Gud formar och Gud använder

Det är så märkligt när Herren talar det är som att man hela tiden får pusselbitar. Jag ligger och ber på båten för jag hade svårt att sova på min rast när jag får ett profetiskt budskap. Jag har fått flera på den här båten just på natten både i drömmar och i syner. Nu fick jag ett budskap till några vänner som går igenom prövningar! Det har hänt att jag suttit i bön och fått ett budskap direkt till en människa i svår nöd. Det hände en gång att jag fick se en persons ansikte som såg helt förtvivlad ut. Honom hade vi träffat under vår tjänst i Bohuslänsmissionen. Jag lyfte telefonen och ringde upp personen och bara berättade vad Herren visat! Han brast ut i tårar och sa: Du vet inte vad detta betyder för mig? Jag satt just nu och ropade till Gud att om du inte visar att du vet om mig och min situation just nu så orkar jag inte längre (Pga en Svår Sjukdomsdiagnos) Och precis i samma ögonblick jag ropar så ringer du! Var öppen för Guds Ande så kan du få bli till en sån välsignelse! Vi lever ett övernaturligt liv i Anden som inte går att förklara med ord ibland!

2 Kor 3:5 inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. 6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Likadant är det med gåvan att undervisa det går inte att förklara när Gud öppnar skriften. Men när han öppnar skriften och du får ljuset är det för att sprida det till andra.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Ett lerkärl eller ett fint kärl i Guds hand är alltså ett som Gud fått forma för ett enda uppdrag: Att låta sin Son få lysa fram och beröra andra människor. Det kan man göra på olika sätt som Gud har bestämt just för dig. Vet du vad jag har märkt den sista tiden på ett sånt tydligt sätt? Ju starkare ljus du får ju större kärlek och barmhärtighet flödar det samtidigt.

Precis den väg Paulus beskriver är den vägen till att få nåden att överflöda till andra människor.
1 Kor 12:31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra (Sök att överflöda allt starkare av Nåden)

Så kommer då kapitlet om Agapekärlek = Fruktbärande och Lydnad!
1 Kor 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. 3 Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.

Detta är alltså att växa upp till ett träd som bär frukt
Detta är att formas till ett lerkärl enligt Guds vilja.

Nu kommer alltså undervisningen som bekräftar synen jag fick om natten med formningen till ett fint kärl.

Jes 45:7 Jag danar (YATZAR) ljuset och skapar (BARA) mörkret, jag ger (ATSAR) lycka (SHALOM) och skapar (BARA) olycka (RA) Jag, HERREN, gör allt detta.

YATSAR betyder att forma något enligt en plan
BARA betyder att skapa av ingenting men ordet används även om att hugga ner träd (DOM)

Jos 17:15 And Joshua answered them, If thou be a great people, then get thee up to the wood country, and cut down (BARA) for thyself there in the land of the Perizzites and of the giants, if mount Ephraim be too narrow for thee.

ATSAR betyder att föra något mot ett slutmål
SHALOM (FRID) betyder en total harmoni att bära frukt (LJUS)

Vi måste ställa oss frågan vad handlar det här om? Vad är Guds rådslut vad talar han om? Det finns bara ett svar: Kristus + Det folk som underordnar sig honom och bär frukt. (EF 1:9-10)

Vem är Ljuset? Jesus Kristus! Kungen i sitt rike av Frid och Ljus!
A/ Vilka är det som formas efter en plan? Ljusets barn!
B/ Vilka är det som han kommer att slutföra formningen av? Ljusets barn!

Vad står då mörker och olycka för här då? För det första står det för de som inte vill formas efter planen de kommer heller inte att komma fram till slutmålet. (FRUKTBÄRANDE) Mörker och Olycka är alltså syndens konsekvens som bildligt beskrivs som en Yxa som fäller träd som inte bär frukt. Det här är alltså vad bibeln kallar för mörkrets barn.

Nu börjar jag förstå en märklig profetia vi fick över våra liv en gång. Så säger Herren: Se jag kommer att använda er mitt i den stora trädfällningen! (DOM) När laglösheten ökar så kommer jag att öka kärleken i era hjärtan! Obs! Detta tror jag gäller alla som följer Herren i den här tiden men kärleken kommer ju av formningen så det kommer svåra prövningar.

Mörker = Syndens Konsekvens
Olycka = Syndens Konsekvens

Luk 3:9 Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden.

Då vet vi att God frukt är precis samma sak som att acceptera korset och att bli ett kärl i hans hand och låta honom föra oss mot friden och slutformningen.

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

Då fortsätter vi i Jes 45:8-11 får vi se att när vi nu har klart förklarat Vers 7 förstår vi också dessa verser klart. Varför förde Gud folket till Babylon? Det förklarar ju Gud för Jeremia!
> De ville inte lyssna!
> De ville inte formas eller bära frukt!

Jer 18:10 Men om man då gör det som är ont i mina ögon så att man inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem. 11 Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en olycka (RA) åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. 12 Men de kommer att svara: Det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta.”

Jer 18:4 Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. 5 Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 6 “Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand.

Det är precis av den anledningen de hamnade i Babylon men olyckan här skulle bereda en kvarleva att kunna formas av Gud för att bära frukt åt honom. Jes 45 handlar om Kores men samtidigt om den kvarleva som kommer ut ur Babylon för slutformningen inför Jesu tillkommelse.

Jes 45:8 Låt det drypa från ovan, ni himlar, må rättfärdighet strömma ner från skyarna. Må jorden öppna sig och ge frälsning som frukt, ja, må den låta rättfärdighet växa upp. Jag, HERREN, skapar detta. 9 Ve den som tvistar med sin Skapare, du, en lerskärva bland jordens lerskärvor! Säger leret till den som formar (YATZAR) det: “Vad gör du?” Säger ditt verk: “Han har inga händer”? 10 Ve den som säger till en far: “Vad avlar du?” och till en kvinna: “Vad föder du fram?” 11 Så säger HERREN, Israels Helige, som också är hans Skapare: Fråga mig om det som skall komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk.

V 8 Här ser vi vad Jesu undervisning skall föra med sig rättfärdighetens frukt!
V 9 Det är samma sak ser vi som att formas till exakt det han vill!

För att ytterligare lägga belägg för den här tolkningen så låter vi Paulus själv bekräfta den:
Rom 9:18 Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han. 19 Nu säger du kanske till mig: Varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? 20 Men du, människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det: Varför gjorde du mig sådan? 21 Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? 22 Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?

Heb 4:6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

JANNE OHLIN-GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.