Vetenskapen och Skaparen

Visste du att vetenskapen har kommit fram till att det måste finnas 5 saker som styr universum:
1/ Tid
2/ Händelse
3/ Kraft
4/ Rymd
5/ Materia

I New Age tror man inte att Gud är en person utan en kraft och att den finns i allt. De tror på evolutionen och då kan man ju ställa dem en enkel fråga vilken kraft står bakom den då? Det konstiga är att man tror hela tiden att vi skall gå framåt i utvecklingen hur kan vi veta det? Ser du att Gud nästan ropar till vetenskapen att han finns och människan kan ändå inte se honom. Alla de här 5 sakerna vi räknat upp finns faktiskt med när Gud skapade världen.

1 Mos 1:1 I begynnelsen (1 Tid) skapade (2 Händelse) Gud (3 Kraft) himmel (4 Rymd) och jord (5 Materia) – Gud är Elohim på hebreiska vilket är plural.

Pandemin har skakat om Världen! På profana sidor ser jag att frågorna börjar mer handla om livsfrågor: Vad är meningen med allting? Till och med en barndomsvän hörde av sig via nätet och började undra vad som egentligen sker i världen? Människor har ångest det är tidstecken! Jag tror vi har en jättechans nu att komma med Evangeliet. Om inte vi ger dem svaret kommer de snabbt dras in i New Age fantasiernas värld. Om inte vi ger dem sanningen vem skall då göra det? Det är bara genom tron som vi kan förstå att Gud skapade världen står det.

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. 3 Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

1 Kor 1:21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.

En sak som vi precis nyss satt här och bad över var alla dessa människor som föraktar sig själva. Som inte själva orkar höja sin blick de som verkligen behöver se varför vi skapades. Vetenskapen säger att du nu är värd ca 30 kronor totalt – Gud säger att inför honom är Jesus Kristus som bor i dig ett sådant värde att det inte ens går att mätas.

Gud skapade dig för att du skall tillhöra honom och tillbringa evigheten tillsammans med honom. Den evigheten verkar inte vara så långt borta nu det verkar som ändens tid kommit över oss.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona (Apokatallasso) allt med sig, sedan han skapat frid (Eirene) i kraft av blodet på hans kors frid genom honom både på jorden och i himlen.

I det ljuset är du underbart skapad inte för att imponera på människor men inför Gud är du det hur du än ser ut. Läs det här min vän det är en hälsning till dig direkt från Herren.

Psa 139:11 Om jag säger: “Må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig”, 12 så är inte mörkret mörkt för dig, natten skall lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. 13 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. 14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. 15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. 16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. 17 Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.