Vägen till Guds hus

EF 4:1 Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt (VANDRA) den kallelse ni har fått. 2 Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.3 Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: 4 en kropp (ETT HUS) och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse.

Jesus säger att vi har bara två vägar att välja: Båda leder till ett slut och på slutet av vägen finns ett hus eller en familj på hebreiska. Mot husen kommer det en flod – Dan 9:26 Slutet kommer som en Flod! Vi är kallade att ”Leva värdigt” det är exakt samma sak som att vandra ”Den smala vägen”. Paulus beskriver alltså  ”Den smala vägen” som leder in i ett hus eller en kropp eller en familj. Den vägen är livsförvandlande och det är Andens enhet. Det hebreiska tankesättet för enhet är Echad och innebär som i ett äktenskap. Totalt eniga och överens om vägen och målet!

1 Kor 1:10 I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Sedan säger han: Är Kristus delad? (1 Kor 1:13)

> Var ivriga att bevara Andens enhet (EF 4:3)
> Låt inte stridigheter förekomma bland er (1 Kor 1:10)
> Alla skall vara eniga i det vi talar (1 Kor 1:10)

Vi är alltså Kristi Brud vi skall vara överens med vår brudgum om vägen och om målet Huset och Familjen. Men vår natur föraktar ofta de som vandrar på den vägen. Ödmjukhet är ju en svaghet i världens ögon. Att tömmas på sitt egen och bli svag och bära ett kors är ju fullständig dårskap. Men Jesus säger att det är vägen och porten in till hans hus eller familj.

De som är där berömmer sig inte av något yttre utan av Jesus Kristus. (Fil 3:3) Det yttre är en bild på det vi värderar som vår skatt det är i bibeln en bild på ett hus eller familj. Det är därför Jesus säger att vi får inte älska vårt hus eller vår familj mer än honom (Matt 10:34-39) Huset handlar alltså om det sammanlagda värdet vi nått på en väg! 
> Både Laodicea och de Laglösa berömmer sig av något yttre själiskt
> Om inte vår själ får tömmas på kraft kommer vi att göra det också

Mt 16 Bekänner Jesus att han är Guds Son och skall bygga ett hus. Det är märkligt men David var stormrik och ville bygga Herrens Hus. Men Herren sa: Jag skall bygga dig ett hus! Det huset David ville bygga representerar alltså summan av det Davids själ samlat ihop under sin livstid.

Vår själ vill bygga ett hus eller en familj! Jesus uttömde sin själ för oss!

Jes 53:11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.

Jes 55:3 Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva! Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.

Han lovade David att upphöja Davids Son till att bygga upp ett Hus åt honom! Han lovar oss  att bygga ett hus som vi kan gå in i. Men vår själ måste dö ner annars jagar vi husbygge och skatt.

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Den som vill gå in i mitt husbygge måste ta sitt Kors på och följa mig. Han måste förlora sin själ i den här världen för Jesus skull. Annars kommer själen att bygga sig ett hus och berömma sig. Denna väg är Satans och Människotankar. (Mt 16:23) Den själ som jagar fram efter att bygga upp ett hus och en familj kommer att bränna ut sig. Om vi väljer att avstå det livet så börjar Herren återupprätta våra själar. David i Ps 23 talar om Herrens Hus som han till evig tid skall få bo i.

Att vandra är att bygga och Ps 23 är en underbar bild på vad Herren gör om vi väljer att vandra på den smala vägen som leder in till hans hus. Om vi väljer att ge honom ära istället för att bygga hus själva.

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. 5 Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. 6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.

1/Du kallas av Herden för att bli ett av hans får – ordet Qarah: Det innebär att den som kallar också står hela din omkostnad och utrustning.
2/Han leder sina får för han vet vart de bästa betesmarkerna finns för oss
3/Där kommer jag att dricka vatten och finna vila (Anden)
4/Han återupprättar nu min själ som förut jagade skatter och bygga
5/ Nu får du vandra på rätta vägar tjäna honom det du gör ärar hans namn
6/ Satan kommer försöka stoppa dig men Gud är allsmäktig
7/ Du kommer på den vägen förstå att du håller provet Kristus manifesterar sig
8/ Detta är Guds eviga boning i Anden som kommer ner från himlen.

Den rikaste som någonsin levat på jorden det var Salomo Davids Son han skulle bygga upp ett hus åt David. Det Salomo gjorde var att söka sin egen ära före Guds det kan vi se här och det handlade om att bygga hus givetvis.

1 Kung  6:1 I det fyra hundra åttionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Siv, det är den andra månaden, begynte han bygga huset åt HERREN. 2 Huset som konung Salomo byggde åt HERREN var sextio alnar långt, tjugu alnar brett och trettio alnar högt.  (Byggde i 7 År 1 Kung 6:38 )

1 Kung 7:1 Men på sitt eget hus byggde Salomo i tretton år, innan han fick hela sitt hus färdigt. 2 Han byggde Libanonskogshuset, hundra alnar långt, femtio alnar brett och trettio alnar högt, med fyra rader pelare av cederträ och med huggna bjälkar av cederträ ovanpå pelarna.

Det var precis de här två sakerna Salomo gjorde som vi talat om:
1/ Han skaffade en jättefamilj – Massor av fruar och massor av barn!
2/ Han byggde sig själv ett jättehus

Från och med nu börjar ett stort avfall sprida sig i Israel. För om ledarna som skall gå först är mer intresserade av sitt eget hus än av Guds hus då backar Den Helige Ande! Då kommer Tjuven och Tomheten börjar regera. Det har egentligen inte med pengar att göra utan att vi söker ära människor mer än Gud. Det är exakt det som är Världen (Gal 6:12-15)(Rom 12:1-2)

Summan av vår tid på jorden handlar om vårt hus eller familj. Salomo gav 7 år till Herrens hus och 13 år till sitt eget. Sök först Hans Rike (HUS) och Hans rättfärdighet skall ni få de andra också (Matt 6:33) I slutet av sin levnad såg Salomo på summan av sitt liv på den här jorden (Predikaren) det som representerar huset eller familjen och den sammanlagda visdomen – Tomhet!

Vilken skillnad på att få bo i Guds hus som han bygger upp åt oss!
EF 4:10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. 11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

 

 

 

Janne Ohlin Parousia Mission 9/8_20 Göteborg

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.