Herrens_säkra_hamn

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2  har han nu i den sista tiden talat till oss genom (I) sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Så Gud talar alltså pågående till var och en av oss i och genom sin Son Jesus Kristus. Gud kan också tala till oss idag genom en hörbar stämma det gjorde han till mig när jag blev frälst. Han sa: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas!

“Intet fattas” handlar ju om fullhet! Det hebreiska ordet för Frid, Shalom har i sig själv bilden av säkerhet,vila, och fullhet. Eftersom allt i NT handlar om Kristus i mig så kommer själva källan till den här Friden (Shalom) och Ljuset det finns inte i mig själv utan kommer från honom.

Joh 1:16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, (UTVÄNDIGT) nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. (INVÄNDIGT)

När det ljuset får växa genom kunskapen om Gud så skänker det helt automatiskt en urskiljning vad som är av Gud och inte. Kunskapen om Gud får oss genom erfarenhet även att förstå varför Gud tycks vara så tyst ibland. Vi vill ha information direkt att vi skall göra si eller så nu! Men Gud planerar oftast att hålla oss kvar ett tag till i det som vi kanske tycker vara mörker. För hans första prioritering när det gäller oss handlar alltid om att han vill uppenbara sin Son så vi kan lära känna Gud.

Vi vill alltid i oss själva ha kontroll över allting. Gud vill att vi skall föra över den kontrollen till honom. Därför hjälper han oss genom att föra oss in i olika situationer där vår mänskliga visdom inte räcker till. När det sker så upplever vi det som mörker och svårigheter. Men just här har Gud gömt de största skatterna och bara här i korsets mörker kommer du att finna det sanna ljuset. Detta jag skriver här är självupplevt och det kan vara en tröst för dig som går igenom svårigheter att förstå detta.

Jes 45:3 Jag skall ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga (heb: bortgömda) rikedomar, för att du skall inse att jag är HERREN, som kallar dig vid ditt namn, jag, Israels Gud. (Paulus beskriver ljuset i mörkret i 2 Kor 4)

Har du varit med om att du tycker Gud måste tala NU! Varför måste han det egentligen? Jo för vi hatar att förlora kontrollen,

Men innerst inne finns det en djup tyst frid. Det kan faktiskt vara så att det kan vara just Gud som talar. Det står i bibeln att Gud talar Frid till sitt folk.

Psa 85:9 Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar. Han talar frid (SHALOM) till sitt folk och sina fromma, må de inte vända åter till dårskap. 10 Hans frälsning (JESUS) är nära (I DEM) dem som fruktar honom, för att härlighet (KABOD) skall bo i vårt land.

Jag vill höra vad Gud säger! Svaret: Han talar Frid genom Jesus Kristus i oss för att uppenbara sin härlighet.

När Gud uppenbarar sin Son för oss så skänker det Ljus och Liv och Frid. Du kan läsa 10 Guds bud och försöka hålla dem som instruktion. Men du fyllas av exakt samma liv Jesus levde det liv på insidan som uppfyllde lagen. Ditt eget försök att klara av det kommer att misslyckas men det han ger i dig kommer att lyckas.

2 Kor 3:6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Kristus i oss var och en ger oss Ande och Liv har ersatt skuggan av GT som bara pekade på honom. Därför börjar nu Kapitel 2 med orden.

Heb 2:1 Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen.

Alltså då Gud nu talar till oss genom sin egen Son som är så mäktig (Kap 1) borde vi inte då ännu mer lyssna till vad han har att säga till oss? Bara han  är världens ledljus som leder in i den trygga hamnen.

The-Wind-of-Your-Motionless-Ship

Konsekvensen blir om vi slutar att lyssna: Vår båt som var på väg mot en säker hamn kommer ur kurs av vågor (Vind) eller strömmar.

Den grekiska ordbilden här är att vi är på väg in med ett fartyg in i en hamn. Men av någon orsak vinden vågorna eller havsströmmen gör att vi missar hamninloppet. Alltså om vi inte lyssnar till det Kristus säger till oss så missar vi hamnen…

Lägg märke till att den sista tiden skall kännetecknas av stormar och av vågor:
Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

Gud är så trofast så han kommer att tala om för oss att vi gjort det på ett eller annat sätt. Han vill föra oss tillbaka igen till sitt ord för att uppenbara Kristus för oss så att vi skall komma in till hamnen. Vi kan även uppslukas av andra intressen som tar vår uppmärksamhet och får oss att driva iväg ifrån honom. Men Guds trofasthet gör att han drar oss tillbaka och väcker oss på nytt igen.

Teofil Engström och Jubelkvartetten i Minns Du sången

parousia6

Janne Ohlin/Göteborg

Tillbaka till Bibelstudier

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.