Jesus är Ljuset

Satan attackerar idag församlingen och oss på alla fronter det är inte världen som är hans huvudmål. Mörkret håller på att “Gadda” ihop sig mot Jesus och hans folk som känner och lever i ljuset.

Apg 4:25 du har sagt genom den helige Ande, som talade genom vår fader David, din tjänare: Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? 26 Jordens kungar träder upp, och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans Smorde.

Men Jesus har sagt att mörkret aldrig skall kunna övervinna ljuset. Inte heller skall mörkret kunna övervinna dem som är byggda på klippan. Så länge vi håller oss kvar på denna grund är vi på säker mark. Men han kommer att försöka då kommer det att visa sig att inte alla längre vill hålla fast vid sanningen.

Bibeln säger att Satan skall försöka få bort oss från den grunden genom falska under och tecken. Ordet som används är APOSTASIA som betyder: “En rörelse bort ifrån en fast grund” (2 Tess 2:3)

2 Tim 2:19 Guds fasta grund består (OFÖRÄNDERLIG) och har detta sigill: Herren känner (GINOSKO) de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten.

När vi går till Matteus 7 ser vi de som gör tvärtom.
1/ Ett folk som bygger på en grund som förändras (Sand)
2/ Ett folk som berömmer sig av falska under o tecken
3/ Ett folk som kommer i Jesu namn
4/ Jesus äger åt dem: Jag känner er inte (GINOSKO)

Det här är något vi skall lägga märke till för en Jesus som ständigt förändras och säger nya saker håller inte att bygga på. Detta visar att Herren aldrig har gett dem kunskap om vem han är. Det grekiska ordet GINOSKO här handlar om en kunskap som har med relation att göra. Det är en kunskap som på ett kraftigt sett berör oss och det gör kunskapen om Gud.
Vem är han?
Vad vill han?

När Gud vill ge oss en kunskap som inspirerar och berör oss hämtar han den inte som Mystiken säger att vi kan lära känna Gud utan ord. Nej vi kan säga att “Lagen och Profeterna” är som en Lampa och Ljuset eller Elden är vittnesbördet om Jesus Kristus. (Klippan vi står på)

Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. 3 Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.

Jesus som är Lagen och Profeternas (Lampans) ljus kommer nu till skriftens folk men deras ögon var förblindade. Han har även kommit för att uppenbara sig i olika kristna församlingar runt jorden men många är lika blinda som Judarna var.

Upp 3:17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Villfarelsen är alltid “Jag” – Centrerad. Men när Guds Ljus kommer är det bara Sonen i Centrum och ingen annan. När det sker får alltså Petrus se Ljuset från Lampan.
> Petrus bekänner då DU ÄR! (KLIPPAN = Frid och Säkerhet)
> Han säger då till Petrus: DU ÄR!

Paulus ger ljus över Jes 60:1-3
2 Kor 4:3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen (ÖGON) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet (LAMPAN) om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Evangelium vad är det egentligen? Det är Lagen och Profeternas vittnesbörd (LAMPAN) om Jesus Kristus (LJUSET). Nu är det så att Ljus och Eld är synonymt med varandra i skriften. Det Paulus säger i 2 Kor 4:3-6 är att Lampan (LAGEN OCH PROFETERNA) vittnar om vem Jesus Kristus verkligen är (LJUSET)

När Emmausvandrarna får Jesus Kristus uppenbarad från Lagen och Profeterna så brann det en eld eller ett ljus i deras hjärtan

Luk 24:27 Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.

Luk 24:31 Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. 32 Och de sade till varandra: “Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?”

Här ser vi alltså att Eld och Ljus är samma sak andligt talat så Jesus Kristus kom för att fullborda lagen och profeterna. När han gett sitt liv på Golgata ropade han: Det är fullbordat!

Luk 12:49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. 50 Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat.

Har vi förstått vad han verkligen talar om nu? Vad var det som skulle brinna? Vad var det som skulle lysa? (LAMPAN) Vart skulle det lysa eller brinna? (HJÄRTAN) Vem är Ljuset? (JESUS KRISTUS)

Jesu egna ord: Det hjärtat är fullt av det talar munnen! (Lk 6:43-45)

VI ÄR NU GUDS TEMPEL i ANDEN

När vi kommer in i templet eller tabernaklet vad är det första vi får se där? En Ljusstake som kastar sitt sken på ett bord med 12 genomborrade bröd. Vad står talet 12 för? Förbundets fullhet!

Vad är det som sker när vi blir födda på nytt genom Guds levande ord? Du kommer in någonstans och du får se något sa Jesus till Nikodemus. (Joh 3)
1/ Född på nytt genom Anden och Ordet (LAMPAN)
2/ Annars kan vi inte se eller förstå Guds Rike
3/ Annars kan vi inte komma in i Guds Rike

Guds Rike kommer inte så att ni kan se det med våra lekamliga ögon. Guds Rike kommer alltså inom er och det riket är hans rike av ljus eller eld.

Luk 16:16 Lagen och profeterna (LAMPAN) hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike (LJUSET) och var och en uppmanas enträget att komma in.

Johannes var en profet och en brinnande lampa sa Jesus (Joh 5:35) Han vittnade om Ljuset. Lampan skulle vittna om Ljuset!

Joh 5:37 Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett, 38 och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. 39 Ni forskar i Skrifterna (LAMPAN) därför att ni tror att ni har evigt liv (RÄTTFÄRDIGHET) i dem, och det är dessa som vittnar (MARTUREO) om mig. (LJUSET) 40 Men ni vill inte komma till mig (LJUSET) för att få liv. (RÄTTFÄRDIGHET)

Vittna = Ett solklart bevis som leder till en frikännande dom i en rättegång.
Rättfärdig = Frikänd ifrån Domen i en rättegång där Gud är domare.

Den som nu blir ett tempel för den Helige Ande han har alltså Tabernaklets förebilder levande i sitt hjärta. (1 Kor 3:16)
Lagen kom genom Mose (Joh 1:17)
Nåden och Sanningen genom Jesus Kristus (Joh 1:17)

Som sagt var vad är det första vi får se när vi kommer in i det heliga i Jesus Kristus som är vårt nya Tempel i Anden? Att komma in i Jesus Kristus måste vara exakt samma sak som att komma in i Guds Rike.

En Ljusstake av Guld som brinner här tänd av Elden från Altaret. Elden på Altaret måste Gud själv tända och den fick aldrig slockna. Bakom den yttre förlåten i tempel kommer vi in på den platsen som kallas för det heliga i templet.

Guldljusstaken symboliserar alltså Lagen och Profeterna som kastar sitt sken på 12 stycken genomborrade brödkakor. På hebreiska så heter de; Hans ansiktes bröd! Bara prästerna får äta av dessa bröd! Men nu har vi ju blivit präster i Anden så att säga så nu får vi rätt att äta och inspireras av dessa bröd.

Häng med nu i en profetisk uppenbarelse som leder till att Emmausvandrarna kommer till helig mark. Först vände de ryggen åt händelserna i Jerusalem kristendomen var misslyckad för dem nu var de på väg till sitt eget igen. (Lk 24:31)

Jesus Kristus börjar nu själv uppenbara för dem vad som var skrivet om honom (LJUSET) i Lagen och Profeterna (LAMPAN) Detta ledde fram till att de upplevde det som om det brann en eld eller ljus i deras hjärtan. Själva klimax på själva uppenbarelsen handlade om att Jesus Kristus lyfte ett bröd välsignade det och bröt det. Han hade ju redan förklarat det i sitt studie med dem Lampan skulle ju kasta sitt sken på “Hans Ansiktes Bröd”

Nu öppnades alltså deras sinnen nu förstod de skrifterna och vem Jesus Kristus verkligen var. Nu vände de ryggen åt sina egna hus och nu hade Jerusalem och Sions berg fått en helt ny innebörd för dem.

Jesus Kristus är på lagen och profeternas grund både Människosonen och Guds Son samtidigt. Han är 100 % Människa och 100 % Gud på en och samma gång och han kommer aldrig att förändras.

Vad händer nu då? De kommer tillbaka till Jerusalem igen och där träffar de andra som sett och upplevt samma sak. Där mitt ibland dem dyker nu Jesus upp och visar sina genomborrade händer och sida för dem.

Psa 22:17 Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, mina händer och fötter har de genomborrat.

Nu säger Jesus Kristus: Frid vare med er! (Lk 24:36)

Jesus Kristus säger: Frid vare med er! (LK 24:36)
Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. 28 Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. 29 Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett. 30 Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting.

Om vi tror att Satan och Jesus Kristus kämpar mot varandra och liksom kampen står och väger så blir ju det en väldig osäker framtid för oss. Mot Jesus Kristus som är vår Frid och ger oss sin Frid förmår han absolut ingenting. Det innebär förstås att vi vandrar i Ljuset som han är i Ljuset.

De som inte vandrar i Ljuset har inte den Friden utan den Friden som Världen ger. Om vi skall förstå det här med Friden bättre så kan vi kalla den för Fullhet. När jag blev frälst så sa Jesus gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Med andra ord det jag försökte söka och fylla mitt liv med i världen är en falsk frid.

När vi läser Ps 23 är Herren min Herde mig skall intet fattas. Där kan vi se att det finns 3 grundbehov som vi kan söka antingen hos Gud eller också i Världen.

1/ Säkerhet och Trygghet
2/ Kärlek och Omsorg och Beröring
3/ Glädje

Om vi inte lever i det ljuset som lampan ger i centrum av templet har vi alltså ingen frid eftersom han som är 100 % Människa och 100% Gud är vår Frid. Han som är medlaren mellan Människa och Gud på Sions Berg och det Nya Jerusalem (Heb 12)

Herren säger att han skall skaka sönder all annan säkerhet (Världens Frid) än det som befinner sig på den här grunden (Guds Frid)

Det finns en sång vi brukar sjunga ibland ”På dig min Gud förtröstar Jag”
Refräng:
Gud Du är alltid nära mig Ingen förändring finns hos Dig
Du är densamme igår och idag och i evighet
Du är min framtids säkra grund
Du som står fast vid Ditt förbund
Min klippa är Du allsmäktig Gud Jag ärar Dig

Den som inte har Guds Kärlek i sitt innersta han är istället fylld av Fruktan. Det går att på ytan genom psykologi trycka ner den här fruktan så att inte människor kan se den. Men bibeln säger att bara sanningen kan göra oss fria och det ljuset kommer inifrån. Det är bara i ljuset av Lagen och Profeterna som vi kan bli fria.

Den som i det ljuset väljer hörnstenen får uppleva Guds frid!

Den som väljer mörkret är i världen och börjar därför drivas av fruktan och osäkerhet! Han måste själv börja arrangera sin väg framåt. Den som förkastar hörnstenen måste därför manipulera sin omgivning med sitt eget ”Jag” i centrum. ”Jaget” eller ”Köttet” kommer alltid att sätta sin egen säkerhet (Falsk Frid) först i alla sammanhang.

Är det inte märkligt att samma sak som människans grundbehov är som hon söker är perverterat i världen.
1/ Säkerhet och Trygghet
2/ Kärlek och Omsorg och Beröring
3/ Glädje

Detta är alltså något som växer upp oss som börjar som en planta växer upp till ett träd som bär Andlig Frukt.

Gal 5:22  Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, – mm mm.

Den som vuxit upp och bär frukt kommer inte att manipulera sin omgivning för att söka sin egen säkerhet i alla lägen. Guds Frid är en gåva som vi får genom och den är inte vår utan Herrens Frid. Är inte det för underbart? Det är Herrens säkerhet vi får uppleva i våra tankar!

De här tre sakerna kan vi läsa om i Filipperbrevet
1/ Guds Frid skall bevara våra tankar i Kristus Jesus (Fil 4:7)
2/ Vår glädje skall vara i Herren (Fil 4:4)
3/ Gemenskap i Anden i Kärlek (Fil 2:1-2)

Uppdatering: När vi nu går till förklaringsberget så skulle ju lärjungarna där få se Guds Rike uppenbaras. (Luk 9:27-36) Mose och Elia (Lagen och profeterna) Vittnade om Jesu uttåg ur världen och detta Jerusalem.

Luk 9:34 Medan han talade, kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och lärjungarna blev förskräckta, när dessa trädde in i molnet. 35 Och ur molnet kom en röst: “Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom!” 36 Och när rösten ljöd, visade det sig att Jesus var ensam. Lärjungarna teg och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett.

Mat 17:9 På väg ner från berget befallde Jesus dem: “Tala inte om för någon vad ni har sett, förrän Människosonen har uppstått från de döda.”

Det var precis detta Emmausvandrarna var med om när Jesus fullbordat sitt verk uppenbarade han sig för dem genom lagen och profeterna (Lampan) Det började nu brinna och lysa i deras hjärtan: Jesus Kristus är det Ljuset eller Elden.

JESUS RÄDDADE MIG!

Jag kan frimodigt vittna om att Gud finns och igår räddade han mig . Han gjorde ett under igår vid klockan 12:00 som gör att jag kan sitta här idag. Jag hamnade nämligen på akuten igår morse! Gud har sagt till oss att när jag välsignar er så skall jag göra det på ett sånt sätt att ni kommer klart att förstå att det är jag er Herre som gör det. Nu har vi ju olika bilder av vad en välsignelse är. Min bild av vad en välsignelse är när Gud berör oss så att han på något sätt får uppmärksamheten och äran.

Nu skall jag berätta någonting mycket märkligt för er. Bara ett fåtal vet att jag blev plötsligt så väldigt dålig så jag trodde att jag skulle dö. Detta hände alltså på morgonen den 7/8 kanske vid 8 på förmiddagen då Elvor ringde 112. Ambulans till akuten på Östra Sjukhuset där de tog prover och röntgade mitt huvud.

När vaktmästaren körde min säng emot röntgenavdelningen upplevde jag plötsligt hur allting bara vände plötsligt. När de körde mig tillbaka igen till en viloplats på akuten kände jag mig helt normal igen. Av min egen tidsuppfattning låg jag och väntade på röntgen när allt vände Ca 12:00.
Elvor skickade ut upprop om förbön för mig och handlade lite saker i en affär plötsligt när hon går därifrån upplever hon en förvissning inom sig att Gud har gripit in. Genom att jämföra tiden på kvittot med upplevelsen förstår hon att det måste skett något vid ca 12.05

När klockan var 12 upplevde 2 vänner som brukar besöka Parousia Mission att de skulle gå ner på knäna och be för mig att Gud skulle gripa in. Så när Läkaren kommer för att titta till mig sitter jag upp på sängen och kollar i min mobil. Hon var så förvånad och tittar mig noga i ögonen och säger: Det gick snabbt tillbaka hur mår du? Jag fick senare åka hem till Elvor som nu förstod att Gud måste ha gripit in.

Själv kände jag mig precis som om jag varit vid dödsrikets kant och vänt tillbaka igen. Dagen innan hade jag tagit ett mannakorn där det stod:

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

På morgonen precis när det skedde satt jag framför datorn och läste ett bibelstycke när allting bara flöt ihop och det började tjuta i huvudet där jag upplevde ett stort tryck. Jag upplevde det som om jag höll på att förlora medvetandet och allting bara snurrade och lade mig snabbt i soffan. Nu efteråt så kommer jag aldrig så länge jag lever glömma den texten:

Psa 118:14 HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. 15 Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: ” HERRENS högra hand gör mäktiga ting. 16 HERRENS högra hand upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting.” 17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. 24 Detta är den dag som HERREN har gjort, låt oss på den jubla och vara glada! 25 O, HERRE, fräls! O, HERRE, låt allt lyckas väl!

Apg 14:19 Från Antiokia och Ikonium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. 20 Men när lärjungarna samlades omkring honom, reste han sig och gick in i staden. Nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. 21 De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia, 22 och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.

Detta kan många heliga vittna om som gått före oss Jesus Kristus är vår säkra frid och vår framtids säkra grund.

Tack alla älskade vänner som bad för mig under den tiden.
Med vänliga hälsningar Herrens Vittne: Janne Ohlin

JANNE OHLIN PAROUSIA MISSION GÖTEBORGThis entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.