Europa mot tidens slut

Jag tror att det vi nu ser hända i världen är styrt efter en agenda som när tiden är inne kommer att utveckla sig mot Harmagedon och tidens slut. Det verkar som Berlinmurensfall 1989 och händelserna runt Twin Towers 2001 var något som verkligen speedade upp profetiornas uppfyllelse.

1/En Allsmäktig Gud styr allt och tillåter
2/Satan får ta emot auktoritet och handlar genom sin pyramid av andemakter
3/Mörkret är en andemakt som påverkar människors sinnen (EF 6)

Många har skrivit och varnat genom åren! Vi går mot en elitstyrd kommunism! Irwin Baxter har länge sagt att den röda färgen symboliserar kommunismen. (UPP 6 Röd Häst) Påven talar sig så varm över detta att han kallas ”Red Francis”.

maxresdefault

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

Det här är givetvis en andlig bild: Alla som fångas av den andemakt som nu förlöses allt starkare över världen hamnar här. Alla som gör sig ett med Den Helige Ande hamnar på Sions berg och det nya Jerusalem (Heb 12:22-29)

Vi ser även tecknet i himlen i Upp 12
Upp 12:1 Ett stort tecken (SEMEION) visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. 2 Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. 3 Ett annat tecken (SEMEION) visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden.

SEMEION = Tecken på att Guds rådslut sker
KVINNAN = Israel men sedan även Församlingen (Senare i Kapitel 12)
ELDRÖD DRAKE = Satan och hans sista Vilddjur

När Jesus uppmanar oss att börja titta efter hans återkomst pratade han om en födslovånda (Mt 24:8 och en förlossning (LK 21:28). I ljuset av det här blir liknelsen om fikonträdet intressant vi måste läsa så att bibeln förklarar sig själv.

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

Han tar liknelsen om fikonträdet och sätter det i relation till “Födslovåndan” V 28 innan handlade alltså om vår “Förlossning”. Liknelsen om Fikonträdet är alltså exakt samma sak som Upp 12:1-3 Jag tror vi ser Arabvåren i Liknelsen för att det är händelserna som har öppnat för IS och den våldsamma flyktingvågen upp i Europa. Arabvåren kommer att övergå till Sommar till slut och det betyder dom (Dan 2:35)

När Jesus kommer så skall det alltså finnas ett Eldrött vilddjur som har 7 Huvuden och 10 Horn Vi kan se ett sådant i Dan 7 när Jesus kommer.

Dan 7:7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. 8 Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. 9 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades.

Det ” lilla hornet” som kommer fram här är “Antikrist”. Vi kan även se det här i Uppenbarelseboken 13:5 Vilddjurets mun talade stora hädiska ord! Varifrån kommer då denne man? Låt oss nu läsa Dan 9 Som troligen gömmer hemligheten om de 7 sista åren.

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Antikrist skall vid tidens slut träda fram ur samma folk som förstörde Jerusalem och Templet år 70 – Så vi skall på nått sätt få se ett nytt Romerskt imperium vid tidens slut jag tror det är EU. Ur detta EU skall alltså komma en Världsledare. Han kommer upp ur 10 horn som då blir exakt samma sak som 10 tår på statyn i Daniel 2. Hans kompis också från Rom kommer samtidigt och kallas “Den Falske Profeten” (UPP 13:11-18)

lissabon

Låt oss nu titta lite på vad Arabvåren har inneburit för Europa. Vad kan vi förvänta oss? Kan det verkligen vara så att det finns en dold agenda för att upprätta en världsregering? Efter att ha studerat det här ämnet i många år måste det bli Ja på den frågan.

Det arbetas febrilt av Globalisterna för att få till en ny världsordning (KOSMOS) helt klart är att Vatikanen och Storföretag och Banker och Regeringsledare inblandade.

En av de mest kända är Rockefeller som skriver i sin bok: ”Memoirs” (Sid 405)
Det finns de som tror att vår familj är inblandade i en hemlig sammansvärjning att arbeta emot USA:s intressen. De kallar oss även för Globalister som i hemlighet samarbetar med andra för att bygga upp en integrerad Politisk och Ekonomisk ordning för en enad värld. Om det är detta jag anklagas för så är jag skyldig och är stolt över det.

Rockefeller 1991 på väg till ett möte med Bilderbergergruppen.
Det hade varit omöjligt att kunna utveckla vår plan för världen om vi hade publicerat det öppet under åren. Men nu är världen mer beredd att marschera mot en världsregering.

Det fanns de som avslöjade det här ganska tidigt men som dog konstigt. En kongressledamot Larry Mc Donald som dödades när hans plan sköts ner av Sovjet 1976. ”Rockefellers och de andra allierade driver på för att skapa en världsregering. Den skall bli superkapitalistisk och kommunistisk på samma gång. Den kommer att kontrolleras av dem. (Eliten) Jag menar att det verkligen finns en konspiration. Den är internationell och har planerats under en lång tid! Denna plan är otroligt ond i sin natur”

IDAG HAR VI FÅTT EN JÄTTEKRIS EUROPA INTE KAN HANTERA

När kriserna kommer så orsakar de splittringar, vi har sett dem både mellan länder men också i länderna. Nu uppstår starka motkrafter som inte vill ha någon immigration alls. Det verkar som om man medvetet skapar dessa kriser för att själva komma med lösningen: Kontroll och Världsregering!

Rockefeller gjorde ett uttalande i FN 1984. Vi står nu på randen av en global transformation. Det enda vi behöver är den rätta stora krisen, först då kommer nationerna att acceptera en ny världsordning.

Det här är skrämmande likt ett annat uttalande: Den enklaste vägen för att upprätta kontrollen över en befolkning är att utföra terrorhandlingar. Då kommer allmänheten att godta alla lagar som för deras personliga säkerhet är hotade. (Josef Stalin)

I Europa upplever vi nu en stark splittring mellan Väst och Öst! När Jesus kommer tillbaka igen ser vi att stenen träffar fötterna på den staty Nebudkadnessar ser i Dan 2. Många ser det som det sista splittrade riket i Europa där antikrist skall träda fram.

Dan 2:41 Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. 42 Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. 44 Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt.

V 43 Här ser vi att integrationen inte kommer att lyckas i den ”Multikulturella Europa” Genom giftermål står inte i grundtexten! Utan det står en blandning av människosäd. Invandringen eller Migrationskrisen i Europa är alltså förutsagt i bibeln 2600 år innan det händer. Det är alltså genom  och ur denna kris en världsledare träder fram med lösningen på problemet.

Denne världsledare som kommer från Europa kommer att ha en armé så det är ett tidstecken när vi ser Europa pressa fram en sådan. Ser vi det? Ja nu börjar till och med Stefan Löfven talar om möjligheten att sätta in militär i Sverige. Visste du att han varit med på Bilderbergergruppens möten (ELITEN)? Han vet i så fall mer än han öppet vågar säga! Obs! Även Reinfelt var med på de mötena !

eu-militar-620x372

I Ett EU Möte 3 september 2017 sa (Juncker): Vi skall pressa på för att få en EU arme, det skall vi göra utan att vi behöver något samtycke från väljare. (DIKTATORSFASONER) Med andra ord de ser det kaos som de själva skapat och säger: Nu kan vi pressa på vår agenda. Jag tror inte det är en slump att man vill ha militärer i Sverige för att reda ut kaoset. Man sa även nyligen i EU att: Vi vill ha en stark man som blir ledare över hela EUROPA!

Om det här blir en verklighet så blir det första gången sedan Romarriket som hela Europa kommer in under en enda ledare. (Dan 9:26) Eliten säger att de behöver en stor kris för att föra fram deras agenda.

En undersökning i Europa visar följande resultat
1/ Tror du att ett stor Terrorattentat är möjlig i ditt land?
Svar Ja: 90 %

Så vi ser alltså ett Europa i skräck! Många vågar inte gå ut en gång efter mörkrets inbrott!
2/ Ser ni det som ett stort problem att illegala immigranter kommer in i ert land?
Svar: Ja 81 %

3/ Hur mycket litar ni på er egen regering?
Svar: 50 %

Det här har skapat en stor kris i Europa! Eliten säger att de behöver en stor kris för att kunna genomföra sin agenda. Nu har de skapat en jättekris och splittringar i länder och mellan länder. Havets och vågornas dån har orsakat folkets behov av hjälp. Eliten kommer att fylla ropet på hjälp och deras lösning blir en världsregering och en världsledare.

David Wilkerson skriver i Synen om en sista världsledare från Europa som skall ordna upp ett stort finansiellt kaos. Vi har ju sett en stor ekonomisk kris i världen men jag tror att det kommer fler. Låt mig få citera Kommunismens centralfigur Karl Marx.

Kapitalägarna (ELITEN) kommer att stimulera arbetarklassen att köpa mer och mer dyrbara saker, hus och teknologi. De kommer att drivas till att ta mer och mer krediter tills de inte mer klarar av sina skulder. Detta kommer att leda till att bankerna går omkull och bli nationaliserade. Då kommer staten att komma in på den väg som slutligen leder till kommunism. (Karl Marx, Das Kapital, 1867)

Stefan Gustavsson hade en intressant artikel i Världen idag nyligen.
Vem hade för 20 år sedan trott att vi skulle föra samtal om barnäktenskap, antisemitism, klanvälde, muslimsk radikalisering, svenska medborgare som terrorister, handgranater på gatorna, bombattacker mot polishus, återkommande avrättningar på öppen gata och en statsminister som är öppen för att diskutera om svensk militär ska sättas in – i Sverige!

Församlingen skall vara profetisk ! Vi måste förstå vad som rör sig i “Tidsandan” så att vi inte dras med i den flod som nu börjar svämma över åt alla håll. Antikrists ande kommer före antikrist!

Varje Tidsepok (AION) Har sin egen Världsordning (KOSMOS)
Det här är exakt vad som nu sker genom de 3 Punkterna vi började med. Gud tillåter nu Satan att organisera världen en sista gång på ett sådant sätt att det till och med kan bedra de utvalda. Den nya Världsordningen formas som en slags kopia på Guds Rike på Jorden. Bara de som är födda på nytt och följer Anden och det Profetiska ordet kommer undan den här andemakten.

2 Per 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Meningen med det profetiska ordet är ju att vi skall förstå vår samtid. Det är också meningen att vi skall få se Gud som stor och Satan som bara hans redskap. Låt mig citera den Amerikanske förkunnaren Bill Randels.

Bill Randels citat: Enligt profetian i Dan 2 så skall den sista fasen av Romarriket bli 10 tår. Men riket skall vara som järnet (Starkt) men det skall vara ett försvagat rike för att det skall vara blandat med lera. Järn och lera kan aldrig förenas och hålla ihop.

Det förra stora starka Romerska imperiet skall vid tidens slut vara ett blandat rike. Hebreiskans ord är slående ”Arab” – För oss till tanken på ”Arabiserat”. Och jag tror att det fullständigt ologiska beslutet att låta millioner av Muslimer som vägrar integreras kan vara en möjlig uppfyllelse av profetian i Dan 2. (Slut citat)

Är det här planerat ? Ja jag tror det! Men Gud blir så otroligt stor eftersom man kan se att hans hand är över allt detta. En politiker från Sydafrika som hette A.K. Chesterton (1899-1973) Bedöm själva om det nu är en slump att terrorhandlingar utförs av just det folk som USA och de Allierade låter svämma in i Europa genom öppna gränser utan kontroll.

Jag påstår att det existerar en konspiration för att förstöra Västvärlden. Detta är förspelet för att föra mänskligheten in i en förenad värld av Tyranni

Men dessa Araber som kommer in i Europa hatar Israel enligt Islam. Så det har fått massor av Judar att lämna Europa och flytta till Israel. Genom det uppfylls Jeremias profetia.

Jer 16:13 Därför skall jag slunga er bort ur detta land till ett land som varken ni eller era fäder har lärt känna, och där skall ni få tjäna andra gudar både dag och natt. Jag skall inte ha något förbarmande med er. 14 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land 15 utan: Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. 16 Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger HERREN, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga (JAGA) dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor. (TILL ISRAEL)

ANDEN MÅSTE VISA OSS VÅR SAMTID !

Vi måste bli födda på nytt för att se Guds Rike. Men det är lika sant att vi måste bli födda på nytt för att förstå vilken tidsålder du lever i just nu och vad Gud gör i vår samtid.

EF 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis (AION) + (KOSMOS) och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

Här ser vi det igen AION (TIDSEPOK) + KOSMOS (VÄRLDSORDNING) alltså att varje tidsperiod har sin egen världsordning.

Rom 12:2 Och anpassa er inte efter (FORMAS) den här världen, (AION) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Lösningen:
Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst.

Heligt offer är motsatsen till Profan (Världsligt). Vi kan inte själva producera vare sig andlighet eller helighet. (Joh 15) Utanför Kristus förmår vi inget men i honom ”Rensas vi” för att bära mer frukt.

Rensas = Tuktan
Frukt = Helighet

Heb 12:6 Ty den Herren älskar tuktar (RENSAR) han, och han agar var son som han har kär.7 Det är till er fostran (RENSNING) som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? 8 Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. 9 Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva? (AGAPE – FRUKT) 10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet.

träd

Mycket prövningar och kamp har drabbat oss och flera andra den sista tiden. Men mitt i alla dessa prövningar har jag upplevt Herrens Frid! Då räcker det för mig om han står bakom prövningarna kommer det att föra med sig något gott. Herren visade nyss en intressant sak som gav svaret på en del drömmar jag haft. Jag drömde bland annat att när floden kommer så drar folk upp på ett berg.

Om vi läser Heb 12:6-10 med resten i Kapitel 12 förstår vi att det är just Tuktan och Rensning som gör att vi blir äkta söner på Sions berg och får del av Nya Jerusalem när domarna drabbar världen. Jag tror att även kvarlevan på Sion i uppenbarelseboken pekar på samma sak (Upp 14:1)

Det är det här jag tror sker nu mitt ibland oss en del av oss är i ett “Främmande land”. Anden väcker upp oss men vi måste börja röra oss i riktning mot Gud när han kallar. Det var exakt det jag tror hände med den förlorade  sonen därborta i “det främmande landet” med grisarna. Han började tänka på Gud mitt i smutsen. Han vände tillbaka igen! Han fick en ring på sitt finger och den finaste dräkten! Fadern förlät och upprättade! – Man skulle kunna säga att Gud faktiskt frikände honom!

1/ Han drog bort från Gud
2/ Han kom till sig själv!
3/ Prövningen ledde till ett vägval
4/ Han vände tillbaka igen till Gud
5/ Han dömdes rättfärdig av fadern och upprättades som son

1 Kor 11:31 Om vi gick till rätta med oss själva (DIAKRINO) skulle vi inte bli dömda. 32 Men när vi döms (KRINO) fostras vi (RENSAS) av Herren, för att vi inte skall bli fördömda (KATAKRINO) tillsammans med världen. (KOSMOS – VÄRLDSORDNINGEN)

DIAKRINO – Betyder – Att avskilja sig och separera sig själv från något (VÄRLDEN)
KRINO – En Prövning = ETT VÄGVAL
KATAKRINO – EN FÄLLANDE DOM

Innan man intog landet omskars Israels barn vid Gilgal – Det har med helighet att göra!
Jos 5:9 Och HERREN sade till Josua: I dag har jag vältrat av Egyptens vanära från er. Platsen fick namnet Gilgal, som den heter än i dag. (Obs! Det var Påsk)

Vanära här är en bild på gamla misslyckanden! Gamla misslyckanden kan åklagaren använda mot dig. Man lämnade öknen och gick in i landet för att ta del av hans helighet! Helighet är ett måste för att bli övervinnare. Varför går budskapet om att bli övervinnare går ut till alla församlingarna i Uppenbarelseboken? Jo annars kommer den här andemakten driva oss tillsammans med vilddjuret det kommer till och med att tro att det är Guds vilja men det leder till domen.

Predikan Parousia Mission/Göteborg 28/1-2018 av Janne Ohlin

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , . Bookmark the permalink.