GUDS ANSIKTES LJUS

anotherJwebhagin

Jag sa senast i Kungsbacka att om vi inte förstår att Ormen försöker framställa Mörker som Ljus riskerar vi bedras. Mycket av det som vi idag kallar för Andlig Krigföring är rökridåer från vår listige fiende. Mörkret arbetar frenetiskt med olika knep och läror just för att vi skall ha högre tankar om oss själva än vi skall ha. Det finns ju många varningar om det! 2 Tess 2 Tex.. antikrists ande skall upphöja sig i Guds Hus!

ljus

Inte ens när vi blir troende försvinner den här skadan från Eden. Vi är förblindade i våra hjärtan och behöver hjälp. Kanske det största beviset på det finner vi i Mt 7 där huset byggt på jorden är Mörker. Mörker i bibeln beskriver Syndens konsekvens! Det finns alltså Mörker och om vi inte underordnar oss Ljuset kommer alltså Mörkret att ta över. Just därför talar bibeln om tuktan och om kors.

Heb 3:12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. (MÖRKRET som LJUS)

Levande Gud kommer in i hjärtat genom Levande Ord! (Heb 4:12)

Det är en kuslig tanke men Ormen sa att vi skulle bli som Gud med Kunskap om Gott och Ont. Mörkret har en tendens att bedra oss så vi tror att vi kan urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Det här är viktigt att vi förstår!

glimmar

När jag tar emot Jesus Kristus i mitt hjärta börjar en kamp. Jag måste var tag ta på mig korset och följa honom. Varför det? Jo just därför att annars tar Mörkret över! Lägg märke till orden Min Herre och Min Gud! Det innebär att han är både min Kung och min Domare! (Avskiljare av Mörkret i mig)

Huset på Jorden är byggt av en visdom som ser ut som ljus men är mörker. Jag tycker det helt ser ut att handla om den lära som Trosrörelsen och Bill Johnson lär ut. De här nya Apostlarna och Profeterna som man menar att den nya segerrika församlingen skall bygga upp riket på jorden innan Jesus kommer tillbaka. Den visdomen gör även skillnad på människor (Jak 2:1 + 2:9) Vi kan läsa om den i Jak 3:14-16. (Den är Själisk och Jordisk och Demonisk)

Därför måste vi få Himmelrikets nycklar från Gud! Det är den visdomen som kommer ner från ovan (Jak 3:17-18) Det är förmågan som kommer från Gud och som kan åtskilja Ljus och Mörker. Men den visdomen har alltså med Korset att göra! Du får den alltså genom att vandra Korsets väg. Gud måste alltså få en öppen dörr in i våra hjärtan för att det skall kunna ske.

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare (ÅTSKILJARE) över hjärtats uppsåt och tankar. (MÖRKER OCH LJUS) 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. (DOMAREN)

Det här har verkligen med Andligt ledarskap att göra! För om inte detta sker i våra hjärtan kommer vi att bli blinda ledare som leder blinda. Det mesta av den andliga ledarskapsträning vi får höra idag är mörker för det saknas ett Kors. Det är totalt omöjligt att du kan träda fram som en andlig ledare utan att ha upplevt korset i ditt liv. Men har du upplevt korset så kommer din mun att tala om denna underbara Kraft. (1 Kor 1)

Låt mig nu ta ett exempel! Att samla in pengar och hjälpa någon fattig! Det kan vi alla göra utan att Herren är Gud i våra liv! Att samlas på stora arenor för att där manifestera för världen att Kristna kan samlas det kan vi också göra. Det här bedömer nu de flesta vara Ljus! Om vi fastnar i detta tankesätt så måste ju Guds Rike vara något som vi kan sätta upp själva!

Men bibeln säger att det vi kan göra själva är aldrig Nåd! Sven Reichmann sa en gång!
> Ljus = Nåd
> Mörker = Egen Kraft – (Men det uppträder som Ljus)

Ljuset först! Agape –  Herren vår Gud! (Mt 12:30)
Sedan gärningarna! Agape – Din nästa som dig själv! (Mt 12:31)

Du kan även se detta i Joh 3 + (2 Sam 2:28-29)
Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.

Herren vår Gud kom med Ljuset! Hans Rike är ljus !
1/ Söka Guds Rike först!
2/ Sedan det andra!

Här ser vi vad som är vår första prioritering! Herren vår Gud måste först lysa upp våra hjärtan! Om inte detta sker är alla gärningar för att jag skall berömma mig! Det finns i oss alla och utan korsets kraft i våra liv är detta omöjligt (1 Kor 1) (Jer 9:23-24) Till och med andliga manifestationer kan man berömma sig av (Mt 7:21-23)

Kom ihåg vad skadan från Eden egentligen innebär! Vi vill bli som Gud med Kunskap om Gott och Ont! Om vi fortfarande drivs av detta hur kan vi då Agape Herren vår Gud av hela vårt hjärta ? Gud är en Domare som skiljer Ljus från Mörker!

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Hans sken till vår nästa inte vårt sken – Gal 1:16)

Apg 26:18 för att du skall öppna deras ögon (SINNEN) så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt (EXOUSIA) till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Orion

Det är här vi missar och som gör Satan så framgångsrik idag att infiltrera. Vi ser på det mörker som förnedrar Alkoholism Narkotika Våld och brott mm. Men när Satan kommer som en Ljusets Ängel med sitt Mörkret som ser ut som Ljus! Då förstår vi inte att det kommer från exakt samma rot Synd. När det Ljuset uppträder i Jesu namn är det ytterst få som överlistar det. Det är precis vad jag tror Paulus varnar för i Rom 11 (Höga Tankar)

Vi behöver alltså det ljus som strålar från Kristi Ansikte!

3 Mos 26:9 Jag skall vända mig till er (Heb: MITT ANSIKTE) och göra er fruktsamma och föröka er (VÄXA UPP OCH BÄRA MYCKET FRUKT) och jag skall upprätthålla (FULLBORDA) mitt förbund med er. 10 Gammal gröda, som legat inne länge, skall ni ha att äta. Ni skall tvingas skaffa undan den gamla för den nya. (MT 13:52) 11 Och jag skall resa upp min boning mitt ibland er, och jag skall inte avvisa er. (KASTA UT) 12 Jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni skall vara mitt folk. 13 Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud.

GUDS NÅD HANDLAR 1 (3 Mos 26:9) Jag skall vända mitt ansikte till er!
2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

RESULTAT 1:
2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar (eller Reflekterar) Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Gud avtäcker sitt ansikte för oss! När vi avtäcker vårt ansikte sker en mäktig förvandling! Det är alltså vår inre människa det här är frågan om. Att se Herrens ansikte är att bli välsignad! Den som får se ljuset från Herrens ansikte växer till och bär frukt.

När ÖP varit inne och gjort sin tjänst på den stora försoningsdagen och stänkt djurblod på nådastolen skulle han komma ut och välsigna folket. Alla var glada och jublande när man fick se hans ansikte igen. Detta var beviset för att Gud tagit emot offret!

Först såg man honom sedan såg man honom inte mer sedan jublade de när de fick se hans ansikte. Jesus Kristus vår överstepräst sa likadant. De skulle bli överlyckliga när de såg hans ansikte igen och då skulle glädjen vara evig. (ANDLIG) Då skulle de få bevis på att Gud tagit emot offret! Guds eget ansikte Jesus Kristus skulle gå in i det Himmelska Tabernaklet och betala med sitt eget blod för våra synder. Han skulle sitta där på faderns högra sida! Både som Kung och som Präst och sända oss Anden.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.16 En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.

Sanningens Ande = Avtäckande Realitet! Han skall föra oss in i fullt Avtäckande! Vilken välsignelse! Han skall ta bort vårt täckelse så att vi kan skåda ljuset från Herrens ansikte.

Sak 6:12 Och du skall säga till honom: Så säger HERREN Sebaot: Se, där är en man som skall kallas Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga upp HERRENS tempel. 13 Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel och förvärva majestät och sitta på sin tron och regera; och en präst skall han vara på sin tron; och fridens rådslag ska vara mellan båda.

Herrens Ansikte Jesus Kristus är både Kung och Präst!
Han både välsignar och regerar på samma gång! Här beskrivs hans verk som både ett Åkerfält som växer upp. Men också som en byggnad eller ett tempel som byggs upp. (1 Kor 3:19) Paulus säger att de är både Trädgårdsarbetare och Hjälper Gud att bygga (Gud ger Växten)

Hur bygger då Gud upp sitt tempel! Hur får Gud växten att producera frukt? Det finns bara ett enda sätt! Det här är Andligt ledarskap! Ni måste väl hålla med om att en ledare måste vandra i Ande? Uppbyggnaden av församlingen och Guds Rike sker när vi följer Anden in i hela sanningen (Joh 16:13-16)

GUDS NÅD HANDLAR 2 (3 Mos 26:9) (Jag skall fullborda mitt förbund med er!

RESULTAT 2: Guds Finger skrev på stentavlor 10 Guds bud! Guds Andes ljus förmedlar Sanningen på ett överbevisande sätt rakt in i våra hjärtan! När lagen gavs på Sinai dog 3000 män när Andens överbevisande ljus kom på Sions berg blev 3000 frälsta.

Mose förde Instruktion och Bokstav till folket = Död! (HUR VÅRA HJÄRTAN ÄR)
Jesus för Nåden och Sanningen in i hjärtat = Liv (RÄTTFÄRDIGHET genom TRON)

Hur behandlar vi nu Ljuset som kommer till oss? Tar vi emot det nära?
Om vi gör det så blir vi Guds Barn (Joh 1:12)
Paulus kallar oss Ljusets barn (1 Tess 5)

REPETITION RESULTAT 1 När vi får se det skenet från hans ansikte! Vi blir som träd som växer upp och bär God frukt! Eller som Paulus beskriver ett Husbygge som byggs upp! Paulus säger att vår uppgift är att reflektera exakt samma sken! Detta ljus är Andens ljus och därför ingenting som finns i oss själva! Detta ljus är alltså tillväxt och byggnadsmaterial. Det är absolut ingenting som kommer från oss själva.

Bilden stämmer exakt med den Jesus tar i Mt 7
Av frukten skall du lära känna Trädet!
Falska Profeter = Gå före och lysa upp en Väg!

GUDS NÅD HANDLAR 3 (3 Mos 26:10) Det kommer en tillväxt så snabbt att ni kommer att äta både säd från det gamla förrådet samtidigt som skörden kommer in till det nya förrådet.

RESULTAT 3
Mat 13:52 Då sade han till dem: Därför är varje skriftlärd, som har blivit en himmelrikets lärjunge, lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt (KAINOS) och gammalt.

Det är exakt vad jag nu gör för er. Jag undervisar ur GT och så kommer Andens Ljus och det blir som nytt i Jesus Kristus.

GUDS NÅD HANDLAR 4 (3 Mos 26.11)
Jag skall mitt bland er resa upp mitt tabernakel!
Jag skall inte kasta ut er!

Heb: Mishkan – Vilket har följande betydelse Tabernakel vilket kallades ”Mötesplatsen” – Här möts alltså Människa och Gud! (1 Krön 6:31-32)

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (TABERNAKLADE) bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Här ser vi att Tabernaklet är en bild på mötesplatsen mellan Människan och Gud. Det är en bild på Människosonen som iklädde sig mänsklig gestalt. Det är härifrån Paulus i första hand hämtar sin favoritfras ”I Kristus”

RESULTAT 4
Tack vare den här boningen i Kristus Jesus så kan Gud ta emot oss! När Jesus fullbordade sin tjänst som det fullkomliga tabernaklet rämnade förlåten. Nu har Jesus Kristus upprättat en ny mötesplats i sig själv och det är genom Anden.

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Han erbjuder oss att frimodigt komma in till denna relation med honom. Han lovar att inte kasta ut oss! Joh 6:37 Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse.15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

GUDS NÅD HANDLAR 5 (3 Mos 26:12)
Jag skall vandra i mitten av er och jag skall vara er Gud och ni skall vara mitt folk.

RESULTAT 5
Jesus Kristus vandrade som en levande Mötesplats mellan Människa och Gud! Du får gå in i denna mötesplats i Kristus Jesus! Det finns ett syfte med detta? När du går in får du se något som totalt förvandlar ditt liv! Ljuset kommer in i ditt hjärta! Vi får se honom som han verkligen är! Nu tar Guds Nåd över och vi får kasta sandalerna och stå på Helig mark.

Mose ställde frågan: Vem jag att jag skulle gå till Egypten?
Gud svarar: Jag är!

Det är nämligen så att om vi är Guds Folk skall vi sprida hans sken till andra! Den Kunskapen om Gud som du får se stråla i Kristi Ansikte. Den skall vi föra vidare till andra i Världen som är i slaveri så att de också kan bli Guds Folk.

GUDS NÅD HANDLAR 6 (3 Mos 26:13)
Jag är Herren er Gud som förde er ut ur Egyptens slaveri!
Jag har brutit sönder ert ok!
Jag har låtit er upprättas!

RESULTAT 6
Kommer ni ihåg min predikan om Doulus? 2 Mos 21:1-6

Man var slavar i Egypten precis på samma sätt som vi är slavar i Världen. Man byggde år Farao istället för att tjäna Herren! Farao symboliserar denna tidsålders gud! Vi har absolut inget val i livet! Antingen tjänar vi Farao eller så tjänar vi Herren! En Doulus är en som förstått detta under ökenvandringen! Kommer ni ihåg att många ur folket inte förstod detta utan gjorde sig avgudar och ville vända tillbaka till Egypten? Församlingen som förkastar Nåden gör precis likadant.
Alla som lever i villfarelse är Slavar (2 Petr 2:2) Men de tror de är Fria!
De som kommer in i Kristus och förblir där är Fria!

tabernaklet

HERRENS TABERNAKEL MÖTESPLATSEN

Den som ville bli en Doulus han fick sitt öra genomborrat vid dörren! Han blev då sin Herres tjänare för hela livet! Det här är faktiskt en bild på helighet för det är att vara avskild enbart för sin Herre! Vad var det nu du och jag var avskiljda till? Jo att reflektera vår Herres ljus! Eller att ge himmelskt bröd åt människor.

Gud slog alltså upp sitt Tabernakel bland oss människor.Tabernaklet i öknen täcktes av skinn! Men innanför skinnet fanns ett ljus! Bara prästerna fick gå in i det heliga till det ljus som lyste där. Ljuset som brann här tändes från altarglöden som tändes av Gud själv. Det skulle kasta sitt sken på skådebrödsbordet eller hans närvaros bröd eller hans ansiktes bröd. Bara prästerna hade rätt att äta av dessa bröd! Detta rum kallades ”Det Heliga” eller för ”Sanningen” Bröden var 12 genomborrade Kakor!

Gud tänder Altarelden från himlen! Samma eld lyser upp ljusstaken i Tabernaklet! Detta ljus lyser sedan på 12 genomborrade brödkakor! Vi kan nästan höra ekot från 1 Mosebok här: Varde Ljus! Alltså låt Planen och Guds vilja ske på jorden som den sker i Himlen (I GUD) Planen får sin början på ett Altare. Senare får Planen sin bokstavliga uppfyllelse på Golgata där Guds Son frivilligt gav sitt eget liv.

Luk 12:49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd.

ljus

Gud tänder sedan lampor på Pingstdagen! Från Guds Himmelska Tabernakel kommer nu Eld som tänder Ljusstaken i det Heliga. Det församlingen nu gör är att kasta skenet på de 12 genomborrade brödkakorna som ligger där. Hur skall jag veta idag om det här är Guds Ljus eller ej? Det tänds ju eldar överallt idag! Men om inte ljuset uppenbarar Jesus Kristus och hans plan är det Mörker. Det är Denna Tidsålders gud som samlar till sitt hus (SE NÅDERESULTAT 1)

Vår uppgift är att kasta skenet på hans ansiktes bröd eller hans närvaros bröd! Det finns ingen smörjelse eller olja vars uppgift inte är Helig just för denna uppgift. Om någon kommer till er och ger sig för att sprida ”Fire” men är oförmögen att uppenbara Guds Plan är han i mörker och inte ljus.

Uppdatering: Eller som Rick Warren säger: “It is my deep conviction that anybody can be won to Christ if you discover the key to his or her heart. . . . It may take some time to identify it. But the most likely place to start is with the person’s felt needs.”1 (Rick Warren)

Men om vi skall följa Rick Warren så kommer vi få problem med Gud för bibeln säger.
1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Rick Warren menar att vi måste göra om budskapet så det passar personen. Just detta är Laglöshet på Hebreiska. Att göra om den ursprungliga meningen så att det betyder något annat. Det är exakt vad vi kommer att se i den avfallna kyrkan byggd på blotta Jorden.

2 Pet 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Sanningen är den att vi måste förkunna evangeliet oförvridet med exakt samma mening som Jesus menade. Detta kommer att komma i konflikt med Världens åskådning och de här två synsätten kan aldrig någonsin förenas. Det ena är Mörker och ser ut som Ljus!

Joh 15:18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.

Följer vi Rick Warren innebär det att människan kommer i centrum! Den här rörelsen påstår att vi skall studera människan först. När vi gjort det skall vi genom att använda den kunskapen få vår församling att växa till. Någonting är allvarligt fel här och Paulus själv sätter fingret på detta i Korint. Han säger att de som tänker som Rick Warren är fångade i just detta Mörker som vill framträda som Ljus.

2 Kor  4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. (OERHÖRDA RIKEDOMAR). Han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Herren har visat mig att han kommer att uppväcka fiendeskap mellan de här två tankesätten. Mellan Ormens säd och Kvinnans säd

parousia6

Predikan från Parousia Mission Göteborg 7/10-2018
Janne Ohlin

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.