Öppna din mun!

Elvor o Jag talade om att Jesus är så god att han låter oss alltid få något nytt och gott säga om honom. Jag var hos tandläkaren igår och där får man ju verkligen ligga och gapa, jag låg där i 1 timme med öppen mun.

Dentist2

Jag blev så full av skratt för jag tänkte på ett bibelord där jag låg där!
Psa 81:11 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun (HJÄRTA) helt så att jag får fylla den.

Tandläkaren en väldigt ung tjej och hennes tandsyster satte på musik i högtalaren. Jag ligger där och slappnar av så börjar Tandläkaren sjunga. Jag tänkte jag måste höra fel! Hon sjunger ju om Jesus! Jag lyssnade intensivt och det stämde låten hon sjöng heter: Personal Jesus! Kollade jag upp när jag kom hem!

Hebreiskt tankesätt är Mun – Hjärta så gott som samma sak!

Luk 6:43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

planta

Lägg märke till att vårt hjärta är en åker eller en plantering som tar emot en säd eller ett frö! När detta får växa upp manifesteras det till slut genom vår mun.

Fikon och Vindruvor är God Frukt – AGAPE – LJUS
Tistlar och Törnbuskar är – KÖTTET – SYND – MÖRKER

När jag kom hem från tandläkaren tänkte jag att jag skulle studera djupare vad som står i sammanhanget i Ps 81:11

Psa 81:9 Hör, mitt folk, och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig! 10 Hos dig får inte finnas någon annan gud, du skall inte tillbe någon främmande gud. 11 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så att jag får fylla den. 12 Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 13 Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. 14 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! 15 Då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. 16 De som hatar HERREN skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. 17 Han skulle ge folket bästa vete att äta, ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.

Det börjar med en kallelse till lydnad! (V 9) Men folket lydde inte (V 12)
Konsekvensen:
> Våra begärelser tar över vi vandrar efter vår egen visdom (V 13)
> Fienden vinner seger över oss (V 15 +  V 16)
> Fienden är en andemakt!

Jag tror det är här Paulus hämtar EF 2:1-2 ifrån
Eph 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.  3 Bland dem var vi alla en gång, när vi  följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Denna Andemakt finnas alltså i Världen och kallas även för denna Tidsålders gud. Villfarelsens ande eller för Ondskans andemakter i himlarymderna. (EF 6) Det här är givetvis även den ande som beskrivs som antikrists ande (1 Joh 4:1-6) Det är samma andemakt bakom som de Egyptiska trollkarlarna (2 Tim 3:8-9) Det är alltså Gnosticismen som kopierar Guds Ande!

Hur skall vi nu veta att den här anden har tagit över? Jo du skall titta efter vart man sätter Manifestationer högre än Guds ord och lydnad! Varför förde han oss ut ur Egypten eller Världen?

81:10 Jo för att fylla vår Mun och Hjärta! Med sin Heliga Ande!
81:17 Med bästa Vete och Honung från Klippan (Tzur)

Ordet kommer att avtäckas för dig och Jesus Kristus kommer att bli din skatt och allt du behöver! Ordet Tzur här i Klippan är den Korsfäste Kristus!

Han skall fylla den som lyder med Andens fullhet! Med Jesus Kristus själv! Du kommer då att bära frukt! (GAL 5) Det är skatten i lerkärlet Paulus talar om som denna väldiga Kraft som kommer från Gud (2 Kor 4:7) Lägg märke till att detta skriver nu Paulus till Korintierna där Gnosticismen kommit in genom dessa väldiga falska Apostlar. Det är exakt samma Gnosticism som kommit in i dag men med nya kläder!

Låt oss nu gå tillbaka igen till Ps 81 och läsa vad som händer när olydnaden kommer in och den här främmande anden börjar manifestera sig. Paulus varnade församlingarna för:
1/ Ett annat Evangelium
2/ En annan Jesus
3/ En annan Ande

Ps 81:10 Hos dig får inte finnas någon annan gud, du skall inte tillbe någon främmande gud.

Hebreiskan går att översätta så här:
< En (ande)Kraft som bedrar dig och leder dig vilse!
< Du skall inte falla ner raklång för denna (ande)Kraft!

slain-in-the-spirit

Är det inte märkligt? Om du går in på Youtube kan du se massor av klipp på hur människor berörs av en “kraft” de faller ner och ligger “raklånga” och skakar under denna kraft. Det här sker nu i de flesta församlingar! Är detta straffet för olydnad? Svar: Ja vad jag kan se i skriften! Paulus säger att det kommer ske strax innan Jesus kommer tillbaka igen! Det är alltså en dom som kommer över Guds hus! (1 Petrus 4:17 = Lydnad)

DE OLYDIGA

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, (OLYDNAD) så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

DE LYDIGA

Vi skall öppna vår mun – hjärta och fyllas av bästa Vete och Honung ur Klippan!
2 Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.

joseph-with-brothers

JOSEF

När jag läste detta om Vetet kunde jag inte låta bli att tänka på Josef! Det står att allt Guds ord är inandat av Anden och där står det om Josef. Josef fick gå lidandets väg men tillslut hade han nycklarna till det största veteförrådet i världen. (1 Mos 41)

Hans egna bröder förkastade honom och de sålde honom som slav. Men Gud var med Josef mitt i lidandet och upphöjde honom till en stor ledare i Egypten. Han hade fått sån makt att han kunnat döma vem som helst till döden.  Genom Guds försyn hade det blivit så ont om mat att bröderna nu var tvungna att resa till Egypten och ställdes nu inför Josefs makt. Josef hade nu världens chans att hämnas på allihop som behandlat honom så illa. Men Josef var totalt befriad från bitterhet och förstod att Gud låg bakom alltihop.

1 Mos 50:19 Men Josef sade till dem: Var inte rädda. Håller ni mig för Gud? 20 Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. 21 Var inte rädda. Jag skall sörja för er och era små barn.” Och han tröstade dem och talade vänligt till dem.

tiden

Han täckte inte över ondskan utan sa att det de gjort var ont! Men samtidigt kunde han se att Guds hand var med i alltsammans för att rädda många människors liv. Typiskt Gud vilken Tajming! Gud ser längre än vi och började redan innan nöden började arrangera omständigheterna för att hans ord skulle uppfyllas. Han gjorde alltså det här för sitt heliga namns skull!

Han sa ju till Abraham!
1 Mos 15:13 Och HERREN sade till Abram: Det skall du veta att dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem i fyrahundra år.

Så här är det i våra liv också Gud ger oss också en massa löften. Om vi håller fast vid dem i förbundet i Jesus Kristus och inte ger upp så får vi skörda förr eller senare.

Gal 6:7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte (Behandla med Förakt): det människan sår skall hon också skörda. 8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. 9 Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.

Straxt innan uttåget ur Egypten började Gud arrangera omständigheterna på ett sådant sätt att hans ord skulle uppfyllas. Han förberedde ett litet barn för uppgiften! Mose! Just i den perfekta tiden kallade han honom och sände honom till Egypten!

queen-esther-king-1332891-wallpaper

Gud har verkligen omsorg om sitt folk! I Persien hotades Judarna av förföljelse! Där fanns en Judinna som blev drottning! Hennes fosterfar Mordechai anade att hon har kommit till makten för att rädda många ur fara. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?” (EST 4:14)

Gud vet allt och kan även använda sig av det som för oss människor ser ut som ont. Han kan vända det så att det plötsligt blir till en välsignelse för hans folk.

Inte nog med att Josef blir illa behandlad av sina bröder. Josef försöker att vara så ärlig som möjligt i Egypten. Han blir oskyldigt anklagad och hamnar i fängelse för det! Han kunde ha blivit otroligt bitter, men vad var det som höll hans mod uppe? Det var Tron! Det var en inre övertygelse att Gud är med mig trots allt vad som än händer. Paulus visste det ! Därför säger han det otroliga!
> Gläd er i Herren alltid! (Fil 4:4)
> Tacka Gud i livets alla förhållanden! (1 Tess 5:18)

Det här är trons hemlighet! Det här kan vi bara se när Herren öppnar våra ögon! Det blir så oerhört mycket lättare att förlåta andra när vi förstår detta. Gud kan även använda jobbiga människor för att forma våra liv! Men när prövningen är slut och du kommer igenom kommer du att få uppleva en stark andlig förnyelse!

Psa 66:12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi måste gå genom eld och vatten. Men du har fört oss ut och vederkvickt oss.

Job 36:15 Genom lidandet vill han rädda den lidande, och genom betrycket vill han öppna hans öra. (ÖGA) 16 Så sökte han ock draga dig ur nödens gap, ut på en rymlig plats, där intet trångmål rådde; och ditt bord skulle bliva fullsatt med feta rätter.

cat

Vi kan säga att allting är emot oss! Vi är människor hur andliga vi än försöker vara så blir vi inte fullkomliga på den här sidan evigheten. Nu skall jag berätta en hemlighet för er: När våran Katt Milli dog grät jag i tre dagar (Så andlig är jag SMILE)

Vi skall nu läsa om Josefs fader Jakob – Det hände så mycket negativt nu så han trodde att allt var emot honom. Men han kunde inte se att Gud faktiskt verkade i det fördolda för honom.

1 Mos 42:36 Och deras fader Jakob sade till dem: Ni gör mig barnlös! Josef är borta, Simeon är borta och Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Allting är emot mig!”

Har du också upplevt det? Dessa dagar är det jobbigt att tacka Gud i livets alla förhållanden! Gud var själv tvungen att uppenbara sig för honom och öppna hans ögon! Din kallelse och din väg är helt beroende av Guds välsignelse! Jakob var tvungen att få vägledning och bekräftelse direkt från Gud. Han går direkt mot ett altare och där offrar han åt Gud! Det här är en underbar handling profetiskt så överlåter han därmed sitt liv till Herren.

1 Mos 46:1 Israel bröt upp med allt han ägde. När han kom till Beer-Sheba offrade han slaktoffer åt sin fader Isaks Gud. 2 Och Gud talade till Israel i en syn om natten och sade: “Jakob! Jakob!” Han svarade: “Här är jag.” 3 Då sade han: “Jag är Gud, din faders Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten, ty jag skall där göra dig till ett stort folk. 4 Jag skall själv följa med dig till Egypten och jag skall också föra dig tillbaka därifrån. Och Josefs hand skall tillsluta dina ögon.”

Här uppenbarar alltså Gud att det är han som stått bakom alla händelserna som Jakob nyss sagt: Allting går emot mig! Kolla nu hur han tagit sig hit!? Gud har gripit in och begränsat hans väg och påverkat hans omständigheter.

Det här är väldigt intressant för när Paulus undervisar i Rom 8 om precis samma sak ställer han en fråga: Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

Helt klart så hänvisar han till just Guds ledning i våra liv. För i verserna innan så förklarar han vad han menar med sin fråga!

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Grekiska i Aktiv pågåendeform: Inte bara en gång eller så utan han håller hela tiden på!

Jakob tyckte ju allting var emot honom! Gud öppnade hans ögon för att visa att så var inte fallet! Det var en tid i våra liv också när Gud begränsade oss så det såg ut som om allt gick emot oss. Herren uppenbarade sig och sa: Nu skall jag visa er att människor aldrig kan stoppa de planer som jag har för era liv!

Rom 8:28 är exakt 1 Mos 50:20 Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv.

Människor handlade – Det var ondska!
Gud handlar i hemlighet – Det blev Gott!
Det gäller alltid mer än bara mig själv! Han handlar alltid för sitt namns skull!

Det finns bara en möjlighet att göra en bitter källa söt men Gud klarar av det hemligheten ligger i ett “Visst slags Trä” (Korset)

cross-lamb

2 Mos 15:25 Men han ropade till HERREN, och HERREN visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov.

Nu skall vi titta på detta i Davids liv! Vad var Davids två största synder och misslyckanden?
1/ Äktenskapsbrottet med Batseba…
2/ Han räknade folket i slutet av sitt liv (Otro och förtröstan på egen kraft)

Genom synden som kom genom att han gjorde nr 2 gick han och köpte mark på Moria berg. Där byggde han ett altare och tillbad Herren! David gifte sig sedan med Batseba och fick genom henne en son som hette Salomo.

Sedan ser vi hur Salomo bygger upp ett tempel på Moria berg. Det var exakt på en kulle där som Korset restes upp för en hel världs synder. Gud tog alltså konsekvenserna av Davids synd ett stycke mark och sedan en Son och byggde ett tempel. Så en människa som misslyckas kan omvända sig och få nåd och Gud kan börja om genom Golgata.

Då måste vi utrycka som Paulus i Rom 5
Rom 5:20 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.

Att gå upp på Moria berg är att gå upp till Golgata! Abraham skulle gå upp dit för att offra sin son. Gud gav honom ett annat offer istället! Vet du vad det här egentligen är en bild på? Guds löften skulle nu bli en verklighet i Jesus Kristus! Abraham skulle nu bli en Abraham men det kan bara ske på Guds villkor! Han gick upp i tro! Han vände tillbaka i Välsignelse! En övernaturlig multiplicering började ske!

1 Mos 22:14 Och Abraham kallade platsen HERREN förser. I dag säger man: Berget där HERREN förser. 15 HERRENS ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: 16 Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, 17 skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. 18 I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst.

Helt plötsligt så blev det en massa barn i Abrahams familj (V 19-24)

Hela Josefs liv var tvinnat av Guds trådar och det hade ett slutmål. Han skulle rädda sitt folk genom den auktoritet och den nyckeln Josef fått i Egypten. Josef är även en stark förebild på vår frälsare Jesus Kristus.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg 27/3-2018

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , . Bookmark the permalink.