gud vill leda dig att göra någonting som han vill att du skall göra kan inget stå emot. Du kan se detta när Gud ville Josua skulle inta Jeriko det var omöjligt för människor.

Så har vi då nästa sak som Anden skall göra i ditt liv om du vandrar under lampans sken. Du skall då ha framgång (Sakal) Det innebär att du kommer att handla vist och få förmågan att ta rätta beslut när du är tvungen till det. Det är starkt knutet till urskiljning för du kommer att få förmågan att kunna se slutet av en väg.

Tsalach och Sakal kommer att leda till att Anden upphöjer Jesus Kristus på tronen i ditt liv. Det kommer också att innebära att Gud uppfyller alla löften han har givit i Jesus Kristus.

1 Kung 2:1 Då tiden närmade sig att David skulle dö, befallde han sin son Salomo och sade: 2 “Jag lämnar nu denna världen. Var stark och visa dig som en man. 3 Håll fast vid vad HERREN, din Gud, befallt dig, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och föreskrifter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag. Då får du framgång (Heb: Sakal) i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig, 4 så att HERREN kan uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: Om dina barn ger akt på sin väg, så att de vandrar inför mig i trohet av hela sitt hjärta och av hela sin själ, då skall det aldrig saknas en ättling till dig på Israels tron.

Apg 4:23 Sedan de hade blivit frigivna, gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. 24 När de hörde det, ropade de endräktigt till Gud och bad: “Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem, 25 du har sagt genom den helige Ande, som talade genom vår fader David, din tjänare: Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? 26 Jordens kungar träder upp, och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans Smorde. 27 Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar, 28 för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. 29 Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, 30 genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” 31 När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.