Vägen till att överflöda i nåden

Utkastet till Janne Ohlins predikan Parousia 4/12-2016

Jag tänkte på vilken nåd vi har fått som tror. Jag hade absolut ingenting när jag blev frälst, jag stod på minus gällande alla mänskliga resurser. Men i Guds Rike är det så att våra minus förvandlas till plus. Paulus hade lärt sig det här så han sa: ”Det enda jag kan berömma mig av är min svaghet och Kristi Kors

Vi tror ofta att Gud ser något gott i oss som går att använda. Men den som är redo att ta emot mer och mer av Guds nåd och hans kraft vet att det är inte så…

Paulus fick lära sig det – Han mötte ljuset som slog honom ur sadeln!
Petrus fick lära sig det – Han mötte elden vid stranden!
Jakob fick lära sig det – Ljuset strålade från Herren i Peniel
Mose fick lära sig det – Han fick nåd från honom i elden!

FALSK DRIVKRAFT

pa-kopia
Eld och ljus är i bibeln ofta synonymt med varandra. Ordet för att berömma sig är på hebreiska att lysa av något. (JER 9:23-24) Paulus säger att det enda han berömmer sig av är Kristi Kors (GAL 6:14)
Så det som är min hänförelse och min drivkraft är det jag brinner för.

När Herren visat mig alla dessa tilltal om avfallet som vi skrivit om på sidan. Har det ofta handlat om ett yttre sken och en väldig hänförelse och drivkraft. I öknen startades en väldig hänförelse ur en falsk eld när man formade Guldkalven (2 MOS 32) (ROM 12:1-3)

2 Kor 11:2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus.

När Israel kallades för en otrogen brud var det alltid en viss Baal som handlingen utspelas kring. Ordet Baal i GT som är NT:s motsvarighet till en ”annan Jesus” betyder också ”Herre” (BDB) Han är ju ofta förknippad med eld (ELIA OCH BAALS PROFETERNA 1 KUNG 18)

Paulus brann med en eld eller ett ljus som kom ifrån Gud. Hans uppgift var att få församlingen som en ren jungfru att brinna eller lysa av samma eld eller ljus. (MT 25) Sedan nämner Paulus hur Ormen bedrog Eva. Vi ser att det finns en Helig eld och en Falsk eld (NITÄLSKAN)

För att gå på en väg måste det först finnas en drivkraft. När folket skulle omvända sig från att följa Baalsprofeterna till att följa Herren måste de alltså drabbas av en äkta drivkraft. Elia byggde först upp Altaret innan elden föll.

I Galatien kom det också in falska profeter och falsk eld eller ljus. Dessa tände också falsk drivkraft i församlingen. Kom ihåg att profet är en som lyser upp en väg för andra! Men vilken eld eller vilket ljus är det som brinner?

Gal 4:15 Var hör man nu er lovprisning? (MAKARISMOS) Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig, om det varit möjligt. Makarismós = En person som är välsignad av Gud med Andens olja och drivkraft. (OLJA)

GK: Var är nu er drivkraft eller er olja eller er Heliga Eld? När man byter väg så byter man samtidigt drivkraft, ohelig eld är fiendeskap mot Gud och mot hans tjänare.

Gal 4:16 Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen? 17 Dessa människor är ivriga att vinna er men har inte rätt iver, (ELD) utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver skall hålla er till dem. 18 Det är bra att vara ivrig för det som är gott, det gäller alltid, och inte bara när jag är hos er.

Gal 4:17 They zealously affect you, but not well; yea, they would exclude you, that ye might affect them.18 But it is good to be zealously affected always in a good thing, and not only when I am present with you.

Kan ni se vad som händer? Guds eld och ljus slocknar och ersätts med en falsk eld och ljus. Men de kommer inte att märka det utan det kan till och med se andligare ut. Paulus säger även att de fallit ur Nåden (GAL 5:4) (2 PETRUS 2:1-2) detta skall ske i ändens tid…

Något vi skall lära oss är att den äkta elden från Gud ser inte ner på människor. Men det gör den här falska elden. Det här är en nyckel till att förstå det profetiska om församlingen skrivet i Mt 24-26
Mt 24:43 Tjuven bryter sig in och byter ut Äkta mot Falskt (PSEUDO)
Mt 24:51 Det äkta ger mat åt (V 46 OLJAN) det falska börjar slå och se ner på (JAK 4 + )
Mt 25:1-13 De med olja i lamporna kommer in (PAULUS ELD 2 KOR 11:2)(DE SOM FORTSÄTTER GE MAT TILLS HAN KOMMER 24:46)
Mt 25:1-13 De med falsk eld kommer inte in han känner dem inte
Mt 7:21-23 De med falsk eld kommer inte in han känner dem inte
Mt 25:34 De med olja (VÄLSIGNADE) går in
Mt 25:41-40 De andra går bort från honom, lägg märke till att de föraktat hans små

Nu skall vi titta på den sanna vägen som ger olja i lampan. Mose fick nåd står det från honom som bodde i busken alltså en helig eld (5 MOS 33:16)

2 Mos 33:13 (FB) Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk.

2 Mos 33:13 (KJ) Now therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, shew me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight: and consider that this nation is thy people.

1/ Om det är Guds nåd jag fått och nu står i så….
2/ Visa mig då din väg (1 KOR 12:31 AGAPE – ELD OCH DRIVKRAFT)
3/ Så att jag kan lära känna dig (ERFARENHET OCH BERÖRING)
4/ Så att jag kan finna nåden i dina ögon (AYIN) (SUPERÖVERFLÖDA 1 KOR 12:31)
5/ Låt mig förstå att det här är ditt folk och ditt tempel eller kropp (JOH 11:48)(1 KOR 11:29 NATTVARD – HERRENS KROPP)

Den här undervisningen tror jag Paulus har som grund när han tar upp tjänstegåvor och nådegåvor till Korintierna. När han talar om nådegåvor är det ordet CHARIS-MA Paulus använder. Att det slutar med MA innebär att det är konsekvensen eller utflödet av NÅD. Det innebär ju samtidigt att man aldrig kan äga en tjänst eller nådegåvor i oss själva. Så det handlar alltså om att jag bara reflekterar den Jesus Kristus som bor i mig.
1/ Paulus säger att alla har fått en speciell nådegåva att bruka. Den nådegåvan (CHARIS-MA) skall passa in i själva bygget så du skall alltså inte ta en annans plats. Det här fattade inte Korintierna utan såg upp till olika ”Pastorer”

1 Kor 1:12 Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: ”Jag håller mig till Paulus” eller ”Jag håller mig till Apollos” eller ”Jag håller mig till Kefas” eller ”Jag håller mig till Kristus”. 13 Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn?

Han menar alltså att Kristus i var och en av dessa tjänster genom Guds nåd verkade till att församlingen byggdes upp. Då kommer vi fram till punkt 2 som handlar om att vi begränsas.

2/ Vad är en väg i bibeln? Hur vi tänker och sedan handlar och talar. Är vårt hjärta fullt av Kristus är han ju vägen för oss eller hur? Men en väg har gränser och vi skall vakta på de gränserna så vi inte plötsligt kommer in på en villoväg. Det är alltså kärlekens väg det här! (AGAPE)

1 Kor 12:31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra.

Om ni är brinnande i Guds nitälskan att låta utflödet av nåden bli allt starkare. Så skall jag visa er en superöverflödande väg. Den vägen har vi redan visat och det är Agape… 1 Kor 13 Om vi inte vandrar i Agape kommer Satan att bedra oss så vi tror att vi äger skenet i oss själva.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot (ARRANGERAR MOTSTÅND EMOT)de högmodiga (HUPEREPHANOS) men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. (AGAPE)Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Huperḗphanos betyder att ”Skina eller lysa” över någon annan. Här ser vi att det har med Djävulen att göra vars namn i Eden var NACHASH (DEN SKINANDE)

Ormens listiga anslag är få oss ur Guds Nåd. Han hade lyckats med Galaterna (GAL 5:4) Han höll på att göra på samma sätt i Korint (2 KOR 11)

Eva bedrogs och tog emot visdom (SAKHAL)
(SAKHAL) betyder inte bara visdom utan även att få förmåga och resurs att bli framgångsrik. Det innebär även att kunna undervisa och förmedla till andra. Men det intressanta är att ordet också betyder hänförelse och därmed också drivkraft och nitälskan. Alltså en ohelig eld och en drivkraft som kommer från ormen som driver mig att göra mig ett namn.

Stå emot djävulen (ORMEN) innebär alltså att vara på Guds sida och genom sanning i ord och handling stå emot det här.(EF 6) Vi förstår inte att högmod alltså även innebär att vi inte ens tar upp kampen. Så när man nu kommer och helt öppet predikar förvrängda ord är det inte ens någon som reagerar.

Varför skall jag strida för Guds ordning när jag kommit in i en annan ordning (KOSMOS) Det här förklarar faktiskt den likgiltighet som råder i idag. Världen har tagit över……

3/ Lära känna Kristus genom erfarenhet och beröring. Ordet används om en herdes relation till sina får som han har visat sin väg för. Han ger dem omvårdnad, mat och beskydd och viktigt är ögonsalva annars riskerade fåren att bli blinda.

Joh 10:14 Jag är den gode herden, och jag känner (GINOSKO) mina får, och mina får känner (GINOSKO)mig,

4/ Så att jag kan superöverflöda – kom ihåg att det handlar om Kristus i mig….

1/ Om jag nu står i din nåd 2/ Och jag nu vandrar i Agape 3/ Så att jag har lärt känna dig genom erfarenhet och beröring. 4/ Låt då Kristus i mig manifestera sin kraft allt starkare genom mitt liv. Låt honom få superöverflöda i och genom mig. (ROM 5:17)

Alltså ett utflöde av NÅD (CHARISMA)
Det står AIN i grundtextens ord för Ögon här. (FONTÄN ELLER BRUNN)
Joh 4:14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv. (KRISTUS I OSS)

KALLAD TILL ATT ÖVERFLÖDA

Förra predikan med Prästen och korgen sa jag att vårt innersta är som en korg som skall fyllas för att hyperöverflöda till andra. Guds vilja med våra liv är att låta Kristus i oss växa upp och börja manifesteras allt starkare. Men det sker steg för steg i en tillväxtprocess som ofta innebär både ångest och smärta.

En morgon när vi skulle ner till Småland och predika. Hörde jag Herren tala med hörbar stämma. Det har faktiskt bara hänt några gånger och då vet jag att det är viktigt.

Jag läste precis Jes 53
Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Herren sa: Så växer jag upp i era liv också! (TÄNK VETE – OGRÄS)

Han växer alltså upp och han börjar bära frukt. Han börjar manifestera sig genom ditt liv i både ord och handling. Den nitälskan och eld som drev honom kommer också att driva dig. Med exakt samma resultat som för Paulus i Galatien (GALATER 4:15-18)
Det är tänt två eldar eller ljus
Vetet kommer att samlas
Ogräset kommer att samlas

pm-1
Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , . Bookmark the permalink.