Får jag se dina gärningar?

Martin Luther tyckte att Jakobs brev inte hörde hemma i bibeln. Vet ni varför? Jo han tyckte att den gick emot den nåd som han nyss upptäckt. Men naturligtvis hade han fel!

Jak 2:14 Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon?

Detta är verser perfekta för Åklagaren att använda emot dig för att tysta din frimodighet och göra dig modlös. Detta leder naturligtvis till en väg som innebär slaveri och misslyckanden för mig om jag inte förstår dem rätt. Det är sanningen som sätter dig fri det är lögnen som binder dig. Vi kan nämligen läsa bibeln med vårt förstånd eller så kan vi låta Anden förklara ordet för mig.

Den som läser bibeln med köttet kommer att se sina gärningar som ett belöningssystem. Hur många är det inte som läser denna bibelvers i Jakob 2:14 som ett slags Guds belöningssystem. (Lagen) Men om det nu vore så skulle ju Guds nåd förlora sin innebörd helt och hållet.

Satan är ute efter att fånga församlingen i olika teologiska system som innebär att vi kommer ur Guds nåd. Automatiskt när vi faller ur Guds Nåd kommer nämligen bördorna in att jag måste prestera en viss mängd av andlighet för att duga inför människor och inför Gud.

Istället måste det vara Anden som skall inspirera mig till de gärningar jag gör. Gång på gång behöver vi förnyas i Anden för att hålla oss kvar i Jesus Kristus och i hans Nåd. Men det måste ha börjat i Tro för att kunna fortsätta i Tro. Nu skall vi se här att saker och ting kan ske på vägen genom både människor och djävulen trots att du fått en sann tro.

Men det är denna uppriktiga överlåtande tro som gör att vi kan möta prövningarna och gå till Gud med dem.

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.

Det vill säga Simon följer nu Jesus Kristus för en egen belöning. När han vänder om blir han Petrus på Klippan. Då skall han styrka andra i tron! Det innebär att en ledare som inte själv är prövad kan inte styrka andra. Du kan inte stå och predika att det måste bäras kors om du inte själv gått före och burit ett själv. Många har fallit i denna fälla för det är självupphöjelse och “Hyckleri” = “Stocken i Ögat”

2 Tim 1:5 Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunice och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. 6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. 7 Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. 9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet

Att vi kan komma in i en församling och ta in ett belöningssystem visar ju Galaterna. De började alltså i Anden (Nåden) nu kom de in i Köttet (Belöningssystemet) De hade fallit ur Nåden (Anden)(Gal 4:5) Vad är församlingens mål? Gärningar eller Frukt? (Joh 15:5 Gal 5:22-23)

Jakobs teologi ser på ytan ut som motsatsen till Paulus teologi.
Rom 11:6 Men om det var av nåd, så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Så hur är det nu? Är det gärningar eller är det tro? Det Jakob vill få oss att förstå är att ett beslut måste göras när vi kommer fram till vår frälsning. Han använder två exempel som gjorde valet att tro på Gud grunden för deras rättfärdighet en gång för alla.

Jakob börjar med att säga att till och med demonerna tror på Gud (Jak 2:19) Så den andliga sfären har alltså en teologi som är rätt: De vet att Jesus Kristus är Kungen! Men de är redan dömda till en evig separering från honom det är inte vi. Vi måste fortsätta i nåden det vill säga att tro att Jesus Kristus redan har förlåtit alla mina synder.

Jakob säger inte: En frälsning utan gärningar är död!
Jakob säger: Tro utan gärningar är död!

Det Jakob vill ha fram med sin teologi är att vi måste göra ett beslut genom vår tro om vi verkligen förstår vem Jesus Kristus är. Om jag förstår vem han är kommer jag att underordna mig honom automatiskt. Nu skall ni få se vad det är för gärningar Jakob menar. Det är samma gärningar som Paulus menar:
Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst.

Det stämmer helt överens med vad Jesus sa:
Joh 6:28 De frågade honom: “Vad skall vi göra för att utföra Guds gärningar?” 29 Jesus svarade: “Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt.”

Tro (Pistis) betyder nämligen 2 saker på grekiska: Trofasthet + Överbevisning! Guds gärning i oss är alltså både överbevisning och trofasthet (Kärlek) mot den (Och dem) han har sänt (Messias och de som är ett med honom)

Det är precis av samma anledning Johannes säger att den som tror på Jesus Kristus kan omöjligt hata en broder. Den sanna tron är alltså inspirerad av Anden (Genom Kärlek) för de gärningar som Jesus Kristus utför genom oss. (1 Joh 4) All annan Kristendom är “Fejk” och Missrepresenterar Herrens Namn ( = Den han verkligen är)

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Jakob presenterar Abraham som får sin tro fullkomnad! Överbevisningen ledde fram till ett Altare där han offrade Isak i total Trofasthet mot Gud. Med andra ord tron verkade progressivt och växte i Abrahams liv till trofasthet (Frukt-Kärlek) Abraham hade gjort mycket gärningar i sitt liv men Jakob beskriver bara en enda händelse och beslut: Att vara villig att offra Isak gjorde inte Abraham rättfärdig det var han redan innan.

Jakob citerade från 1 Mos 15

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.” 2 Men Abram sade: “Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus.” 3 Abram sade vidare: “Se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig.” 4 Men HERRENS ord kom till honom: “Denne skall inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp skall bli din arvinge.” 5 Sedan förde han honom ut och sade: “Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem”, och han sade till honom: “Så skall din avkomma bli.” 6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Herren sa:
Jag är din belöning eller ditt värde!
Jag är ditt försvar!
Herren gav Abraham ett löfte!
Abraham trodde på löftet!

Tron på Herren är det som räknas oss till rättfärdighet! Tron på att Gud har makt att uppfylla dessa löftena! Lägg märke till att Abraham här konstaterar att Gud inte gett honom någon arvinge till sitt hus.

Det här är djupt men det är världens tankesätt eller den synd som bor i oss alla: Syndens Lön är Döden! (Belöningssystemet) Ett hus och en son var det som räknades som värde på Abrahams tid. Son betyder på Hebreiska: “Uppbyggare av ett familjenamn”

Det ord som bibeln väljer här när det gäller tron är Aman vilket betyder: Att bygga på! Det var ju nämligen Guds Son (Uppbyggaren) som uppenbarade sig för Abraham. Detta ger oss hopp eller hur? Abraham var inte moralisk perfekt under hans vandring med Herren till offrandet av Isak på Moria berg.

Herren är alltså bara intresserad av en enda sak nämligen: Tro på Mig! Tron började alltså långt innan han offrade Isak på Moria berg. Det är nämligen hit alla löften och all tro måste leda oss till korset och Golgata. Guds Son måste ta över inte vår Son! Det är alltså Andligt liv vi talar om nu!

Gal 5:24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse.

Nu kommer något chockerande för en Jude! Han nämner en kvinna som var prostituerad vid namn Rahab. Hon gör ett beslut angående tron hon var en hedning men valde att tro. Detta var alltså före Golgata kors som hennes tro räknades som rättfärdighet. Så ursprung och tidigare moraliskt liv tog Gud alltså inte hänsyn till när han dömer henne rättfärdig.

Jak 2:25 Blev inte skökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar, när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? 26 Liksom kroppen utan ande (Liv) är död, så är tron utan gärningar död.

Det står liknande om Sardis i uppenbarelseboken!
Upp 3:1 Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. 2 Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. 3 Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.

Andens inspiration och Liv är alltså den sanna tron som skall leda oss till gärningar. Det är tydligt att det yttre tagit över det inre! Köttet har tagit över och driver församlingen i ett belöningssystem. De gjorde säkert massor av gärningar men det var inte Anden som inspirerade dem till att göra dessa döda gärningar. Som ni vet så är de gärningar “Jag gör” (Köttet) alltid intresserad av att ha lön eller berömmelse för dem. Därför kan det se ut som om en församling har en väldig nitälskan för Jesus men det kan vara fel drivkraft. Detta fenomen kan vi även se hos dem som säger “Herre Herre” i Matt 7 – Herren kallar dem för “Laglösa” vilket är den totala motsatsen till “Trofasta”

Vad är det som händer när vi börjar att tro sa vi?
Joh 6:28 De frågade honom: “Vad skall vi göra för att utföra Guds gärningar?” 29 Jesus svarade: “Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt.”

Eftersom det är på detta sättet innebär det att Herren kan använda precis vem han vill helt oberoende av människors visdom kraft eller kunskap. Det var alltså Gud som inspirerade Rahab! Vad Rahab gjorde genom tron var att hon öppnade en dörr för dem Gud hade sänt!

Vad som hände mig när jag blev frälst var att Guds inspiration kom till mig precis som till Abraham. Janne: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Jag reste på mig direkt och gick i den riktning Herren hade talat! Vem hade startat tron i mig? Det hade Herren själv gjort!

När jag sedan kom till Linneahuset i Göteborg på rehabilitering fick jag bekräftelse på denna undervisning. Jag fick en profetia som sa: Mitt Älskade barn Abraham räknades som rättfärdig för han trodde Herren sin Gud. Vart kom min rättfärdighet ifrån? Det kom genom ett beslut därför att Herren utförde sin gärning i mig att tro! Så måste det starta och så måste det även fullkomnas! Tron som Gud startar i dig leder alltid till Korset och Golgata! (Gal 5:24-26 + Gal 6:14-15) Tron Gud startar i oss leder oss alltid in i löfteslandet om vi lyder. Det är alltså in i vilan från egna mina gärningar (Heb 4)

Det Jakob försöker att säga oss är följande. Vi kan läsa vår bibel och få en huvudkunskap om Gud men det behöver inte betyda att vi har fått en tro som Gud själv startat på insidan. Den tron som Gud själv startar är hans gärning och den tron innebär liv och en inspiration vi inte hade innan. Den levande tron innebär alltså att vi överlåter oss till Andens liv och följer den nya inre inspirationen. Det innebär att Jesus Kristus nu tar över och bygger och gör gärningarna och vi slutar att bygga och göra gärningar.

Vad händer efter det att Abraham offrat Isak på Moria berg? Det börjar att bli liv i andra människor i hans familj! Den tro som Abraham nu fått kunde sprida sig till och påverka andra människor.

Gal 4:19 Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er

1 Mos 22:15 HERRENS ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: 16 “Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, 17 skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. 18 I din avkomma (Säd) skall alla jordens folk bli välsignade (Inympade) därför att du lyssnade till min röst.” 19 Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare, och de bröt upp och gick tillsammans till Beer-Sheba. Och Abraham bodde i Beer-Sheba. 20 Sedan berättade man för Abraham och sade: Också Milka har fött barn åt din bror Nahor:

Men hur kan Jesus Kristus komma in i oss och leva genom oss? Jo genom att väcka vår ande från de döda så att säga kan han genom Anden leva sitt liv i oss. Att våga släppa taget om din framtid och låta Anden föra oss dit Jesus Kristus vill det är den tron som för med sig gärningarna. Men vi måste ta ett överlåtelsebeslut och börja vandra efter Anden och inte efter belöningssystemet (Köttet – Världen)

Du kan inte ta emot Jesus Kristus och sedan välja din egen väg det är inte den tron Jakob talar om. Om vi väljer Jesus genom Tron kommer hans väg att ta över min väg. Det är inte så att kristendom får bli en packe moraliska lagar jag studerar mig till. Sann Kristen tro handlar om Andens inspiration där Jesus för mig till Golgata – För att han skall kunna leva detta liv genom dig!

Jag vill påstå att det finns idag karismatiska belöningssystem som missbrukar Herrens namn! Där en falsk andemakt kommit in och ersatt Guds Andes gärningar!

Mat 7:1 Döm inte, så blir ni inte dömda. 2 Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. 3 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? 4 Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? 5 Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. 6 Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. (De hatar sina bröder)

Hundar och Svin är här tydligen en bild av dem som har en falsk kristendom men inte har gärningar i kärlek. Hundar och Svin har ett belöningssystem i sitt tankesätt (Öga) Hundar och Svin är “hycklare” i allt de gör och allt de säger är drivet av belöningssystemet. De kan omöjligt älska en broder eller syster från ett rent hjärta: De vill gå i vinst klättra högre upp på pyramiden genom att använda människor och bygga upp ett hus eller församling. (Detta visade Herren mig i en dröm för länge sedan)

I ändens tid skall det alltså komma in en teologi med ett belöningssystem. Det kommer att se väldigt andligt ut på ytan men det strömmar inte ut från hjärtan med sann tro och sann kärlek. Satan kommer att fånga församlingar in i ett falskt karismatiskt belöningssystem som handlar om nådegåvor! Jag kan inte låta bli att tänka på NAR och Betel Church! (Bill Johnson)

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa

Med andra ord här kallar Herren dem själva för “De Laglösa” det är exakt motsatsen till Kärleken. Här ser vi alltså “Hundarna och Svinen” de träder in på den “breda vägen” = Belöningssystemet = de går ut i Världen! (Kosmos)

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , . Bookmark the permalink.