Guds verk i oss leder till Guds verk för oss

Ordet lag på hebreiska är TORAH eller instruktion eller lära. Vi kan alltså läsa bibeln och predika ur den bara som instruktion eller information för att skapa en kristen kultur som på ytan ser bra ut men är död på insidan.

Upp 3:1 Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. 2 Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud.

Vakna upp! Vad skall väckas? anden i människan naturligtvis! Av vem? Av Anden det är väckelse det är pånyttfödelse vi behöver. Gärningar fanns det ,en kristen kultur fanns det, men inget liv i Anden. Köttet har tagit över Andens liv men församlingen fortsatte som vanligt.

Du har namnet om dig att du lever säger Herren. Andra köttsliga sa det om församlingen? Varför flyttade folk till Knutby tror ni? Jo de hade namnet om sig att det hände grejer där. Men vi vet att köttet tagit över där för länge sedan. Knutby hämtade all inspiration från Livets Ord det borde också få oss att tänka till lite. Det kan bara vara två saker som styr en församling antingen är det Kött eller också är det Ande.

På Pingstdagen predikades Anden mot Köttet så att säga!
Köttet är alltid intresserad av gärningar vi skall göra. Köttet är Jag centrerad! Anden vill alltid få oss att förvandla vårt sinne enligt skriften. Anden är Kristuscentrerad!

Apg 2:37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad skall vi göra?” 38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

1/ Vad skall vi göra? (Jag – Centrerat)
2/ Omvända er och tänk annorlunda (Vad som har skett i Kristus)
3/ Då skall ni få Anden eller leva i den överflödande Nåden (Nya Identiteter)

Om köttet får ta över en församling faller den ur nåden och det yttre skenet tar över. En sådan församling vill alltid höra vad Jaget skall göra. Den församlingen kommer att öppna sig för alla förslag av organisation och struktur som skapat kristna kulturer på andra ställen och lyckats. Det som drar mycket folk och som ögat vill se driver alltid Köttet framåt.

Det är särskilt två koncept man tagit efter och kopierat från USA nämligen Rick Warren och Bill Hybels och ett stort nu från Australien nämligen Hillsong. En natt talade Herren med mig i en dröm och visade vad som händer i Kristenheten. Striden kommer som alltid att stå mellan de som är födda efter Anden eller de som är födda efter Köttet (Gal 4)

Joh 3:1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: “Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom.”


Vi kan alltså läsa vår bibel och tro på Gud och förstå att Jesus kan göra under och tecken utan att vara född på nytt och låta honom bli Kung över våra liv. Köttet är alltså mer intresserad av vad Jesus kan göra än att lära känna honom som Kung och Herren. Det här är exakt vad Satan är ute efter idag också falska ”under och tecken” i “jesu namn” skall få oss övertygade att Gud är med oss.

Guldstoft
Änglafjädrar
Diamanter som faller i mötena
Lagningar som byts ut mot Guldplomber i munnen
Ben som växer ut igen
Upplevelser som gör att jag svävar fritt i luften
Skrattupplevelser och skakningar
Falska profetior som mer liknar spådom
Utdrivning av olika andemakter
Denna falska undervisning om Andlig Krigföring (Territoriella andemakter)

Då måste vi ställa oss frågan vilken Gud är med oss?
Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Ser vi faran? Mitt i vår församling sker det ”under och tecken” så Gud måste ju vara med oss. Vi måste förstå att även det som ser ut att vara så karismatiskt kan vara lagiskt. Den attacken som kommer till Korint från Satan var ju lagiskhet och byggt på information. Inget bygger ju på mer information än Trosrörelsens evangelium från Kenneth Hagin. Från exakt samma källa kommer Betel Church, Bill Johnsons egen slogan är ju denna bibelvers.

Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

Guds väg är alltid att föda oss på nytt så att hans Ande kan få ge liv och inspiration åt din ande. Ifrån din ande går Andens inspiration vidare genom vårt samvete för att försöka vinna vår själ. Det är alltså inifrån och ut som vår själ skall vinnas för att Jesus Kristus skall bli Herre över mitt liv. Då fungerar vi alltså precis som Gud tänkt från början så detta är vad bibeln kallar för helande.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24 Trofast (Pistos) är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. (I oss och genom oss)

1/ Fridens Gud skall helga oss.
2/ Tro eller Trofast är han som kallat er han skall utföra sitt verk i oss.

Paulus och beskriver ordet Frid som kommer av en rot på grekiska: EIRO som betyder att delar kommer samman till en enhet. Gud skall alltså genom Nåden skänka av sin Tro för att skapa Frid så att vi blir hela människor som vandrar tillsammans med Herren utan täckelse så att vi kan se hans härlighet. Detta är alltså det verk Gud utför i oss i Kristus Jesus genom den tro som han skänker oss genom nåden.
1/ din ande
2/ din själ
3/ din kropp

Vet du vad det innebär att Gud utför det här verket i oss genom sin Tro och Trofasthet? Det innebär alltså att Guds väg leder oss in i gärningar som redan är fullbordade i Kristus från världens begynnelse.

Guds väg leder oss alltså in i Guds vila (Sabbat)
Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Eller så kan detta betyda att Gud först har utfört ett verk i oss för att sedan låta oss vandra in i dessa gärningar Gud redan berett för oss i Kristus Jesus. Om vi nu vandrar på Guds väg blir vi alltså hela människor vilket var Guds verk i oss (1 Tess 5:23) Men inte nog med det om Gud får göra sitt verk i oss får vi vandra in i Guds verk för oss (Ef 2:10)

Det här stämmer till 100 % in på mitt förra studie: Får jag se dina gärningar?

Jak 2:26 Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.

Gud börjar alltså sitt verk eller gärning i våra döda kroppar genom att ge oss liv genom att skänka oss av sin Tro eller Trofasthet. 1989 satt jag i djupt mörker när Herren talade sitt ord rakt in i mitt liv: Janne gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Dessa ord gick rakt in i min ande och väckte något där jag aldrig förut haft. Jag fick en tro av Gud själv han startade sitt verk i mig! Det var så märkligt med hans röst kom jag ihåg. Den innehöll just de 2 ingredienser en sann tro måste innehålla (Gk: Pistis)
1/ En stark överbevisning
2/ En stark känsla av trofasthet och tillit

Jag började alltså att vandra på sanningens väg det är Guds väg precis den jag beskrivit som vi repeterar igen.

Guds väg är alltid att föda oss på nytt så att hans Ande kan få ge liv och inspiration åt din ande. Ifrån din ande går Andens inspiration vidare genom vårt samvete för att försöka vinna vår själ. Det är alltså inifrån och ut som vår själ skall vinnas för att Jesus Kristus skall bli Herre över mitt liv.

Då fungerar vi alltså precis som Gud tänkt från början så detta är vad bibeln kallar för helande. Sedan fortsatte alltså Gud verket och jag kom till Linneahuset den 9 Nov 1989. Där hade jag en del upplevelser med Herren särskilt om nätterna när allt var tyst. Det hände att han talade bibelord som jag fick gå upp och slå upp. Ibland kom det starka tankar fulla av frid och kärlek när han talade om min framtid.

1/ Han talade om att jag var så trasig och han ville hela och läka mig
2/ Han talade om att han kallat mig till att undervisa och varna Guds folk
Exakt alltså enligt det mönster vi redan tittat på redan Gud är intresserad av att du blir botad och upprättad innan gärningarna allt är hans verk i oss.

Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Eller så kan detta betyda att Gud först har utfört ett verk i oss för att sedan låta oss vandra in i dessa gärningar Gud redan berett för oss i Kristus Jesus. Om vi nu vandrar på Guds väg blir vi alltså hela människor vilket var Guds verk i oss (1 Tess 5:23) Men inte nog med det om Gud får göra sitt verk i oss får vi vandra in i Guds verk för oss (EF 2:10)

Nu idag 32 år senare kan jag se tillbaka på Herrens Trofasthet – Det blev exakt som han sa det skulle bli med mitt liv. En sak har jag lärt mig med åren är att bli upprättad ock botad innebär att Gud tillåter oss gå genom mycket smärta.

Han sa till mig en natt 1990 i en bibelvers:
Jes 43:1 Men nu, så säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. 2 Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.

Jakob blev Israel vid Peniel namnbyte innebär byte av karaktär i bibeln. Du skall gå igenom Vatten – Du skall gå igenom Eld står det i Hebreiskan. Det innebär att Jakobsnaturen (Köttet) skall förlora sin kraft. Israelsnaturen (Jesus Kristus) skall ta över. Detta är naturligtvis ett verk av korset och det kan innebära smärtsamma upplevelser och frustration. Men Gud vill inte ha din gamla natur att göra några gärningar. Vi skulle bara skryta och berömma oss av dem inför människor – Korset måste göra ett djupt verk i oss det är smärtsamt men nödvändigt och nyttigt.

Jes 48:17 Så säger HERREN, din återlösare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra.

Jesus har alltså köpt mig med sitt eget blod på Golgata. Han har återinsatt mig som en ny skapelse i Jesus Kristus. Anden leder nu mig på den väg jag skall vandra och den vägen är inför hans ansikte igen precis som han har tänkt från begynnelsen.

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.