Ljuset som är Mörker

Inledning: Den här predikan kommer som en uppfyllelse av en dröm jag hade för några år sedan. Det hela började med att jag befinner mig i en liten by utanför Finspång. Vi står intill dörren till en källare i min Mormors hus. (Gud visade detta som ett tecken) Bara någon vecka efteråt ringer min bror och berättade om att en släkting precis just dött vid denna Källardörr. (Det här kunde bara Gud vetat om!) Så för mig blev detta ett tecken på att denna dröm är viktig. Det blev ännu mer tydligt när Gud lät en person som bott 100 meter från händelsen i Källardörren i denna lilla by sitta med i mötet 26/6 i Kungsbacka då jag predikar detta budskap för första gången. Man blir ju stum av förvåning över Gud ibland men han vet ju allt.

Drömmen: Vi stod alltså med ryggen mot denna källardörr det var kolsvart Natt då Herrens röst kallade oss framåt. Plötsligt kom det skinande små huggormar emot oss som såg ofarliga ut. Men vi kunde liksom tränga igenom ljuset med våra ögon så att vi såg att de var mörka invändigt. Då plötsligt förvandlades de och blev oerhört aggressiva och försökte attackera våra ögon! Vi kämpade och stod emot dem och de flydde de in i en Vingård för att gömma sig.

Det kommer ner ett intensivt vitt sken från himlen som lyste på oss! Sedan säger Herren! Jag skall visa er varifrån de här skinande ormarna kommer ifrån. Då får jag se två händer komma ner från himlen i samma strålande vita sken. Händerna viker undan en massa torrt gräs så att ljuset nu kunde lysa upp en öppning in i Vingården. Där fick vi se en jättestor Huggorm föda levande ungar. Den sista ungen som föddes förvandlades blixtsnabbt till en orm som liknade en drake med två huvuden. Den såg verkligen hemsk ond ut!

Efter detta var vi tillbaka igen i lampans sken och då säger Herren igen: Titta nu!  Nu ser vi hur lampan vänder sig rakt över denna vingård med ett oerhört intensivt kritvitt sken. Nu blir det fart på ormarna som inte tålde ljuset! Alla dessa ormar samlades nu i stora ormgropar!  Efter detta var vi tillbaka igen under lampans sken! Nu rakt framför oss lyste lampan upp den vägen som vi skulle vandra på. Den var smal men den var helt jämnad!

Drömmen avslutades med att Herren talade från himlen till oss: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan Ormens säd och Kvinnans säd! 

Det är alltså om det här min undervisning beskriver här! Jag upplever det här som ett profetiskt budskap över vad som nu sker i Kristenheten! Ormen hade här två huvuden det innebär att det har två uppgångar och fall genom historien (Irwin Baxter) Om nu Nimrod vars namn betyder: Låt oss göra uppror! Var det första Babylon! Så säger 2 Tess 2 att det kommer ett liknande uppror igen i ett nytt och sista Babylon! Alltså Ormens sken som är Mörker skall upphöja sig över Guds ljus!

Inte heller att jag hade en annan dröm när en affärsman står där med samma ljus som ormarna i drömmen och upphäver sig med förakt över Sven Reichman. (Hans död ett tecken?) Då säger Affärsmannen: Jag skall ta över era konferenser! Vi ser det nu hur Trosrörelsen och NAR  har infiltrerat kristenheten man har använt Sverigebönen. Nu har man en stor konferens i Citykyrkan i Stockholm. Kära vänner det stora avfallet är här! Kan vi skilja på Mörker och Ljus?

 

Drömmen nämner jag inte under predikan i Kungsbacka (Mp3) >>

sotc1

1 Kor 1:27  Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

Guds vilja är alltså att göra oss svaga i oss själva!
Göra till intet det som tror det är något!
Föra över uppmärksamheten från oss till Herren

Profeten Samuel såg till det yttre när han var hos Isai för att smörja en av hans söner till Kung. (1 Sam 16:7) Men Gud utväljer inte efter det yttre utan han ser till hjärtat! Jag tror att det är precis därför Mt 22:14 säger: Ty många är kallade, men få är utvalda.

Att Paulus nu skrivet till en Kristen församling visar att vi har Problem! Vårt hjärta är så infekterat från mötet med Ormen att skenet fortfarande finns kvar i våra sinnen. Om vi inte blir av med denna drivkraft i hjärtat kommer vi att berömma oss. Vi kommer att tala mer om oss än om Herren.

Kristna TV kanaler!
Kristna Tidningar!
Kristna Konferenser!

På senare år har ett nytt fenomen dykt upp på scenen Kristna kändisar! Om någon känd i världen blivit frälst har vi lyft den personen till skyarna. Texten vi läste handlar om att göra skillnad på människor. Jakobs brev säger att göra skillnad på människor är Synd! (Jak 2:9) Tänk nu om det skulle bli en känd sångare frälst! Han måste vi bara lyfta upp hans berömmelse får vi del av! Det här har med hjärtats problem att göra!

Mt 7 beskriver 2 Hus byggda med två olika sorters visdom! Den ena är byggd av visdom från ovan på Klippan (LJUS) Den andra är byggd av visdom från Jorden! (MÖRKER) Mörker i bibeln är antingen Synden själv eller dess Konsekvens! Bedragna blir vi om vi förblindas så vi inte ser och förstår att Mörkret uppträder som Ljus!

Jakob har en intressant sak att berätta för oss i Kapitel 3:15-16. Det finns en visdom som kommer ovanifrån som är Rent ljus utan Mörker! (BYGGNADSMATERIAL) Sedan en Visdom som är Jordisk och själisk från de Fallna Änglarna (BYGGNADSMATERIAL)

Jesus Kristus samlar alltså under sig själv och bygger upp sitt hus genom heligt ljus från ovan. Det är ett ljus som överbevisar oss till lydnad under en Kung (Apg 5:29) Petrus fick Ljus ovanifrån och på detta skall Guds Son bygga (Mt 16:16-18) Det är exakt det Paulus beskriver är Guds Rådslut och Vilja i EF 1:9-10 Att samla allt som är i Himlen och på Jorden och göra det till ETT under 1 Kung. Vi kan bara bli detta om vi är i Ljuset från Himlen! Då är vi hans Hus! Då är vi hans Plantering!

satan

Men den fallna änglavärden då! Han snurrar inte omkring som ett gasmoln och gör saker av en slump. Han vill också samla ihop människor och bygga hus! Han har ju redan en rot i oss i våra hjärtan. Han kommer att göra allt han kan för att ge den roten näring. Han vill få oss att berömma oss och skina och lysa i hans ljus fast det är Mörker. I Mt 7 ser vi:
1/ En bred Port (Babylons berömda Ichtar – Port)
2/ Falska profeter (Demoners Läror)
3/ Ett hus byggt på roten eller grunden (Demoners Visdom)

Jag tror att det här är grunden till de begrepp bibeln talar om när den nämner det stora avfallet! Eller det stora upproret! Det är ett Mörker men det ser ut som Ljus!
Är Satan  “Den Laglöse” som samlar “De Laglösa” ?
Är Satan “Antikrist” som samlar “Antikrister” ?

Paulus citerar Jer 9:23-24 i Texten vi startade med! 1 Kor 1:27-31
Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Berömma sig här betyder ”Att Skina eller Lysa av ” och i verserna efteråt framkommer det att det här ljuset kommer från ett oomskuret hjärta. (SYNDEN) I Gamla förbundet omskars man på köttet för att bli ett förbundsfolk. Nu i NT så omskärs man i hjärtan av Anden.

Rom 2:29  Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm (LJUS och Värde) inte av människor utan av Gud.

Detta verk av Anden går djupare och djupare ner i våra hjärtans hemliga vrår. Det är himmelskt ljus från ovan som visar oss vad som finns i våra hjärtan. Om Jesus Kristus finns där kommer han att strida mot mörkret och upprätta sitt rike där. Guds Rike är alltså Kristi Herravälde som tar över Mitt Herravälde!

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. (LJUSET) Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (MÖRKER)

När det har gjort sitt verk kan vi säga som Paulus!
2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Här ser vi igen Ljus och Mörker! Om inte Gud gör någonting åt våra oomskurna hjärtan genom Korsets Kraft! Kommer vi att berömma oss ! “To Shine” Det ljuset kommer från Ormen i Lustgården som ville bjuda på mat från en förbjuden visdom. Namnet på ormen är Nachash – “Den som skiner eller lyser” De åt och inspirerades alltså av Jordisk visdom eller Demonisk visdom. Vi lärde oss en viktig sak förut!

Jakob har en intressant sak att berätta för oss i Kapitel 3:15-16. Det finns en visdom som kommer ovanifrån som är Rent ljus utan Mörker! (BYGGNADSMATERIAL) Sedan en Visdom som är Jordisk och själisk från de Fallna Änglarna (BYGGNADSMATERIAL)

Just det här vi har så oerhört svårt att förstå! Att vi kan utstråla ett ljus ifrån våra hjärtan som i själva verket är mörker. Det kan uppträda som ljus men det är mörker ändå! Jesus varnade sina lärjungar för det här Mörkret som uppträder som Ljus!

Joh 12:35 Jesus sade till dem: Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.

Ljuset kommer alltså ner till oss ovanifrån genom Anden! Vi måste låta det lysa upp våra hjärtan och lysa på och attackera Mörkret. De som låter det ske är vi Ljusets Barn.

Om det här är Andlig krigföring så har nog många missat dess mening. Mörkret vill alltså bedra oss och förblinda våra ögon genom att uppträda som Ljus!

Låt oss titta lite närmare på Mörkret som ser ut som Ljus! Människan skapades för Kristi skull inte för sin egen skull! Att vandra i Helighet är att vandra endast för Herrens skull! Den människa som vandrar i helighet vandrar alltså i Herrens Ljus! Hon får sitt ljus från Herren! Så länge de vandrade i Ljuset hade de allt de behövde det saknades dem inget.

HÖRA RÖSTER

Edward-40-Hands-win-vomit-2142

Nu till en annan del av Mörkret nämligen förnedringen! Mörkret uppträder nämligen i 2 delar den ena delen är att vi upphöjer oss över andra. Den andra delen mörkret uppträder är när den förnedrar människor. Den första delen är livsfarlig för oss Kristna för många förstår det inte. Förnedringsmörkret däremot är lätt att se.

Sista natten jag arbetade var det en man som var så förvirrad att han började prata med diskmaskinen flera timmar. Jag tog in honom på kontoret och började predika evangelium för honom! Jag var väldigt tydlig med hur jag vittnade för honom!

Jag berättade att Jesus seger var en seger över Mörkrets makter en gång för alla. Du kan få uppleva precis som jag att Jesu Kristi blod renar dig från all synd. Du behöver inte leva i förnedring och slaveri du kan välja Jesus som Kung och bli Frälst och Befriad. Varenda gång som jag nämner Jesu seger på Golgata över Mörkret hände något med mannen. Det var som en svart dimma kom över hans ögon och han utbrast flera gånger! Men Satan Då? Men Satan då? Strunta i den nollan sa Jag! Han är besegrad!

Den här svarta dimman som kom över hans ögon var något som speglade hans sinne! Det var helt klar en andemakt som förblindade honom. Det var den gamle Ormen !
2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

Jag talades vid med en vän på telefon om just det här med att så många hör röster. Vi var överens om att detta har ökat väldigt snabbt. Det märkliga med de här rösterna är att de aldrig säger något positivt. Vore det nu som vetenskapen påstår är ju allt av en slump! Hur förklarar man då det här? Man kan ju tycka att de borde väl i rimlighetens namn säga något positivt någon gång? Men jag har inte talat med någon ännu som hört positiva saker!

En kille jag var kontaktman åt på båten hörde röster!

Jag hade långa samtal med den här killen! Ondskan i rösterna grep mig!
1/ De förnedrade hans utseende
2/ De sa att han skulle ta livet av sig
3/ Det kommer aldrig bli någon förändring så det är ingen ide

Den här killen försökte fly till Alkoholen. Men han berättade att rösternas styrka ökade om han använde droger! När jag ser en människa som mår väldigt dåligt tänker jag: Det där kunde likagärna varit jag! Men samtidigt kommer tacksamheten till Gud! Precis som vi läste!

1 Kor 1:30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

Tack Gud för att jag befinner mig i Kristus! Och att han befinner sig i mig! Han har blivit min nya inspirationskälla! Genom Anden kommer hans Liv ut i mitt innersta och skapar nya fräscha tankar! Han talar aldrig någonting som kan skada mig! Det livet erbjuds genom evangeliet! Det är precis det här vi får erbjuda människor i denna mörka nedsjunkna värld idag.

parousia6

Janne Ohlin/Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.