Rom 5 Jesus i vårt ställe

Rom 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Adam var inte född av en människa han var född i Gud avbild (1 Mos 2:27) Men han var mänsklighetens representant. Han var som en ambassadör som tog beslut för mänskligheten. När Adam valde olydnaden mot Gud (1 Mos 2:16-17)(1 Mos 3:6)  kastades hela mänskligheten in i synden

Då överträdde vi alla Guds bud men något mer hände ett mörker kom över var och en av oss som håller människan fast och ger oss en syndaskuld som vi aldrig kan betala själva. Denna synd håller oss fast i ett järngrepp från den stund då vi föds ända tills vi dör.

Adam var olydig Gud bud som han hade fått direkt ifrån Gud. Gud gav Adam fria tyglar att äta av varje träd utom ett träd (1 Mos 2:16-17) Gud gav inte Adam frihet att välja utan att först klart förklara varför de skulle undvika att äta av det förbjudna trädet.

Därför att detta träd höll kunskapen om Gott och Ont i sig. Välsignelse och Förbannelse på en gång kan man säga. Innan syndafallet hade de ju endast upplevt och fått känna till Guds välsignelse. Adam var en representant för människan så resultatet av olydnaden drabbade oss alla.

Vi kan få uppleva både det goda och det onda men när vår tid är ute så dör vi. Vi lever vårt liv som i en fångenskap med fruktan för att död. Någonstans därinne har Gud i samvetet lagt in en fruktan för straff och död.

Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.

Det är Jesus Kristus som blev en ny representant för människosläktet den siste Adam. Det är bara om den 1:a Adam dör och inte räknas mer som vi kommer in i honom där skulden utplånas och fruktan försvinner mer och mer.

1 Kor 15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande. 46 Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. 47 Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen.

Jesus Kristus kom alltså som 100 % Människa och 100 % Gud
Han är människosonen för att föra oss till Gud (Medlare)
Han är Guds Enfödde Son för att föra Gud till oss (Medlare)

Han representerar alltså den som tror att han är den han säger sig vara inför fadern. Vad glad jag är att jag slipper stå där i mitt eget namn i klädd mina egna kläder den dagen för att representera mig själv.

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. 7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.

1 Pet 3:18 Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden.

Här ser vi att Jesus Kristus är medlaren mellan människan och Gud igen.
1/ Han trädde in i ditt och mitt ställe
2/ Han kan föra oss till Gud

Du kan inte och behöver inte längre komma i ditt eget namn du kommer i Jesu namn.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.