Profetisk utveckling 3

Vet inte hur du har det man jag upplever att mörkret attackerar oss på olika områden i livet just nu. Jag brukar aldrig skriva om ”attacker” men bed gärna för oss det är tungt. Har ju haft värk och problem i knät sedan Maj 20 och nu hälsenan men med Jesus har jag ändå “haltat” framåt. Jag vet Guds vilja nu och det är huvudsaken och jag tror att vi alla kommer att prövas hårt innan evigheten bryter in. Korset måste få göra ett djupt verk i våra hjärtan och det är oerhört smärtsamt ibland. Vi har underbara förstående vänner och det tackar jag givetvis Gud för! Må Gud församla sina små för att möta den härliga morgonen.

Denna sång “Härlighetens Morgon” är en av mina favoritsånger. När jag hörde den 1:a gången var det när jag var djupt ner i droger och ångest. Gud började faktiskt förkrossa mitt hjärta med denna sång. Stenhårda Jag grät som ett barn det var en början på en väg till Gud. Det berodde på mina släktingars förböner för mig det och det kan jag förstå nu. Ge inte upp du som ber för dina barn och barnbarn Gud är allsmäktig.

Jag blev full i skratt när jag läste om “De haltande” i bibeln. Det är en bild på att Gud slog Jakob på höften så han förlorade sin egen kraft. Han haltade sedan efter mötet med Gud i Peniel där Gud välsignade honom.

1 Mos 32:29 Och Jakob frågade: “Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: “Varför frågar du efter mitt namn?” Och han välsignade honom där. 30 Jakob kallade platsen Peniel, ty han tänkte: “Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats.” 31 När han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på höften.

Mic 4:7 Jag skall låta de haltande bli en kvarleva, och de som drivits långt bort ett mäktigt folk, och HERREN skall vara konung över dem på Sions berg, från nu och till evig tid.

Sef 3:19 Se, jag skall på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag skall frälsa de haltande och samla de fördrivna. Jag skall låta dem bli till lovsång och berömmelse på hela jorden, där de var så hånade.

Ibland så kan man bli så frustrerad man vill att folk skall vakna och en del har faktiskt gjort det. Man kastas i känslolivet och undrar är det värt allt detta? Är det värt att gå utanför allting och bli både missförstådd och ibland hånad och föraktad? Ja jag måste väl ändå säga att jag gör detta inte för att behaga människor utan behaga Herren!

Apg 20:26 Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod. 27 Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan.

Varför skriver Paulus detta? Jo han hämtar det från profeterna:
Hes 3:18 När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand.

Älskade käre kristne vän vänd dig till din bibeln nu och be Anden uppenbara sanningen för dig. Försök läsa texterna utan någon eskatologisk tradition.

Denmark Seeking to Force Churches to Submit Sermons to Government
European Anglican Bishop, Robert Innes, is expressing concerns that the country of Denmark is seeking to require churches to translate and submit their sermons to the government. In a mind-blowing act of violence against the free expression and practice of religion, the state may require approval before a church can addres their own congregants.

Vem står bakom detta? De som sätter upp världsordningen gillar inte att vi säger att Jesus är enda vägen till Gud. Elvor drömde om ett religiöst Harmagedon – Jag drömde om att en ny teologi kommer! Denna nyhet är skrämmande och profetiorna på väg att uppfyllas med hast.

I dröm 2 om tåget innan avfallet startade steg Tony Blair (Katolik – Globalist) på tåget och förbjöd Sven Reichmann (En bild på sanningen) att tala. Tony Blair (Katolik Världsreligion – Globalist) sa att han skulle ta över all undervisning och alla era konferenser. Det sägs att det var han som var med att skapa Abraham Accord med Påven-Islam.

Jag skrev då i november 20 exakt så här:
Dröm nr 2: Vi får nu se in i det här tåget och där visar Herren att den sanna läran kommer att bytas ut mot ett yttre sken. En affärsman Tony Blair (Världsreligion) kommer in och säger hånfullt med förakt i rösten: Nu skall jag ta över alla era samlingar och konferenser! I drömmen finns alltså en faktisk möjlighet att det kan bli tvång på vad du får säga och inte.

Alla kära sanningsföljare nu är det allvar! Tror tiden är mycket kort! Vi ser alltså en Politisk + Religiös makt (Upp 13) Börja resa sig till makten!

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde.15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Janne Ohlin – Göteborg!

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW and tagged , , , . Bookmark the permalink.