Grunden – Guds Rådslut

Det råder en sådan oerhörd förvirring när det gäller ändens tid och tolkningar om olika tider för uppryckande mm mm. Min mening är att man kan inte börja var som helst utan vi måste börja med att ställa oss frågan: Vad är Guds Rådslut?

Vi börjar nu med att ställa oss frågan för vems skull skapades allting?
Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.
15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet (KUNG) för sin kropp, församlingen. (De utkallade) Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. 21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

1/ Herren fanns redan innan något annat fanns
2/ Genom honom och till honom skapades allt
3/ Både änglavärlden och människan måste ha fri vilja
4/ Änglavärden följde Satan i ett uppror Mörker (Syndens konsekvens)
5/ Genom vårt tankesätt och våra gärningar (Väg) var vi hans fiender (V 21)

Då skall vi se här på något intressant! Paulus tar bilden här av två riken han kallar nu Satan och hans uppror och de som är Herrens fiender för Mörkrets Välde. Han kallar nu sin plan och sitt rådslut med Jesus Kristus för Ljuset. Vi ser alltså bara två riken eller välden här med dess Kungar! (Satan (Ef 6:12) och Jesus Kristus (Ef 1:9-10)

De flesta teologer tror att det är dessa två riken som nämns i begynnelsen. Paulus hämtar flera bilder härifrån i sina brev när han talar om Ljus och Mörker.

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var (Blev) öde och tom (Genom en katastrof) och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde (Dömde) ljuset från mörkret.

Här är en tydlig profetia om att Satans uppror är inte fullbordat i himlen. Det kommer att få sin slutliga uppfyllelse på jorden när människan upphöjer sig själv till Gud. Detta leder fram till den profeterade katastrofen. “Styggelsen som orsakar katastrofen” skall ju upphöjas till en position den inte bör ha. När det sker så startar “Den stora Vedermödan”

De som är i mörkret drabbas av Katastrofen (Grekiskan) (1 Tess 5:1-9)
De som bevarar livet (Andliga) genom Katastrofen blir uppryckta (1 Tess 4:13-18) Den som håller ut till slutet skall bli frälst (Mk 13:13)(Heb 6:11 Heb 3:14) Slutet kommer som en störtflod och orsakar en katastrof (Dan 9:26)

Vi ser alltså att Guds Plan handlar om en Kung vars rike är Ljus. Innevånare i det riket är:
> Änglarna som inte gjorde uppror!
> Människor på jorden som inte deltar i upproret som kommer!
> De som inte följer vilddjuret alltså (Upp 13)

Därför får vi mer kunskap om vi nu går till Ef 1:9-10
EF 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

De grekiska orden handlar om att sammanfatta allting som finns i himlen och på jorden och göra till ett under ett Huvud (Kungen i Riket ) Det är bara Kristi Brud som är ett med honom här på jorden. Skökan tror jag först och främst symboliserar de fallna änglarna som först var otrogna mot honom.

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung) (2 Tess 2)

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.