Vi måste byta Gudsbild

Något hände bland änglarna en gång innan världen skapades. Ett uppror mot den Kung som Gud bestämt skulle vara Herren över Himmel o Jord. (Kol 1 Ef 1:9-10) Vi kan alltså påverkas av både Gud och av Mörkret båda har alltså osynliga egenskaper.

Människan hade förmågan att kunna uppleva Guds osynliga egenskaper i Eden. Hon vandrade i ljuset och upplevde att ingenting saknades dem (Shalom=Fullhet) Människan blev tillsagd att vakta dessa gränser men det var mot en fiende de inte kunde se. Fienden förskapade sig bedrog dem så de förlorade sina kläder.

Att sakna kläder och vara naken är exakt samma sak som att förlora sin rättfärdighet och dömas skyldig i en rättegång. Människan gjorde sig till ett med den fallna änglavärden när hon åt av trädet. Den man äter och dricker med gör man sig till ett med eller sluter förbund med. (Skökan 1 Kor 6:16)

Människan vänder Gud ryggen och förlorar hans härlighet (Rom 3:23) Hon förlorar nu förmågan av gemenskap och förlorar överbevisningen och upplevelsen av Guds egenskaper. (TRON)

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 

Ordet för Tro är Pistis! (Gk) Det betyder två saker och båda två måste vara med om det skall vara en äkta tro.
1/ En överbevisning
2/ Trofasthet

Människan förlorade Tron i Eden. Människan får tillbaka Tron i Jesus Kristus. Så Tron är något oerhört värdefullt (1 Petr 1:1-9 OBS! Viktigt) som vi också kan förlora genom att vara otrogna.

 

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen (Ögon) fördärvas  och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.

När sinnet (ÖGAT) fångas av annat vi vänder vårt ansikte bort från Herrens ansikte. En omvändelse åt fel håll börjar alltid med att vi slutar upp att vakta. Jag tror att vi kan applicera Rom 1:18-21 både på Eden och som en varning för oss.

Det kusliga är att det sker helt frivilligt från vår sida. Men först måste en passivitet komma och den kommer när vi slutar upp att vakta. Om  Rom 1:18-21 är en bild på Eden så är det samtidigt en bild på oss.

Rom 1:18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.

De kände alltså Gud de vandrade i trofasthet inför hans ansikte. De slutade upp och vakta deras sinnen blev passiva de vänder Herrens ansikte ryggen. Mörkret tar över deras tankesätt eller ögon. Gud varnar att samma sak kan hända oss.

Fil 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid (Shalom) som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Glädjen har här sin rot i nåden så det här har alltså med Tron att göra. Alltså vi får del av hans osynliga egenskaper när våra ögon är på honom. Om bekymmer kommer fortsätter vi alltså åkalla be och tacka Gud. Då vaktar han över vårt tankeliv.

Människan förlorar förmågan att kunna uppleva Gud. Mörkret eller lögnen tar över hennes uppmärksamhet. Hon får nu både en förändrad Gudsbild och Självbild lögnen är dubbel precis som Sanningen. För att få del av den Sanningen krävs omvändelse det leder till befrielse (Joh 8:32) Den som lever i lögnen har både en felaktig Gudsbild och en felaktig Självbild. I den falska Gudsbilden finns nu en Gud som kan förändras och som kan manipuleras och blidkas annars kommer negativa konsekvenser. Det här ligger till grund för hela den fallna människan från ockultism och för alla religioner. Just därför är bibeln så noga med att Gud är oföränderlig. (OBS! Skulle då Gud ha sagt…..)

Tydligaste bibelordet på det här står i Jakobsbrevet 1. Tron vi vandrar i kommer att prövas! Vi upplever Guds osynliga egenskaper! Sedan står det om våra begärelser. Vi ser alltså den gamla människan här! Prövning är alltid ett val mellan 2 vägar. Vi kan inte vandra på båda vägarna det kommer Gud att se till. Den som bedras följer alltså den bild som människan fick i syndafallet. Det är Kains väg det är guden som kan förändras manipuleras.

Jak 1:16 Bedra inte er själva, mina älskade bröder. 17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Vår otrohet drabbar oss själva vi kan aldrig överlåta oss åt en Gud som förändras och som kan manipuleras. Den guden går inte att lita på och skänker ingen vila. Du måste ju nu springa runt och blidka honom hela tiden så att det inte blir negativa konsekvenser.

DAVID KÄNDE GUD

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Här ser vi Tron på Gud! Vilken skillnad mot Kains väg! Allt det som nämns här ger Gud till den Trofaste. Du behöver aldrig försöka blidka honom för att få det. Du får det bara om du vänder ditt ansikte mot hans ansikte. Det hela måste därför börja med omvändelse Herren är min Herde! Sedan låter han mig vila på gräset och upprättar min Gudsbild – Självbild. (Vilan från den fallna bilden) Den nya bilden av Gud som inte förändras vågar vi lita på och överlåta oss till. Därför vågar du nu gå den väg han visar att du skall gå för hans namns skull (Han är Sanningen) Det här är ju livsviktigt nu när vi riskerar våra liv genom att följa honom.

Lite senare i Psalmen kommer dödsskuggans dal och ingången till Herrens eviga hus. Det är nog profetiskt om den sista tiden också. När vi kommer till dödsskuggans dal är det viktigt att vår Guds bild är rätt. Han som fört oss dit på en väg för sitt namns skull har givetvis makt att föra oss till det slutliga målet för sitt namns skull.

Psa 23:4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

När vi är i Dödsskuggans dal är det tyst. Om människor lämnar dig och hotet kommer vad gör vi då? Väntar vi på Gud eller tar den gamla människan över? Davids motståndare var ju Saul hur reagerade han i dödsskuggans dal?

1 Sam 10:8 Och du skall gå före mig till Gilgal. Se, jag skall komma ner till dig för att offra brännoffer och gemenskapsoffer. Du skall vänta i sju dagar, till dess jag kommer till dig och meddelar vad du skall göra.

Men innan Samuel kom så offrade han åt Gud. Frågan är ju varför då? Han trodde Gud förändrats!
1 Sam 13:12 tänkte jag: Nu kommer filisteerna ner hit mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte bett om HERRENS hjälp. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret.

1 Sam 15:22 Då sade Samuel: Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. 23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.”

Saul hade inte lagt sig ner på någon grön äng och vilat. Han hade inte fått någon Gudsbild – Självbild förändrad. Han tog mod till sig och offrade brännoffret = För att han trodde sig kunde blidka Gud. (FALSK TRO)

Guds glädje ligger alltså i att vi hör Herrens röst. (SHEMA)
1/ Lyssna (Vända vår uppmärksamhet mot honom)
2/ Förstå (Förändrad Gudsbild – Självbild)(Gröna ängarna)
3/ Göra (Handlingar i Ljuset utan att blidka)

Jag tror berättelserna från GT är bilder på just detta med Synden. Saul var under lagen och trodde att han kunde behaga Gud genom offer. Under GT råder alltså Synden med sitt tankesätt. Inget offer i världen kunde innan Jesus Kristus kom ta bort Synd och skänka full Förlåtelse.

Heb 10:4 Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. 5 När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. 6 Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. 7 Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig.

Jesu Kristus skall alltså ersätta den gamla människan i oss. När han tar över kan vi genom honom uppleva Guds osynliga egenskaper genom tron igen. Vi har nyss läst Saul (Gamla Människan)  Riket togs ifrån honom och gavs åt en man efter hans hjärta David (Jesus Kristus). Jämför nu 1 Sam 15:22 med Jesus på förklaringsberget så förstår vi hur djupt vi fallit.

1 Sam 15:22 Då sade Samuel: Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer (GT) som att man hör (NT) HERRENS röst? (Hans får förstår Shema Joh 10) Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.

Mat 16:28 Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de får se Människosonen komma i sitt rike.

Wow! Det här med Guds Rike är väldigt populärt idag! Men då kan jag säga direkt att det råder mycket missuppfattningar i den frågan. Nu skall vi se att Guds Rike ställs i motsats till den där andra Gudsbilden som är Synd och Lögn. Guden vi kan manipulera och blidka genom offra eller bygga något till.

Mat 17:1 Sex dagar därefter (7:e Dagen) tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. 2 Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3 Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. 4 Petrus sade till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” 5 Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: “Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” 

Lyssna = Shema – Uppmärksamheten på honom!

Det är ju som hämtat från Samuels budskap till Saul. Efter Saul skulle David (Den Älskade) komma en man efter Guds Hjärta. Sauls hjärta är alltså en bild på Synden som måste dö för att David (Den Älskade) en man efter Guds Hjärta skall växa upp i vårt hjärta och ta över. Vi ser här att den falska Gudsbilden satt så hårt att de ville fortfarande “Bygga/Göra” för att blidka Gud. (GT)

HERRENS VILA

Då skall vi ta och titta på något Herren har talat till mig om personligen. Det som sker nu är att de som inte går korsets väg kommer att drivas av den falska Gudsbilden. Alltså en Gud vi måste bygga något offra något eller göra något för att blidka och manipulera. Tänk efter nu vad är det bakom all så kallad lovsång vi hör? I många Karismatiska församlingar så säger man ju det öppet:
> Vi bygger en Tron för Gud genom våra Lovsånger!
> Vi bygger församling för att vinna människor för Gud
> Vi intar 7 Berg för att upprätta Guds Rike där

Nu börjar vi förstå vad God Frukt och Ond Frukt är för något. Den rot vi har i vårt hjärta växer upp och bär frukt. Om vårt hjärta är fullt av den här lögnen så kommer detta att färga vår undervisning. Men om roten får växa upp och bära God frukt kommer det också att färga min undervisning.

1 Tim 4:14 Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste lade händerna på dig. 15 Tänk på detta och lev i detta, så att alla kan se dina framsteg.16 Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

1/ Ge akt på dig själv! Akta dina tankar o ditt hjärta.
2/ Vad hjärtat är fullt av kommer ut genom din mun.

Den som vill bli ledare måste alltså förstå att det har med det där trädet med God frukt att göra. Annars blir du bara bli ledare för blinda! Gud går tillrätta med Petrus där vid stranden (Joh 21)
> För mina lamm på bete (V 15)
> Var en herde för mina får. (V 16)
> För mina får på bete (V 17)

Den som nu vandrar i Tro får uppleva Guds osynliga egenskaper sa jag. En av dessa osynliga egenskaper är barmhärtighet. Vi skall alltså Älska Gud och när vi gör det kommer hans Kärlek att beröra oss så vi vill reflektera den till andra. Herdepsalmen speglar alltså den kärlek Gud ger mot oss. Men den speglar samtidigt vad vi skall försöka få andra att uppleva också. Därför kan vi aldrig leda någon längre än till den Gudsbild – Självbild vi har fått.

Denna sanna Gudsbild är det ljuset och den härligheten Paulus talar om som strålar från Kristi ansikte som vi sedan skall sprida till andra (2 Kor 4:6) Det finns hur många människor som helst därute som är helt sönderslitna och utbrända av ledare med fel Gudsbild-Självbild. Titta nu på hur Jesus möter de här människorna det här är exakt vad han kallar oss till visa barmhärtighet.

Mat 9:36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.

Mar 6:34 När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt.

Sedan säger han åt sina lärjungar att ge dem mat! (Mk 6:37)
Alla slog sig ner i gröngräset (Mk 6:39)
De hade 5 bröd o 2 fiskar att dela ut (Mk 6:38)
Jesus välsignade och de delade ut (Mk 6:41)

Ser ni han ville lära dem att när vi har barmhärtighet för människor och vill föra dem bort från den falska gudsbilden. Det är vägen till Nådens överflödande liv! Detta är alltså precis vad Paulus säger är vägen till den överflödande nåden Kärleken. (1 Kor 12+13)

Predikan av Janne Ohlin Parousia Mission 19/4-20

Obs! Tillägg om du nu tar och läser Galaterbrevet 3:1 och jämför med vad Samuel säger till Saul ser du att det är härifrån han tar “Bewitched”
1 Samuel 15:22  And Samuel said, Hath the LORD as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the LORD? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. 23  For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the LORD, he hath also rejected thee from being king.

Kommentarer från Barnes Gal 3 säger att de falska profeternas uppträdande är lik ormens i Eden.  Alltså det är detta som får människan att bli passiv och vända sin uppmärksamhet åt den här fallna bilden vi talat om (Märkt med rött ovan)

Who hath bewitched you – The word used here (ἐβάσκανεν ebaskanen) properly means, to prate about anyone; and then to mislead by pretences, as if by magic arts; to fascinate; to influence by a charm. The idea here is, that they had not been led by reason and by sober judgment, but that there must have been some charm or fascination to have taken them away in this manner from what they had embraced as true, and what they had the fullest evidence was true. Paul had sufficient confidence in them to believe that they had not embraced their present views under the unbiassed influence of judgment and reason, but that there must have been some fascination or charm by which it was done. It was in fact accomplished by the arts and the plausible pretences of those who came from among the Jews.

That ye should not obey the truth – The truth of the gospel. That you should yield your minds to falsehood and error. It should be observed, however, that this phrase is lacking in many manuscripts. It is omitted in the Syriac version; and many of the most important Greek and Latin Fathers omit it. Mill thinks it should be omitted; and Griesbach has omitted it. It is not essential to the passage in order to the sense; and it conveys no truth which is not elsewhere taught fully. It is apparently added to show what was the effect of their being bewitched or enchanted.

Här får vi alltså se upp för de falska profeterna skall komma för att pröva oss för att se om vi älskar honom eller inte. 2 Petrus 2:1-2 + 5 Mos 13. Lägg märke till att de även skall kunna profetera det som sker också. Men de skall gå en fel väg och följer vi dem kommer vi till fördärvet.

Det är då särskilt Profetia och Helande som kommer att dra människors uppmärksamhet bort från deras rena tro på Jesus Kristus. När du kommer till Youtube finns det drösvis av
falska profeter som profeterar det som verkligen sker men de har Trosrörelsens falska läror (Ockultism) OBS ! Läs igen det som är skrivet med rött ovan det är jätteviktigt att vi förstår detta. 

1Sa 15:23  ForH3588 rebellionH4805 is as the sinH2403 of witchcraft,H7081 and stubbornnessH6484 is as iniquityH205 and idolatry.H8655 BecauseH3282 thou hast rejectedH3988 (H853) the wordH1697 of the LORD,H3068 he hath also rejectedH3988 thee from being king.H4480 H4428

Uppror eller avfall = Synd så pekar han på Syndens rot! Är det Satans knep ?
Witchraft – Se ovan Charming – Säga framtiden exempelvis!
Förhärdelse av hjärtat = Förblinda sinnet
Laglöshet = Att förvrida något fel Gudsbild – Självbild
Iniquity = A healer – Falska helandeunder

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.