Profetiskt Ljus från Lampan

2 Pet 3:1 Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne 2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna (GT) och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna.

Här ser vi vad syftet är i båda breven! (V 1) Ordet betyder att väcka upp ur en sömn för att ställa sig upp och agera. Vad skall väckas upp? Vårt av Anden upplysta sinne som har förmågan att se och förstå skriften! (Jes 60:1-2) Ef 5:11-14)

Det är ju helt klart här att ett sinne som sover och är vad bibeln beskriver vara drucket. En ”Drucken” vänder sitt sinne till världen för att fyllas. En ”Nykter” vänder sitt sinne till Herren för att fyllas.

1 Tess 5:6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Nu lägger vi ihop vad Petrus och Paulus säger. Båda säger att när vi närmar oss slutet måste vi vara vakna och nyktra. Petrus förklarar att det är att vända sitt sinne till de profetiska skrifterna gällande GT:s profeter Jesus och Apostlarna. (2 Petrus 3:1-3)

Ljusets barn vänder sig till Herren och får profetiskt ljus.
Mörkrets barn vänder sig till världen får ett berusat och bedövat sinne.

2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus (LAMPA) som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Den som ”Vaknar upp” och vänder sig till Gud vid den här tiden kommer att få ljus över det profetiska ordet. Jag drömde om detta bibelord!

EF 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, 14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.

Vakna upp! Alltså nyktra till! Petrus beskrev ju att vi då skall få ett profetiskt ljus från en lampa. Vi skall tänka på alla de profetiska skrifterna (2 Petr 3:1) Vi skall få ljus från Jesus som en lampa som lyser upp en mörk plats (2 Petrus 1:19) Han skall alltså uppenbara det profetiska ordet för oss i den tid vi lever i. Det märkliga är att många vi har kontakt med får samma budskap av Anden!

Jag drömde att det kom ner en lampa från himlen och lyste upp en mörk plats. Där rådde Satans hemliga planer mot Guds folk. Marguerite drömde att det fanns en plan i mörker men Gud lyste upp den med en lampa. Efter min predikan i Kungsbacka hade hon fått en dröm till som bara bekräftade hennes första. Men den bekräftade samtidigt min varning som skakade om mig så kraftigt.

Nu hade hon alltså en till dröm som bekräftar att snart kommer de laglösa!
Jes 65:1 Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig, jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag: “Här är jag, här är jag.” 2 Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, 3 ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. De bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren, 4 de har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar nätter i undangömda nästen, äter svinkött och har oren mat i sina kärl. (LAGLÖSHET)

Jes 66:15 Ty se, HERREN skall komma med eld, och hans vagnar skall vara som en stormvind. Han skall låta sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. 16 Ty med eld och med sitt svärd skall HERREN gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av HERREN. 17 De som låter sig invigas och renas till gudstjänst i trädgårdar, anförda av en (ECHAD) som står där i mitten, de som äter svinkött och andra styggelser, ja, också möss, de skall alla förgås, säger HERREN. (LAGLÖSHET)

Att äta icke godkänd mat är ordet för ”Laglöshet”. Så här ser vi alltså ”en massa laglösa” ledda av en mitt i trädgården ordet ECHAD betyder alltså förenade till ett eller en. Alla profetiska drömmarna pekar alltså på exakt samma sak: De laglösa (Ormarna) förenar sig till ett i en trädgård – Ledaren är den laglöse (Ormen) (eller en kommande Antikrist?)

Marguerite drömde ju om att de väntade på en startsignal. Sedan skall de genom föra sin plan! – Vem ger startsignalen? Vem har kontroll och uppenbarar sin vilja för sina tjänare? GUD!

2 Tess 2:6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. (Kairos = Bestämd tid) 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan (Gk: ) skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

2 Tess 2:8  And then (DÅ) shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming: 

Det står inte att det är en person utan det står att laglösheten skall avslöjas! Av vem? Av Gud med sitt ljus till sina tjänare vilka annars? Exakt vad Uppenbarelseboken 1 säger!

Varför skriver Aposteln nu 2 brev om exakt samma sak om det inte skulle vara livsviktig för församlingen som lever strax innan Jesus kommer? Han säger ju uttryckligen att vi skall studera både gamla testamentets Profeter och Jesus och Apostlarnas skrifter om ändens tid. Både Profeterna – Jesus – Apostlarna varnar för laglösheten!

Petrus säger att det är något redan bestämt av Gud som kommer mot församlingen i ändens tid (Tåget) om vi inte vänder oss bort från världen nu till Jesus och får ljus riskerar vi bedras.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. (LAGLÖSHET PÅ HEBREISKA) 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta (PRO GINOSKO – VARNADE I FÖRVÄG) var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Man planera alltså en teologi som bygger på kyrkofäderna istället för de sanna Apostlarnas grund! Den vägen man nu kommer att gå har ingen grund! Det kommer att bli öppet för all konstig mystik och avfallen karismatik.

Det vi kommer att få se liknar det Jerry Potter profeterade om!

Elvor skrev en intressant fundering 2014 som ger ljus!

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.