Tillbedjan i Ande och Sanning

 

worship

Ohhh Wow!
Idag hände något väldigt starkt och underbart när jag studerade bibeln. Jag läste Ordspråksboken 8 när en hemlighet avtäcktes för mig i Andens ljus. Jag fick se Jesus Kristus upphöjas och förhärligas, det var som en lampas sken. Jag drogs till ljuset och förundrades över Guds otroliga makt och så fick jag se mig själv i det ljuset. Resultatet blev Tillbedjan och Guds fruktan!

Joh 3:30 Han måste bli större och jag mindre. 31 Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla.

Det stod så klart för mig vad sann tillbedjan var. Jag var inte på någon plats där lovsången dånade och 1000 tals människor sjunger och höjer sina händer i extas. Nej jag var alldeles själv här hemma med en djup suck inom mig: Gud förnya mig!

lll

Jag kom att tänka på orden Jesus sa till Kvinnan i Sykar.
Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i Ande och sanning.”

Ordet för sanning är Aletheia och det betyder: Uppenbarad Realitet! Alltså Anden skall avtäcka en “Realiet” (Jesus Kristus) för våra hjärtas ögon och det skall föra med sig tillbedjan. Det var exakt vad som skedde med mig på morgonen i vår enkla lägenhet på min enkla stol.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Nu läser vi den text som fick mig att så förundras över Guds storhet. I den Svenska översättningen och delvis i den Engelska så försvinner själva kärnan

FOLKBIBELN
Ord 8:22 HERREN ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. 23 Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns.

KING JAMES
Pro 8:22 The LORD (JHWH) possessed me (HADE MIG ALLTSÅ JHWH = MESSIAS) in the beginning (BEGYNNAREN) of his way, (PLAN) before his works of old. (FÖRE SKAPELSEN) 23 I was set up (SMORD = JHWH = MESSIAS) from everlasting (ELLER FÖRDOLD) from the beginning (HUVUD) or ever (ÖVER) the earth was.

Inom parentes så har vi den alternativa översättningen. Alltså ord som vi lika gärna kan använda istället utan att göra våld på skriften. När dessa ord används så får vi se vad Paulus fick se. Denna tråd finns ju med i hela hans undervisning när han talar om en hemlighet som nu uppenbarats för de heliga.

Jag kör en “Ohlinsk” Parafras för att vi lättare skall förstå det.
JHWH hade mig JHWH – MESSIAS som sin plan (ORDET) innan ens världen var till. Jag JHWH – MESSIAS är förevigt den fördolda som är satt som huvud över världen.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

burdens1

Men för vem uppenbarades detta?
Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? (JHWH – MESSIAS) 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.
3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN (JHWH) på honom. (JHWH – MESSIAS) 7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. 8 Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? 9 Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. 10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom.

Ja det handlar om Herren som uppenbarades för oss som tror! Lägg nu märke till JHWH tilltalar JHWH – MESSIAS efter att ovanståede har skett Jes 53 vid hans uppståndelse.

Psa 110:1 En psalm av David. HERREN (JHWH) sade till min Herre (JHWH – MESSIAS) : “Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”

Joh 10:30 Jag och Fadern är ett.”

parousia6

Mvh Janne Ohlin, Göteborg

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.