ADAM OCH EVA ÄR FÖREBILDER PÅ KRISTUS OCH FÖRSAMLINGEN

Rom 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. 13 Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. 14 Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma.

1 Kor 15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. (Själ) Den siste Adam blev en livgivande ande. 46 Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. 47 Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. 48 Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. 49 Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild. 50 Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

Eva är också en förebild på församlingen (Ef 5) Vad församlingen nu har fått är Anden som en förlovningsring eller pant (Ef 1:13-14) på den stora händelsen lammets bröllop (1 Kor 15:45-52)(Matt 22) Vår brudgum har berett oss kläder till bröllopet (Upp 7)

Upp 19:6 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: “Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. 7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet. 9 Och ängeln sade till mig: “Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: “Dessa Guds ord är sanna.

Nu är det så här att vår rättfärdighet kommer ifrån och är en person. Förlåten i Templet var också av Linne. Bara en enda person har gått den väg Gud krävde och vann åt oss en evig rättfärdighet nämligen Jesus Kristus “Den siste Adam”. Adam var alltså bara en förebild på honom som skulle komma Jesus Kristus “Den siste Adam”


1/ Den första Adam vände sig från sin Fader i Eden – Den siste Adam vände sig till sin Fader i Getsemane.
2/ Den förste Adam var naken med skam i Eden – Den siste Adam var avklädd och bar vår skam på ett Kors.
3/ Den första Adams synd gav oss törne – Den siste Adam bar en törnekrona för oss
4/ Den förste Adam ville bli Gud – Den siste Adam var Gud och lade ner sin vilja för oss
5/ Den förste Adam syndade vid ett träd – Den siste Adam bar synden på Korset
6/ Den förste Adam dog som en syndare – Den siste Adam dog för syndare
7/ Den förste Adam förlorade livets träd – Den siste Adam är livets träd
8/ Den förste Adam var huvudet över gamla skapelsen – Den siste Adam är huvudet för den nya skapelsen.
9/ Den förste Adam var skapad till Guda avbild – Den siste Adam är Guds avbild
10/ Den förste Adam skulle regera över jorden – Den siste Adam skall regera över den nya jorden för evigt.
11/ Den förste Adam var den första brudgummen – Den siste Adam skall är brudgummen som skall få sin brud för evig tid.
12/ Den förste Adam fick en hjälpande partner vid sin sida – Den siste Adam skapar församlingen tagen från honom själv.
13/ Den förste Adam kom i djup sömn för att producera Eva – Den sista Adam dödades för att producera församlingen.
14/ Den första Adam blev en levade själ – Den siste Adam blev en livgivande Ande.
15/ Den första Adams sida öppnades – Den siste Adams sida genomborrades
16/ Eva togs ut ur Adam – Församlingen togs ut ur den siste Adam
17/ Adam och Eva blev ett kött – Den sista Adam och församlingen skall bli ett i Anden

För mig blev det här en sådan stark upplevelse att jag somnade med den och vaknade med den. Allting vi läser i GT med början i skapelsen avslutas alltså av Jesus Kristus på Korset. På korset får mänskligheten ett slut och en ny början. När Jesus Kristus uppstår från de döda kan han nu genom korsets verk föda oss på nytt och ge oss en ny början.

Jesus Kristus ger oss nu Anden som är livet själv och vår ande blir levande och vi får ljus som kan lysa upp vår själ inifrån och ut. Vi blir alltså nya skapelser i Jesus Kristus vi blir tempel för Anden.

1 Kor 3:16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
1 Kor 6:19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , . Bookmark the permalink.