Gud kan ge kraft

När Gud kallar oss så ger han oss också kraft att kunna utföra vårt uppdrag. Det hebreiska ordet ”QARA” innebär att den som kallar även backar upp oss med allt vi behöver för uppdraget. Eftersom Gud är allsmäktig är också nåden han ger oss totalt oövervinnerlig. Det är bara genom hans nåd vi kan bli de övervinnare uppenbarelseboken talar om.

Det är verkligen jättespännande att vandra tillsammans med Herren. Innan jag gifte mig med Elvor gick jag en bibelskola i Moholm. Efter detta blev jag engagerad i ett teamarbete utifrån Kristen utmaning i Bergsjön, Göteborg. Här är en mycket tuff miljö och då behövs också mycket nåd från Gud.

spirit

Jag vill berätta en händelse för att uppmuntra alla som vandrar med Herren. Det står i bibeln om att Gud ger Kraftgärningar! Han gör det för att han vill förhärliga sitt namn. Jag var med om just detta en sen kväll uppe i Bergsjön!

KRAFTGÄRNINGAR

Jag tror att det vi kan läsa om sker i olika Missionsländer även kan ske här i Sverige. Sent en kväll när jag skulle gå hem för dagen hittade jag en man liggande livlös på marken. Han luktade alkohol så jag skakade liv i honom och frågade honom hur det var. Han vädjade om hjälp att ta sig hem men han kunde inte gå själv. Han sa sin adress som jag visste låg ca 100 talet meter därifrån. Plötsligt får jag en stark tanke ett impulsivt infall: Bär honom hem! Jag böjde mig ner och drog upp honom på ryggen och upp på mina axlar och börjar att gå. När jag började gå med honom tänkte jag att det här gick ju oerhört lätt.

När jag kom fram till adressen var ytterdörren öppen. Mannen bodde givetvis högst upp så jag kånkade upp honom dit. När jag kommer fram till dörren öppnas den av hans förvånade fru som grät. Jaha sa jag här kommer jag med din man! Vi lyckades placera honom i TV soffan och ta av honom skorna. Jag presenterar mig för henne och säger att vi kommer från Kyrkan och vi talar med människor om Jesus här uppe i Bergsjön.

Då tittade hon på mig förvånat med rödgråtet ansikte och sa: Jaha då finns Gud! Hon hade vuxit upp i ett Kristet hem men aldrig fått en levande tro. Hon berättade att de hade bråkat och att mannen supit sig stenfull och gått ut och lämnat henne. Hon hade tänkt på sina föräldrars Guds tro!

Hon sa: Precis innan du kom till dörren hade jag stått på balkongen och ropat ut: Gud om du finns så hjälp mig nu! Jag han bara ropa ut detta så står du utanför dörren!
Ära Halleluja! Jag har inte berättat det här för många!

Men jag kände så starkt att jag skulle göra det här idag! Dina föräldrars Gud är den samme igår idag och i all evighet. När jag gick därifrån hoppade och studsade jag av lycka! Nu förstod jag varför mannen hade varit så lätt att bära! Jag hade ju burit honom i Guds Kraft! Gåvan öppnade för vittnesbördet om en levande Gud.

1 Kor 12:6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.

mur

Här står det att hos Gud finns resurserna och kraften! Han verkar i oss för det gemensamma bästa. Vad är det? Vittna och Förhärliga Jesus i den här världen. Jag har bara varit med om detta en gång! På vår bröllopsresa till Jerusalem fick jag nåden att tala språk jag inte kunde. Men det har också bara hänt en enda gång.

När Paulus talar om en skatt i ett lerkärl så menar han att han är ringa jämfört med Jesus Kristus som bodde i honom. (2 Kor 4:7)
> Gud kallar oss!
> Gud formar oss!
> Gud fyller oss!

När jag kom till Gud i början kunde jag ingenting om Guds vägar. Jag läste om Anden och började be till Gud om att få bli fylld med Anden. Då tänkte jag att bara Anden fyller mig så skulle jag bara plötsligt bli förvandlad till det Gud tänkt. Så en dag uppe vid Skansen Kronan ovanför Linnégatan i Göteborg hände det. Jag fylldes med Den Helige Ande. Men mina tankar stämde inte med verkligheten någon färdig Andlig produkt hade jag inte blivit som jag trott.

Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Det var då jag fick en profetia som har hjälpt mig genom åren och jag hoppas den även skall hjälpa dig: Så säger Herren mitt älskade barn! Min Kraft och Min Visdom och min Kunskap kommer att förökas i ditt liv steg för steg. Jag har en perfekt plan för ditt liv håll dig nära mig.

Jag förstod direkt vad Gud menade! Gud korrigerade mina tankar med sina tankar. Det här var totalt befriande för mig just då. Så skall äkta profetiskt tal fungera det ska rasera våra tankar och bygga upp hans tankar.

Profetian handlade om att Jesus har en perfekt plan för våra liv.
> Steg för Steg handlar om formningen av LERKÄRLET
> Kraften Visheten och Kunskapen är SKATTEN

När kunskapen om Gud växer i oss skänker den en vila.
Vi kan inte bli något annat än det Gud formar dig till.
Det är just det kärlet som skall uppenbara skatten för andra.

Aposteln Paulus bekänner att det är bara genom Guds Nåd han är den han är (1 Kor 15:10)

Titus 2:11-12 Där beskriver Paulus att Nåden uppfostrar oss!
Rom 8:29-31 Beskriver Paulus hur Nåden uppfostrar oss!

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. 31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

(1) GUDS PLAN FÖR DITT LIV

Den som är kallad (QARA) backas upp av den Allsmäktige Gudens hela makt. (NÅDEN) (V 31) Är Gud för oss vem kan då vara emot? Vaddå emot? Den plan Gud har för ditt liv. Att bli ett lerkärl och att reflektera ljuset från Guds Sons ansikte.

(2) HUR KOMMER JAG DIT?

Jo uppfyllelsen kommer steg för steg! Den som säger ja till att formas av honom. Han kommer att få möta olika saker på sin vandring som kommer att forma fram det kärl Gud vill ha. Eftersom det är den Allsmäktige som redan berett vad du möter kan det som ser ut som misslyckande i dina ögon vara en seger i Guds ögon. För vi förstår inte Guds tankar (Jes 55:8-9)

En gång kom Elvor och jag fram till vad som mänskligt sett såg ut som slutet på vår kallelse. Men då kom det fram en äldre broder i ett möte som inte hade en aning om vad vi gick igenom och kämpade med. Först så talade han rakt in i vår situation sedan sa han. Nu vill jag lära er att ingen människa kan stoppa de planer jag har för er!
(Det är exakt vad Rom 8:28-31 säger också)

(3) FÖRUTBESTÄMT

Typiskt Hebreiskt är det Paulus nu skriver. Vad är det då? Jo att först beskriva saken från ett håll och sedan från ett annat håll. Det här syns ofta i Ordspråksboken exempelvis.

Först så skriver Paulus att allt vi möter på vägen kommer att samverka till att Gud Plan uppfylls i våra liv. (Rom 8:28) Sedan förklarar han samma sak från en annan vinkel. (Rom 8:29) Där beskriver Paulus att vi är förutbestämda till att formas till Guds Sons bild.

Ordet förutbestämt här är ordet PROORITZO vilket innehåller två grekiska ord. Pro = Före + Oritzo = Horisont eller Gräns. Den Allsmäktige har alltså satt upp en väg som är begränsad för just dig.

Tro inte för ett ögonblick att det du möter och går igenom är en slump? Gud ser hela vägen från din födelse och ända in i evigheten. Han vet exakt vad du måste möta för att korrigera saker i våra hjärtan. Ibland kan det se ut som om människor har all makt istället för Gud. Men som leran görs mjuk och formbar tillåter Gud ett och annat.

Psa 66:12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd.

Människor och Eld och Vatten beskriver här formningen.
Överflödet beskriver skatten Gud placerar i Kärlet.

(4) KÄRLET

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

När Jeremia får se hur Krukmakaren formar lerkärlet så står det att lerkärlet misslyckas i hans hand. Då står det något helt underbart nämligen att Krukmakaren börjar om processen! (Jer 18:4)

En bibelkommentar till denna vers säger: Leran som nu snurrade på drejskivan kunde börja tappa formen under processen. Det berodde på att främmande material kommit in i leran. Då var Krukmakaren tvungen att blöta upp alltsammans så han fick en ny lera att arbeta med på sin drejskiva. Då fortsatte han arbetet och slutförde sedan det kärl som han planerat.

Det är alltså inget fel på den Allsmäktige Gudens händer! Inte heller på hans plan! Felet ligger som sagt alltid i materialet.

Shiny diamonds in different shapes and colors on grey background

(5) SKATTEN

Allt jobb Gud lägger ner på lerkärlet är inte för att lerkärlet skall synas. Utan beredas för att fyllas med skatten. Vi äger inte skatten men vi skall reflektera den. De som reflekterar skatten liknas i bibeln för Guds Juveler.

> De representerar ett oerhört värde
> De är slipade så att de reflekterar ljuset på ett underbart sätt.

Jag sökte lite på nätet om hur Diamanter värderas. Det högsta betyget för en diamant kallas för ”Exellent”. Diamanten är då av yppersta kvalitet och helt perfekt. Det innebär att både formen och slipningen har utförts med oerhörd precision. Det innebär att diamanten kunde reflektera ljuset så bra som möjligt. Man brukar säga att en sådan Diamanten utstrålar Briljans Eld och Liv.

Gud talar med Abraham om en skatt!

1 Mos 15:1 Därefter kom Herrens ord till Abram i en syn. Han sade: Var inte rädd, Abram. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Heb: Jag är ditt oerhört stora värde!

Sedan kommer kapitel 16 som handlar om ett misslyckande där Abraham trodde att det var Guds vilja! Lägg märke till att det var nu 14 års tystnad i Abrahams liv. Men Guds barmhärtighet och Nåd är det att han börjar om.

Sven Reichman sa en sak till mig jag aldrig glömmer: När Gud är tyst kanske han talar som mest.

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig Herren för honom och sade: Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig.

Vad som hände i Abrahams innersta den här tysta tiden kan vi bara spekulera om. Men tydligen använde sig den Allsmäktige av tystnaden för att göra Abraham redo att kunna ta emot Nåden.

Vandra inför mitt ansiktes ljus och var perfekt!
1/ Ett förbund upprättades!
2/ Omskärelse som ett tecken!

Det här är en förebild på NT där omskärs vi i hjärtat och en bild på att vi blir perfekta diamanter som reflekterar Herrens Härlighet och inte vår egen härlighet.

Rom 2:29 Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud.

Jag vet inte hur många år du har vandrat och Gud är tyst! Men jag har ett profetiskt budskap till dig här idag! Abraham trons fader gjorde fel och vi kan göra fel! Du kan ha ryckts med i olika sammanhang där du trott att detta måste ju vara Gud. Men olika händelser har gjort att du hamnat i de tysta åren. Ser du att Gud inte har någon plan B med Abraham?

Abraham var som det här misslyckade leran vi tog upp under (4) KÄRLET. Han hade nu liksom legat i blöt i 14 långa år. Nu tog Gud och lade honom på Drejskivan igen för att fullborda formningen. Det är som Gud sa: Abraham du är bara ett lerkärl! Jag är den skatt och det ljus som du nu skall reflektera i världen. Detta är min vilja inte bara för dig Abraham utan för alla som sedan följer dina spår.

Det kommer en tidpunkt vid den sista basunens ljud då Gud samlar alla hans Juveler. De som vandrat och formats och slipats för att reflektera ljuset från Herrens ansikte här i den allt mörkare världen. Med den hastigheten profetiorna uppfylls nu så kanske den stunden inte är så långt borta.

Men så har vi de som vandrar i spåren av Abrahams Tro!

Mal 3:16 Men då talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn. 17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom (JUVELER) på den dag då jag utför (SLUTFÖR) mitt verk. (UPP 10:5-7) Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. 18 Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Hebreiskan och i King James så står det att han skall samla ihop sina Juveler. Det var ju exakt det vi tog upp om diamanten som slipats till perfekt för att reflektera ljuset. Det ena huset dras de till som söker berömmelse från människor. Det andra huset byggt på klippan söker de sig till som fruktar och ärar Gud.

De som är på Klippan har ju avsagt sig att gå i sin egen kraft! De har gjort sig totalt beroende av Gud! Om inte Gud griper in kommer situationen att bli hopplös. Men vi läste ju om att ingen kan stoppa de planer Gud har för oss!

2 Krön 16:9 Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft (NÅD) skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.

Vi ser ofta på problemen så att Gud nu skall förändra dem blixtsnabbt till vår fördel. Det gör han också ibland och ger oss rätt. Men ibland så får vi nåd istället att gå rakt igenom problemen. Vilket av de här lösningarna Gud väljer är upp till honom. Att låta honom få göra det är ödmjukhet!

Heb 4:15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

1/ Medlidande med våra Svagheter
2/ Barmhärtighet och ge Nåd till Hjälp

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission Göteborg

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.