Med Jesus genom stormen

När jag var liten byggde vi flottar och seglade på en liten sjö hemma. Som segel hade vi en rullgardin som vi kunde dra ner så vinden kunde ta tag i. Det var inte så avancerat utan vi paddlade upp på ena sidan sjön och segla i medvind vi kunde inte kryssa. Jag var ung då och livet var en lek. Men senare dök problemen upp och jag förlorade kontrollen på min egen båt. Jesus dök upp och förde min båt in i frälsningens hamn. Jag blev renoverad i det himmelska varvet och nu är Jesus alltid med mig i båten. Han lotsar mig genom alla faror. Förr fanns det vrakplundrare utmed kusten som flyttade sjömärken och tände falska eldar. År 1697 utfärdade Sveriges regering stränga straff för den som försökte förvilla sjöfarare.

29122017-IMG_1560

(FOTO: Janne Ohlin)

När jag läste det så tänkte jag på att bibeln höjer varningar för fienden ska försöka förvilla oss genom att ta bort bibliska sjömärken och tända upp falska ledljus. Han vill inte att du och jag skall nå målet för vår resa. Men Gud har satt upp stränga straff för den som försöker förvilla oss (UPP 22:18 -19) Man kan förlora sin del i Livets träd och det Himmelska Jerusalem.

I Hamnarna förr var det mer liv än nu och sjömännen trängdes för att få jobb och mönstra på båtar. Sjömanslivet förr ledde ofta in i alkoholism och omoraliskt liv i hamnstäderna. Det var just det som ledde fram till det första Betelskeppet som låg i New Yorks hamn och drevs av Metodisterna. Svenskar tog sedan visionen hem till Sverige där man startade Betelskeppet i Göteborgs hamn där jag nu arbetar mitt bland de utslagna.

SJÖMANNEN ALFONS BLEV FRÄLST

Redan innan något sker brukar det ofta börja med att Gud samarbetar tillsammans med Förbedjare. Bibeln säger att det är makt i våra böner för andra och att Gud kan ge Nåd genom dem.

2 Kor 1:10 Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss 11 när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått.

Kanske vi aldrig skulle blivit frälsta om inte människor bett för oss?

Jag upplevde att jag skulle nämna Alfons vittnesbörd här ikväll. Han kom nästan varje dag till den församling vi arbetade då i Göteborg. Han var lite originell och hade den där gamla härliga Göteborgsdialekten. Alfons var sjöman som ung kom han ganska snabbt in i alkoholismens fängelse. Han berättade att hans gamla mamma jämt bad till Gud för honom. Så mycket nåd var över Alfons liv redan som ung.

Under sin ungdom tänkte han mönstra på en båt. När han står där med papperen i handen hör han plötsligt en stämma säga till honom: Alfons ta inte båten! Detta hände 3 gånger! Han mönstrade av den båten och fick en riktig utskällning för så gjorde man bara inte. Han blev skakad när han senare fick höra att just den båten gick under med man och allt i en storm. Men det skulle ta några år innan han blev frälst.

Hans alkoholism blev nu värre och värre, han började få skador av Alkoholen. Läkarna hade gett upp hoppet! Men Alfons skulle få vara med om ett mirakel. Nu låg han på en madrass på golvet helt utblottad och tänkte att livet var slut. Plötsligt gick tankarna till mammas Jesus och Alfons bad: Om du räddar mig nu Jesus skall jag vittna om dig resten av mitt liv. Troligen var det Mammas alla förböner som genom Guds Nåd vände Alfons till att söka Herren och Livet vände tillbaka igen. Från den stunden slutade han att dricka. Han hade alltid traktat i fickan och höll sitt löfte han berättade om Jesus för alla han mötte.

VÄLJA RÄTT BÅT ÄR OCKSÅ VIKTIGT

Så vi förstår att det är viktigt att välja en båt där Jesus är med! Hellre en liten Optimistjolle med Jesus än en jättestor Titanic utan Jesus. I sin stolthet ignorerade man alla varningar, man trodde ju att båten var osänkbar. Kaptenen höll full fart mitt i natten framåt i de livsfarliga vattnen där Isberg inte alls var ovanligt. Fartygets orkester slutade att spela världslig musik och bytte till Psalmen: Närmare Gud till dig!  Även när fartyget sjönk. (Upp 20:13)

Även en del församlingar kör likt Titanic i full fart framåt i sin egen styrka och kraft. Man ignorerar alla varningar! Men Gud låter ingen människa berömma sig!

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Ordet berömma sig hämtar Paulus från Jer 9:23-24 Heb: ”To Shine”
Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

sotc1

Ormen Heb: Nachash: ” The shining one” (1 Mos 3:1)

Här kan vi ha hittat den rätta uttydningen av Liknelsen med Jungfrurna och Lamporna. (MT 25) De ovisas lampor slocknade = De skiner av fel ljus men de förstod det inte själva! De ovisas hus faller av samma anledning (MT 7) Herre har inte vi? Herre har inte vi? Herre har inte vi?

Vid Röda havet ställdes Israels barn inför ett jätteproblem det såg ut som om de skulle gå under. Men Herren Gud säger till Mose: Lyft upp staven så gör jag en väg till andra sidan (2 Mos 14:14-16) Israels barn lyder och börjar gå mot målet igenom en våldsam storm.

1 Kor 10 säger att det som skedde här är en bild för oss som har ändens tid inpå oss. Så vi skall se om mönstret stämmer!

Det står att de blev döpta i Anden:
1 Kor 10:1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet.2 Alla blev i molnskyn (ANDE) och i havet (VATTEN) döpta till Mose.

De blev alltså pånyttfödda här! JOH 3:5 Döpta i Ande och Vatten! De går Korsets väg i lydnad! (APG 5:32 – ANDEN) De börjar berömma sig av Herren på andra sidan (SKINA AV)

2 Mos 15:2 HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

FÖDD PÅ NYTT

Att vara född på nytt är som att påverkas av en vind sa Jesus:
Joh 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.

Ande på hebreiska är Ruach som även kan översättas Vind. Ibland så blåser det till och du förstår att det är Gud först efteråt. Förra veckan var en sådan händelse på Betelskeppet. I mitten av kvällsandakten kom två muslimer in och ville vara med. Precis då var jag framme vid en berättelse om Abraham.

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: Frukta inte Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Sedan bevisade med skriften att Han som uppenbarade sig för Abraham måste vara Guds Son genom att läsa Johannes 1 Kap.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.

Efteråt ute i matsalen satt sedan flera Muslimer och diskuterade. De tror ju inte att Jesus är Guds Son. Först efteråt förstod jag: Det måste ha varit Anden som verkade!

Anden verkade nu vid Röda Havet också. Exakt samma vind som verkade för Israels Hus verkade emot Faraos Hus.

1 Tess 5:9 Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen (VREDE) utan till att vinna frälsning (ÖPPNA) genom vår Herre Jesus Kristus.

Profeten Jeremia beskriver att en storm av vrede kommer i ändens tid. Men den skall inte drabba det huset byggt på klippan. Men det skall drabba huset byggt på sanden.

Jer 23:18 Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det? 19 Se, HERRENS stormvind, full av vrede, bryter fram, en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner.20 HERRENS vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det.

Ordet i den yttersta tiden här beskriver helt klart tidens slut. Sammanhanget är mycket märkligt! För det är en exakt beskrivning av Jesu undervisning i Mt 7.

> Falska Profeter Falska Herdar
> Ond Väg (BRED VÄG)
> En storm kommer (HUSEN MT 7)

Mar 4:35 På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar: Låt oss fara över till andra sidan. 36 De lämnade folket och tog honom – som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med.37 Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den höll på att fyllas.38 Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? 39 Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: Tig! Var tyst! Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt.40 Han sade till dem: Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? 41 Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: “Vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom?

Bildligt ser vi här två stormar:
1/ Själva de yttre omständigheterna!
2/ Sedan de inre känslostormarna

Jesus har makt att kunna förändra båda! Vem är han? Hans härlighet var fördold för dem än så länge! Först när Anden kom förstod vi fullt ut hans härlighet!

Det finns en serie med 4 mirakler här i Markus som Anden målar upp för oss som visar vem Jesus är.

1/ (Mk 4) Jesus stillar stormen – Makt över yttre omständigheter
2/ (Mk 5) Den Demonbesatte – Makt över alla ondskans makter
3/ (Mk 5) Helar kvinnan från sjukdom – Makt över alla sjukdomar
4/ (Mk 5) Reser upp en flicka från döden – Makt över döden själv (andlig död med)

Jesus liknelser om Guds Rike handlar om Kungen! När ordet uppenbaras så får vi skåda ljus (Ps 119:130) Det är Kungen och hans härlighet. Då kommer sann tillbedjan.

Joh 4:24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. /Sanning/Gk: Aletheia: Uppenbarad realitet!

De lämnade nu folkskarorna och följde Kungens ledning! Låt oss fara över till andra sidan! De följde Jesus! Vad säger Jesus om de som följer honom?

Den som följer mig skall ej vandra i mörker utan ha livets ljus (JOH 8:12)

Mörker är syndens konsekvens och det sätter ett täckelse för våra hjärtas ögon så att vi inte ser. Livets Ljus = Öppnade ögon så att vi utan täckelse får se Kungens härlighet.

Jesus lovar alltså att den som tar sitt kors på och följer honom skall få se och uppleva hans Härlighet. Paulus beskriver det så här…

2 Kor 3:17 Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.18 Men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla (SKÅDAR) Herrens härlighet vi förvandlas till hans avbilder i det vi stiga från den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar, som själv är ande.

Det är exakt samma sak som att säga: Den som följer Jesus skall inte vandra i mörker utan ha Livets ljus (JOH 8:12)

Jesus sa: Nu drar vi över till andra sidan! De som följde honom drabbas av en storm som ingen kunde hantera trots att de var vana fiskare och kunde sjön utantill.

Vad vill den här berättelsen med båten i stormen säga oss?

1/Har ordet verkligen slagit rot i hjärtat?
2/ Vår egen styrka måste brytas och ersättas med hans styrka
3/ Vår egen härlighet bleknar i jämförelse med hans härlighet

Liknelsen om Såningsmannen visar en viktig sak! Det kommer stormar för att vi håller fast och vaktar på hans ord.

Mat 13:20 Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje 21 men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse (STORMAR) för ordets skull, så kommer han genast på fall.

Hur mycket av det han undervisat mig om som fått slagit rot i vårt hjärta? Det kommer alltså att visa sig i stormen om undervisningen bara sitter i huvudet. Om den sitter i hjärtat kommer också sann tro därifrån (Trofasthet)(Överbevisning)

Ett bibelord i det här sammanhanget:
NAH 1:3 HERREN är sen till vrede men stor i kraft, han låter ingen gå ostraffad. HERREN har sin väg i storm och oväder, och molnen är dammet under hans fötter.

Vi måste förstå att det kommer att bli en stormig seglats. Det var det Jesus försökte visa de som följde honom in i stormen på Galileiska sjön. (Mk 4:35-41)

Det var inte stormens rytande eller båtens rörelse som väckte Jesus. Naturligtvis visste Jesus om vad som skulle ske redan innan de började sin resa. Det var lärjungarnas rop som väckte Jesus. Då började han att agera! Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?

Petrus som var med i båten har lärt sig en värdefull läxa! 1 Pet 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Omsorg Gk: Bryr sig verkligen om och oss!

Frågan i båten! Bryr du dig inte om att vi går under? (MK 4:38) Petrus 30 år senare: Jo Jesus bryr sig verkligen!

Heb 13:5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. 6 Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?

Jesus väntar alltså tills människans härlighet bleknar innan han uppenbarar sin härlighet. Det leder fram till Gudsfruktan! De mötte en ”Mega Storm” som gjorde dem förskräckta. Men den skulle fruktan nu ersättas av en annan fruktan: Guds Fruktan!

Mk 4:39 Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: “Tig! Var tyst!” Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt. 40 Han sade till dem: “Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” 41 Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: “Vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom?

Nu står ordet ”Mega Fruktan” så nu var de mer rädda för honom än för ”Megastormen”. När hans härlighet uppenbaras för våra ögon fruktar vi alltså Gud mer än Människor. Och den vi fruktar för lyder vi!

Bibeln är så otroligt barnslig samtidigt som den är allvarlig. Vi lämnar nu stormen och lärjungarna är “Megarädda” och fulla av förundran över denne Jesus. De hade ju nyss ropat till varandra: Vem är han egentligen? Nu skulle de få svaret på frågan: Vem är Han? från en källa de aldrig räknat med! Nu möter de en skräckinjagande man full av onda andar. (De var rädda)

Mar 5:1 Så kom de över till kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. 4 Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. 5 Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen, och han ropade och slog sig själv med stenar. 6 När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram och föll ner för honom 7 och skrek: “Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!” 8 Jesus hade just befallt honom: “Far ut ur mannen, du orene ande!” 9 Nu frågade han honom: “Vad är ditt namn?” Mannen svarade: “Mitt namn är Legion, för vi är många. 10 Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. 11 Där gick då en stor svinhjord och betade vid berget. 12 De orena andarna bad honom: “Skicka i väg oss till svinen, så att vi kan fara in i dem. 13 Det tillät han, och då for andarna ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade sig utför branten ner i sjön. Det var omkring två tusen svin som drunknade.

Mat 8:29 Nu skrek de: Vad har vi med dig att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? (Pro-Kairos) = Alltså före den bestämda tiden!

Det här tror jag är profetiskt de laglösa och de som inte vill höra är i bibeln bilden på Svin. De onda andarna och svinen skall i ändens tid bli ETT (Skökan)

parousia6

Janne Ohlin /Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.