Missa inte Guds Märke!

Predikan av Janne Ohlin i Parousia Mission/ Göteborg (Mp3)

Budskapet som jag upplevde Herren lade på mitt hjärta handlar om 1:a Versen i Romarbrevet och 1:a versen i Uppenbarelseboken. Det här budskapet bekräftades sedan av en dröm jag hade nu på natten mellan 8-9 Augusti. Jag drömde exakt likadant för något år sedan.

Båda drömmarna handlade om hus !
Det kom en flod mot båda husen!
Det ena huset skadades av floden men inte det andra!

I den första drömmen skulle jag cykla med min Elcykel för att besöka två vänner. När jag kom dit var huset redan översvämmat av en hastigt stigande flod. Jag vände min cykel och flydde undan floden. Jag blev oerhört bedrövad av händelsen så jag utbrast! Det är inte klokt det här de borde förstått bättre! Deras fönster var ju vänt emot floden som så hastigt steg!

landscape-1431033830-flooded-house

Nästan exakt så här fast ett rött hus med svarta knutar i första drömmen!

I onsdags natt hade jag en exakt likadan dröm men den här gången körde jag bil och skulle besöka två vänner. Jag körde även denna gång bredvid en flod. Plötsligt började floden stiga så fort att jag vågade inte vågade köra vidare. Jag lämnade bilen och sprang upp på ett berg för att komma i säkerhet undan vattnet. Plötsligt befinner jag mig på ett möte med Parousia Mission. Vännerna jag skulle besöka var där och sa: Vattnet nådde aldrig upp till oss! Du kan åka med oss och hämta bilen nu.

Psa 32:1 En läropsalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt.2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. 3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. 4 Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela.5 Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: “Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela. 6 Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem. 7 Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Sela. 8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

Jag tror att David här beskriver en tid då han töms på sin egen kraft för att kunna få Guds kraft. Guds fadershand tuktar oss för att kunna ge oss mer av det som är från honom.

När Gud välsignar oss i Kristus Jesus handlar det om det inre livet före det yttre. Bibeln säger att Herren vill vända oss bort från det onda. Vi vet inte själva vad som är ont och gott vi tror vi vet det. Men det är Guds välsignelse i våra liv genom Kristus i oss som gör det (Apg 3:36) Gud låter oss alltså gå igenom perioder som kan vara tuffa men de är välsignade. Paulus säger att han visste genom att i honom bodde inget gott (Rom 7:18)

När jag i fortsättningen talar om “Märket” är det Guds “Märke” jag skall försöka förklara innebörden av.

the-key-to-heaven

Sanningens Väg och Vandra i Ljuset är exakt samma sak! Synd betyder att ”Missa Märket”. Vi talar ofta om en Syndaskuld! Alla har vi Syndat alla har vi ”Missat Märket”. (Rom 3.23) Andens arbete är bland annat att överbevisa oss om Synd (Missat Märket) Så att få tag i det här märket verkar ju vara lösningen på problemet! Men vad är märket då?

Jesus säger att han är Dörren! (Joh 10:9)
Jesus säger att vi skall gå in genom en trång Port! (Mt 7:13)
Jesus säger även att vi skall ta vårt kors och följa hans exempel (LK 14:27)

Så Guds märke som vi inte får missa är här måste ju handla om att komma in genom porten. För den porten leder in till Herrens Hus. Så det här är alltså målet med vår vandring! Att finna den trånga porten och den smala vägen! Och att frivilligt gå in genom den!

JesusOnCross

En annan Psalm som undervisar om Porten till Guds hus!
Psa 118:17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. (FLODEN) 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. (YESHUWA) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart (MIRAKEL) är det i våra ögon.

Hårt har Herren tuktat mig. Men han lämnade mig inte åt döden (FLODEN). Man skulle kunna säga att korset har verkat fram det här. Nu ville han komma till dörren! Nu ville han gå in i Herrens Hus. Nu ville han tacka Yeshuwa. (JESUS) Nu hade han fått öppnade ögon genom hård tuktan. Han har blivit så liten att han förstår Herrens väg! Detta är ett fullkomligt mirakel! Vaddå?

Vad står byggnadsarbetarna för? Jo de står för de visa och kloka i sina egna ögon. Att tuktas och bli små genom Kristi Kors och få sina öron och ögon öppnade är inget för dem. Nej de går in genom en annan dörr istället en bred. Det leder fram till ett annat hus och en annan Herre. 

Så vägen in till Herrens Hus och Märket går alltså genom att Herren hjälper oss in. Han är själva målet för vår vandring. Så den som inte går in genom Dörren till Herrens Hus. Han kommer automatiskt att gå in i det här andra huset och är bokstavligen en slav under den andra Herren. (Dödsrikets Port)

Jesus säger att vi kan inte vara slavar (DOUELEO) under två Herrar (LK 16:13) Varför kan vi inte det? Jo jag skall förklara det! Ordet DOUELEO kommer från ordet DOULOS. För att bli en DOULOS i Guds Hus krävs följande!

korset

DOULOS (SLAV)

Det är mycket enkelt att komma in genom den här breda porten än det är att komma in genom den trånga porten. Att vara syndens slav är naturligt för oss! Men för att komma in igenom den trånga porten behöver vi hjälp! Jesus var en bild på en DOULOS  och han uppfyller alla bilder i GT. Han gör det för att kunna hjälpa oss att kunna “Pricka märket”. SYND (Hamartia) är att missa märket!

Fil 2:5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares (DOULOS) gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset. (DÖRREN ÖPPNADES TILL GUDS HUS)

Många kommentarer pekar på 2 Mos 21:1-6 Slaven som av frivillig kärlek till sin Herre älskar honom så mycket att han vill tillhöra honom för alltid.

DOULOS är en slav som har förlorat alla sina rättigheter. Han har frivilligt valt att ge sig själv åt sin Herre på livstid. 2 Mos 21:1-6 vi läser från vers 5 Men om slaven säger: “Jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri 6 då skall hans herre föra fram honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan skall han för alltid vara sin herres slav.

Innebörden: Om en människa inte kunde betala en skuld så blev han slav till den som han var skyldig för att han skulle få arbeta av skulden tills nästa sabbats år. Under tiden som han gjorde sitt slavarbete att betala av skulden började han förstå att Herren är ju god och barmhärtig. Han kunde när han själv ville komma till sin Herre och begära få bli hans DOULOS. Så genom att slava under lagen kunde man aldrig bli verkligt fria. Jesus sa ju till Judarna att de var Syndens slavar (DOULOS) (Joh 8:34)

Nu skulle Herren kallade till sig vittnen som hörde denna bekännelse. Inför vittnen skulle nu slaven föras till dörren på sin Herrens Hus. Han skulle sätta sitt huvud mot dörren och hans öra skulle genomborras mot trät. Slaven fick nu en Guldring i sitt öra om ägaren var en rik man.

ring_70613456

Förstår vi budskapet? Öra och Doulus? Vad symboliserar nu Trädörren? I samma stund som örat genomborrades förlorade slaven all rätt till sitt eget liv. Förebilden är ju så tydlig Korset är en bild på Dörren eller Porten. Paulus säger att var och en av oss är skyldiga inför Gud. Vi har alltså ett skuldbrev som vi omöjligt kan betala! Men Jesus tog ditt och mitt skuldbrev och spikade fast det på Korset eller skall vi säga Dörren (Kol 2:14)

När Jesus dog så öppnades bokstavligen dörren till Guds hus. När vi blir Doulusar spikas vårt skuldbrev inför Gud och vittnen på samma sätt fast vid Korset eller Dörren. Det finns alltså ingen annan väg in i Guds hus än att gå in genom Dörren eller Korset.

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande (RÄTTFÄRDIGHET) med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. (DÖRREN) 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset (DÖRREN) triumferade över dem. (DOULOS)

EGYPTEN OCH DÖRREN

Folket var Slavar i Egypten under Farao. Men Gud ville att de skulle vara hans Slavar! Som sagt var vi kan inte vara Slavar under två Herrar. Vad tror ni symboliken ligger i med blodet på dörren? Dödsängeln (FLODEN) fick inte tillåtelse att komma vid det folk som lyder hans ord och gått in genom de blodsbestänkta dörrarna. Vad tror ni gjorde att de valde att lyda och gå in? Jo det kom en svår tuktan över Egypten men de som lydde Herren klarade sig.

PAULUS ANVÄNDER ANDRA ORD FÖR SAMMA SAK

När Paulus kommer till Korint berättar han inte det han berättar till Filipperna om Jesus som en Doulos direkt. Jo han gör det indirekt istället för Dörren så är det Korset! (1 Kor 1) Istället för ett totalt uppgivande av all rätt så är det Agape (1 Kor 13) Paulus använder ordet Doulus på sig själv! (Rom 1:1)

JOHANNES DOULUSBUDSKAP

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (DOULOS) vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare (DOULOS) Johannes.

Brevet sänds ut till samtliga Kristna! Till samtliga församlingar! Lyssna nu vilka kommer att förstå att det kommer en Flod? Vilka kommer att förstå att det som skedde i Egypten kommer över hela världen.? Jo den som har Öra att höra står det i budskapet som går ut till alla! Oj vilket sammanträffande?

ÖRA
DOULOS
DÖRR – KORS – BLOD
HERRENS MÄRKE

Olive

EDEN SOM HERRENS HUS

Det fanns en gång i begynnelsen något vi kan kalla för Herrens Hus! (EDEN) Där sattes Människan vars mål var att frivilligt bli en DOULOS. Vi skapades för att lyda HERREN 100 % i livets alla förhållanden. Det är lagens mål – (AGAPE) (KRISTUS)

De missade märket! (SYND) – De kom inte frivilligt till dörren för den var gömd! Adam är en förebild på Kristus den andra Adam som kom bokstavligen till Dörren (KORSET) Han öppnade den dörren så att vi skall kunna DÖ från vår SYND (VÄLDE) Han leder oss in i Guds hus på den rätta vägen så att vi inte skall missa märket (DOULOS – ÄGANDESKAP) Vägen till Livets Träd måste därför symbolisera Korset och Dörren in till Guds Hus! Här ser vi alltså den bortgömda porten den som så få finner (MT 7) Sanna profeter visar alltså vägen till Guds Port eller Korset där vi blir DOULUSAR och får Öra att Höra. Paulus och Johannes tex….

Akta er för Falska Profeterna de symboliserar ormen i lustgården. Han kommer att göra allt han kan för att hindra dig att nå målet och märket. Vad gör han? Det här är det som nu skett när ormar kryper in i Församlingarna idag. Han erbjuder en Bred Port och en Bred Väg! Det leder ut ur Guds hus medan den trånga porten och den smala vägen leder in. Det ormen nu gjorde med människan i Eden är exakt samma sak som de falska profeterna gör med medlemmar i församlingar idag.

Han gör en bred port och bereder en bred väg för våra ögon! Det här handlar om ett tankesätt. Det tankesätt vi väljer att lyda är det tankesätt vi bokstavligen blir slavar under. Synd betydde ju att ”missa märket” och det var ju att ge upp all rätt till sitt eget liv vid dörren och gå in i Guds Hus.

Vad händer nu med alla som inte är Guds Doulusar? Ja vad hände egentligen med Människan i Eden? De valde frivilligt att lyssna på Ormen! Vars budskap de Falska Profeterna också har. Det är budskapet om den breda dörren! Deras budskap leder ut ur Kristus! (EX)

1/ Skulle då Gud sagt? (Är verkligen Evangeliet så smalspårigt?
2/ Ingalunda skall ni dö (Ge upp allt vid Korset eller Dörren)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus = Kopia)

I Mt 7 ser du:
1/ Du kan välja en bred dörr och en bred väg
2/ Därför att det finns Ormar (Falska Profeter)
3/ De trodde att de gått in i Guds Rike

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket (PORTEN) utan den som gör min himmelske Faders vilja. (JESU VILJA)(TRÅNG PORT)

Man har alltså gått in i ett hus! Man har trott att man ”Träffat Märket” Men man hade ”Missat Märket”. De andliga manifestationerna som villfarelsens ande kommer med har gjort dem 100 % säkra på att: Då måste det vara från Gud!

För att föra det här tillbaka igen till Doulusbilden vi hittade i Egypten. De hade alltså inte gått in genom porten på den blodsbestänkta dörren. De var nu utanför! Vem var Herre över dem? SYNDEN!

De var alltså inte Guds Doulusar. De hade alltså inte öra att höra med! Nu kom det en flod och svepte bort dem och förstörde deras hus. Det här är exakt vad som håller på att ske nu och det är vår bön att människor skall räddas undan vattenmassorna.

Är det inte lite märkligt att vi finner Lammets budskap. Tillsammans med det här omtalade märket i samma kapitel? Upp 13 Vad sa Johannes nu? Budskapet var till hans Doulusar! De som kommer att förstå det är de som har Öra att Höra! Det är de som går in genom den blodsbestänkta dörren och äter lamm. Det är inspireras av och i det ligger det både glädje och tacksamhet.

Vi kommer alltså in genom dörren genom Tuktan och Ljus! Där lever vi i tacksamhet och glädje över Jesus. Det är exakt vad de här Psalmerna profeterade om.

Psa 118:17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. (FLODEN) 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. (YESHUWA) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart (MIRAKEL) är det i våra ögon.

boken_synen-179x300

PROFETISKT (Om jag hinner i mötet?

Jag tror att alla de här bränderna och den övernaturliga hettan vi har upplevt tillsammans med tecknen i himlen visar att Herrens Dag är nära.

Joels bok beskriver en väldig torka med problem för bönderna. Det skall vara Eld och Rök (Massor av Bränder) och en måne i blod! Strax före Herrens dag! Klimativrarna går nu igång på högtryck något måste göras nu! Man använder det här för att få till en ny världsordning! Denna världsordning drivs på av framför allt Europa nu. Mitt i allt det här kan den med ett profetiskt öga se hur väst tvingar ihop en annan stor makt. Man har satt Ryssland Kina och Iran och Turkiet under ekonomiska sanktioner. Det har tvingat dem in i samarbete tillsammans med Indien. Vad jag kan se i bibeln den konstellation som startar kriget på Herrens Dag. (Hes 38) Med Turkiet och Norra Afrika sedan kommer Kungarna från Öster med 250 Milj man.

Jag tror att bakom allt står givetvis en allsmäktig Gud som styr kungars hjärtan som vattenbäckar exakt dit han vill. En som skriver historia i förväg och som talar om för sina tjänare vad som kommer hända snabbt.

Märkligt vad exakt det är David Wilkerson skriver i boken Synen! Boken kom ut 1972 många Pastorer varnade honom för att ge ut boken. Men så många saker har slagit in med en kuslig profetisk precision.

Sidan 31: Regionerna i söder får uppleva rekordartad kyla medan nordliga områden drabbas av enastående värmeböljor. Perioder av lättnad kommer då människor säger ja allt är ju som det alltid varit sedan världens skapelse. Det är inget ovanligt som sker så ta det bara lugnt. Men de visa kommer att ha en inneboende kunskap om att det är Gud som står bakom dessa underliga händelser. Han utgjuter naturens vrede för att få människan att tänka på de eviga värdena. Dessa våldsamma reaktioner är klart styrda av Gud. Just för att varna mänskligheten för kommande domar. Det är som han ropar: Lyssna till hans kallelse du Jord! Han håller Jordens grundvalar i sin hand. Han är Kung över Jorden och Havet och Himlen. När hans röst hörs så skakar Jorden!

parousia6

Parousia Mission 12/8-2018 Janne Ohlin

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.