Vi är skapade för att tjäna någon

Texten handlar egentligen om vem vi väljer att tjäna antingen Djävulen eller Herren. Det är en chockerande sanning men vi måste välja vem av dem vi följer. Ännu mer skakande är det när bibeln säger att en stor del av kristenheten tror att man följer Herren fast man inte gör det. Titta noga på bilden till videon nästan exakt som mina profetiska drömmar om tåget som kommer.

Hur kommer det sig att vi har fått en lära som säger att ”De Goda” skall genom ett ”Hemligt uppryckande” tas bort innan ”De Onda” tas bort? Så länge den här tidsåldern håller på kan människan antingen förklaras rättfärdig eller fälld i en rättegång av Gud. Att bli fälld i en himmelsk rättegång innebär automatiskt ett maktskifte över våra liv. Den rättfärdige gör alltså Guds vilja! Den orättfärdige fångas av Djävulen för att göra hans vilja.

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om (Förstår) sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Här ser vi att mitt i Guds Hus finns det motståndare till sanningen. (V 25) De har alltså problem med sitt sinne så att de inte kan förstå eller se sanningen. (V 25) En sådan människa är alltså drucken och i mörkret fångad och bunden och tjänar Djävulen. Vem är det som ytterst sett har gett Djävulen den makten att binda henne? Det är Guds domstol i himlen som förklarar något fritt eller bundet.

Då skall vi se på att Gud kommer att döma sitt eget hus innan han kommer för att sätta sina fötter på oljeberget (Sak 14)

Mat 22:9 Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på.10 Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster. 11 När kungen kom in för att se (THEAOMAI = En noga undersökning av) sina gäster, lade han märke till (EIDO = Klar bedömning) en man (En människa) som inte var klädd i bröllopskläder.12 Han sade till honom: Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg.13 Då sade kungen till tjänarna: Bind honom (Dom) till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret (Syndens konsekvens) här utanför! (Huset) Där skall man gråta och skära tänder.14 Ty många är kallade (Till Bröllopet) men få är utvalda. (Gk: Efter en noga undersökning av karaktären)

Innan bröllopet sker så skall Kungen noga undersöka sina gäster. Här använder Anden ordet Theáomai vilket ger oss betydelsen. Herren skall göra en noga undersökning av alla sina kallade gäster innan bröllopet. Många är alltså kallade till bröllopet men bara ett fåtal av alla dessa som står här kommer att bestå provet efter en noga undersökning av karaktären.

Kan vi se en sådan händelse i bibeln? En noga undersökning av karaktären hos alla i hela Guds Hus? Johannes kom fram till Herrens Dag i Anden och fick skriva till breven till församlingarna! Här ser du av brevet till Sardes att Gud kan bedöma det vi inte kan bedöma. Eller brevet till Laodicea de tyckte men Gud såg.

Hör och häpna men ur människors ögon skulle knappast Filadelfia fått godkänt men det var precis vad Gud gillade.

Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (Ex = Leda dig ut från) prövningens stund (Testet) som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Kungen som ser igenom alla våra masker och maskeradkostymer. På grekiska står det i liknelsen Matt 22:9-14 alltså att Kungen mycket noga skall se och bedöma hur det verkligen är ställt med våra hjärtan. Kungen bedömer nu genom sina ögon att en man inte har kläder och är naken. Det är tydligt av sammanhanget att mannen eller människan här symboliserar en grupp av människor i den stora kristenheten som bara äger ett ”yttre sken” av rättfärdighet.

Är det bibliskt att benämna en hel grupp som en? Det är exakt vad det ordet Echad betyder på det språk Jesus talade här nämligen hebreiska. Ja det kan du se genom att vi som är många är ett i Jesus Kristus.

Kungen som samtidigt är Gud och har all makt skall alltså på en bestämd tid. Noga analysera hela sitt hus med sitt ljus för att se hur står det till med våra hjärtan. Han skall då befalla ”Sina tjänare” att binda den här mannen eller gruppen.

När vi går till liknelsen om ogräset och vetet ser vi exakt samma sak ske. Det kommer en speciell tidpunkt som han kallar skördetiden då Kungen (GUD) säger till ”Sina Tjänare” att binda ”Ogräset i Knippor” för att brännas. Här får du veta att ”Tjänarna” är änglar och att skördetiden är tidens slut. (Matt 13)

Mat 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, (De Fallna) och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Här ser vi alltså en Kung och vi ser Djävulen eller Satan. Djävulen sår falska läror som växer upp i hjärtat och skapar oäkta kristna mitt i den stora kristenheten. När Kungen uttalar en dom som handlar om att bli bunden är det en fällande dom. En som blir bunden är fångad i djävulens snara så att han gör hans vilja och ägs av honom. Meningen med liknelsen om ogräset bland vetet är exakt den Jesus berättade i Matt 22:9-14. Strax före tidens slut skall han noga undersöka sitt hus och se in i hjärtat om det finns mörker eller ljus där.

När vi vet att 1 människa kan beskrivas som 1 grupp precis som i Kristi brud går vi till 2 Tess 2. Kan det vara så att Paulus menar samma sak här? Alltså precis som det hebreiska ordet Echad?

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Laglöshetens människa både person och grupp
Fördärvets son både person och grupp
Motståndaren ? Satan?

2 Tess 2:5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid (Kairos = Bestämd tid) kommer.

Han = Person + Grupp

2 Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

Det finns översättningar som klart tyder på att något först genom villoläror har såtts mitt bland kristenheten. Men nu på en bestämd tid Kairos skall komma ut från mitten av den stora kristenheten.

2 Tess 2:8 Sedan (Gk: Då) skall den laglöse (Både person + grupp) öppet träda fram. (Avslöjas) Men honom (Sing) kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem (Plural) som går förlorade, eftersom de (Plural) inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem (Plural) så att de (Plural) tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa (Plural) som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten

Satan och hans änglar skall är alltså Guds tjänare för att utföra domen över ogräset och de orättfärdiga och alla som lever i laglöshet. Vi måste förstå att det sker på en tidpunkt som kallas för Herrens Dag. Vi känner inte till när Herrens Dag startar den skall komma som en tjuv eller en katastrof (1 Tess 4 + 5)

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk (De laglösa) säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de (Laglösa) av undergång (Katastrofen) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de (Laglösa) slipper inte undan. 4 Men ni, (Bruden) bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni (Bruden) är alla ljusets barn och dagens barn. Vi (Bruden) tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss (Bruden) därför inte sova som de andra (De Laglösa) utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. (De Laglösa) 8 Men vi (Bruden) som hör dagen till, låt oss (Bruden) vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss (Bruden) till att drabbas av vredesdomen (Som de Laglösa) utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Det får räcka att fundera över den här gången men Gud kommer att vid en speciell tidpunkt Matt 22:9-14 Noga analysera och döma oss! Om vi befinner oss nakna kommer domen: Han uttalar “bind honom” eller “dem”! Vreden som kommer utförs av Satans fallna änglar.

Den kommer tydligen att drabba dem på Herrens Dag! Vad händer om Gud ser att vi är druckna och regerar med makt över de andra fåren? Hans Herre (Satan) kommer på en DAG han inte förstår och hugger honom i stycken (Andligt Harmagedon) Se Elvors dröm!

Mat 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer 43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid,
Mat 24:46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer,
49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Vi måste alltså tjäna någon Är det Djävulen eller Gud? Den som är vår Herre det är honom vi följer! Vem har de laglösa följt? Det är ju uppenbart av sammanhanget i Matt 7 de har följt falska profeter!

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa

Det är nu man blir bunden och utkastad ur huset! När tror du utspottandet av Laodicea sker om de inte vänder om? På Herrens Dag!

Upp 3:14 Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Lite att pröva inför Gud och jämföra med traditionell eskatologi eller hur? På Herrens Dag skall alltså bedömningen komma hur det är ställt i våra hjärtan vem vi verkligen tjänar. På Sions Berg befinner sig de som överlever Katastrofen på Herrens Dag.

Joel 2:31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara (De som överlever Katastrofen) så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

1 Tess 4:13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar (Överlever Katastrofen) till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter () skall vi som lever och är kvar (Överlevt Katastrofen) ryckas upp bland moln tillsammans med dem (Matt 24:31) för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.
18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Ser ni att Herrens Dag kommer som en Tjuv eller Katastrof över dem som inte håller provet när Herren noga testar hjärtat (Matt 22:9-14) Detta sker innan Jesus kommer med alla sina änglar för att hämta oss (Matt 24:31)

Heb 12:18 Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm, 19 inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. 20 Ty de uthärdade inte befallningen: Även om det är ett djur som rör vid berget, skall det stenas. 21 Så förfärande var synen att Mose sade: Jag är förskräckt och skälver. 22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.