Guds Plan

Vi kanske inte riktigt förstår konsekvensen av det bibelställe Paulus beskriver i Efesierbrevet

File--Saint_Paul_Writing_His_Epistles-_by_Valentin_de_Boulogne

EF 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, 6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. 9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen (Änglar) och på jorden. (Människor)

EF 1:9 Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure (Eudokia) which he hath purposed (Protithemai) in himself.

V 9 Eudokia betyder då exakt samma sak som Eden gör på Hebreiska välbehag
V 9 Protithemai betyder att Gud innan någonting alls fanns till beslutat sig för en plan eller en väg.
V 10 Gk: Föra allting i himlen och på jorden in under en Kung (Kristus)

christ_the_king_sunday

V 10 Han sätter sedan den planen i verket och skapar allt genom Kristus  (1 Mos 1:1) (Kol 1:15-20) Tiden startar och Guds plan fortsätter uppenbaras genom historien.

Så när Adam och Eva placeras i Eden kan vi inte tolka något som sker där utanför Guds plan med Kristus som Herre. Gud har bara en plan och en väg och kommer aldrig att ändra sig……

Alltså Guds väg och vilja Ef 1:9-10 har uppenbarats 1 Mos 3 måste ju handla om den planen eller vägen för Gud har ingen annan. På hebreiska hittar vi följande kring händelserna som utspelas i Eden.

Vi ser en väg (Plan)
Vi ser ett svärd (Domen över Kristus)
Vi ser ett offer (Mitzbeach)
Vi ser ett hus (Fader AV + Son BEN)
Vi ser keruber (Förlåten)
Vi ser kläder (Rättfärdighet)

Det här låter väl som evangeliet om Jesus Kristus Han som “tabernaklade” bland oss.
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, (Gk: Tabernaklade) och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Det vi ser kring händelserna i Eden
Ser vi i Tabernaklet
Ser vi i Templet
Ser vi i Evangeliet om Guds Rike

Så Guds Rike eller Himmelriket är exakt samma sak som den plan Gud hade innan han skapade någonting och satte människan i Eden. Det kan vi se i det här bibelstället.

Mat 25:34 skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. (Kosmos)

Så vad är det för väg (Plan) Johannes Döparen skall bereda ute i öknen? Lägg märke till att från Johannes predikas Guds Rike (Planen)

Luk 16:16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in. (Genom tro Joh 3)

Riket skall alltså inte uppenbaras synligen innan Jesus kommer tillbaka igen. För fadern skall underlägga honom allting och den sista fienden är döden 1 Kor 15. Då kommer Herrens rike!

parousia6

Janne Ohlin /Göteborg
Tillbaka till bibelstudier

This entry was posted in Different Stuff and tagged , , , , . Bookmark the permalink.