Herren fyller dig!

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas (BEKYMMER) och var inte modlösa. (RÄDDA)

10042018-IMG_1643_Luminar2018-edit

Min Shalom ger jag er! Det betyder Fullhet! Han menar Andens inre välsignelse som inte är beroende av yttre omständigheter! Det är just den Friden och Fullheten som skall bevara våra tankar i Kristus Jesus!

Fil 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Var alltså inte rädda eller bekymra er utan låt Gud få veta i bönen hur du har det. Utgjut ditt hjärta för din bäste vän! Han kommer då att ge dig sin Andes fullhet i ditt hjärta! Det handlar kanske först och främst om vår framtid! Att uppleva kamp och oro det gör alla Kristna Paulus berättar även att han gör det.

2 Kor 4:8 Vi är på allt sätt trängda (BEKYMMER) men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.

Paulus berättar här hur den Kristne kan ha det:

1/ Bekymmer överallt
2/ Instängda
3/ Förföljda
4/ Nedslagna

Men Gud har en lösning på allt det här när han vill och hur han vill. Vi är bara enkla lerkärl men det är han som bor på insidan det handlar om Jesus Kristus. Han är nyckeln och lösningen! Nu skall vi gå till Ps 73 för att förstå Psalmistens tankegångar.

Han säger att han är nära att falla när han ser de ogudaktigas framgång och deras Shalom. (DEN YTTRE FULLHETEN SOM VÄRLDEN GER) Men han kom in på den rätta vägen igen när han fick tränga in i Guds rådslut när han fick se hur deras slut blir.

Psa 73:16 När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt, 17 till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut. 18 På hal mark ställer du dem, du störtar ner dem i fördärvet. 19 Hur plötsligt går de inte under! De förgås och får en ände med förskräckelse.

De som bara har den frid som världen ger och inte den som Jesus ger kommer alltså att drabbas av ett plötsligt fördärv. Det är ju exakt vad Paulus säger i 1 Tess 5.

1 Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet” (SHALOM) då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

stav

Då läser vi Ps 73
Psa 73:1 En psalm av Asaf. Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. 2 Men jag var nära att stappla med mina fötter, mina steg var nära att slinta 3 ty jag avundades de övermodiga, när jag såg att det gick de ogudaktiga väl. (SHALOM) 4 Fria från lidanden är de till sin död, och deras kropp är vid gott hull. 5 De kommer inte i olycka som andra dödliga, de plågas inte som andra människor. 6 Därför är högmod deras halsprydnad och våld de kläder de bär.

Vad sa Jesus nu igen?

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid (SHALOM) ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid (SHALOM) som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas (BEKYMMER) och var inte modlösa. (RÄDDA)

Tänka att få byta ut detta ifrån vårt innersta ifrån vårt hjärta.
Oro och Bekymmer.
Rädslor och Fruktan.

Mat 6:25 Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?

1 Pet 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

Grundtextens ord för att Gud har omsorg om oss är ett ord som betyder:

Hans intresse ligger i att bry sig om oss! Vi vet att det också ligger i hans makt att kunna fylla oss! Det är exakt vad David vill ha fram i Ps 23…..

Just därför att Gud (Den Allsmäktige) är vår Herde

Så skall inget fattas! (SHALOM) en inre fullhet.

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas.

parousia6

Janne Ohlin/Göteborg – Sweden

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.